Ako váš kuchynský odpad môže prispieť k čistejšej planéte a zbytočne ju nezaťažovať

Ako váš kuchynský odpad môže prispieť k čistejšej planéte a zbytočne ju nezaťažovať

Prečo je dôležité správne likvidovať kuchynský bioodpad 

Podľa aktuálnych štatistických zdrojov vyplýva, že v roku 2022 na Slovensku  vzniklo celkovo 2 597 457 ton komunálneho odpadu. V porovnaní s predchádzajúcim  rokom 2021, kedy sa produkcia komunálneho odpadu vyšplhala na 2 705 327 ton, to predstavuje pokles o takmer štyri percentá (3,99).

                                                                                                                            Zdroj: odpady-portal.sk

V súčasnosti sa problematika odpadového hospodárstva stáva stredobodom pozornosti v kontexte udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia.

Značnú časť komunálneho odpadu na skládkach tvorí práve kuchynský bioodpad, ktorý zahŕňa zložky ako sú zvyšky jedla, ovocia, zeleniny, pečiva a iné.

Aké sú následky pre životné prostredie nesprávnym triedením a likvidáciou odpadu?

Nesprávnym zneškodňovaním odpadu má za následok produkciu skleníkových plynov a to najmä metánu, čo zhoršuje problémy spojené so zmenou klímy.

Okrem environmentálneho dopadu predstavuje neefektívne riadenie týchto odpadov aj ekonomickú stratu, keďže potenciálne zdroje sú nevyužité. Ďalším dôsledkom nesprávnej likvidácie kuchynského bioodpadu a použitých jedlých olejov a tukov je kontaminácia vodných zdrojov. Z odpadu môžu do pôdy prenikať škodlivé látky, ktoré sa nakoniec dostanú do našich riek a podzemných vodných zdrojov. Nesprávnym triedením a zneškodňovaním kuchynského odpadu sa vytvára zdroj pre vírusové a bakteriálne infekcie, čo môže spôsobiť rôzne zdravotné ťažkosti u ľudí a domácich zvierat.

Čo všetko patrí a nepatrí do kuchynského bioodpadu? 

Čo patrí do kuchynského bioodpadu:

·       Hnilé ovocie a zelenina, vrátanie šupiek

·       Potraviny po záruke bez obalov

·       Mäso, chlieb, pečivo

·       Cestoviny, ryža, strukoviny

·       Čajové vrecúška, usadeniny z kávy

·       Vajcia a vaječné škrupiny

·       Nespotrebované zvyšky z jedál bez obalov

·       Certifikované kompostovateľné vrecká

·       Všetky zvyšky jedál rastlinného a živočíšneho pôvodu

Čo nepatrí do kuchynského bioodpadu:

·       Veľké kosti (napr. špikové kosti, rebrá)

·       Jedlé oleje a tuky

·       Rôzne obaly z jedál

·       Vrecká bez certifikátu na kompostovanie

·       Záhradný odpad a izbové rastliny

·       Cigaretové ohorky, kávové kapsule

·       Nepotravinové výrobky ako plienky, obsah vysávača a iné

Pre efektívne zníženie komunálneho odpadu je dôležité správne triedenie a prevencia vzniku odpadu.

Z najúčinnejších metód znižovania kuchynského odpadu je práve prevencia vzniku odpadu, ktorá zahŕňa plánovanie nákupu, správne skladovanie potravín a využívanie zvyškov jedla. Zásadnú úlohu pri redukcii objemu kuchynského bioodpadu smerujúceho na skládky predstavuje dôsledný výber firiem zabezpečujúcich zber a likvidáciu odpadov v rámci konkrétnych prevádzok. Správny výber partnera v oblasti odpadového hospodárstva vám nielenže ušetrí čas, peniaze a energiu, ale pomôže vám zabezpečiť jednoduchú a legislatívne správnu likvidáciu biologicky rozložiteľných odpadov.

Prečo si vybrať našu firmu ESPIK pre zber a likvidáciu kuchynského odpadu a použitých olejov?

Už viac ako 5 000 spokojných zákazníkov si vybralo naše služby a získali sme ich dôveru vďaka našej dlhodobej histórii spoľahlivosti, zodpovedného prístupu a chuti pomáhať zákazníkom tak, aby v prípade kontrol bolo všetko v poriadku podľa právnych predpisov.

 

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies