Služby pre obce a mestá

O NÁS Stravovacie zariadenia

Kuchynský odpad
z domácností

Od roku 2021 vznikla pre všetky samosprávy povinnosť vytvoriť podmienky a zabezpečiť triedenie a zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) z domácností. Prečo? Ministerstvo životného prostredia chce docieliť odstránenie kuchynského odpadu zo zmesového komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach a radšej ho energeticky zhodnotiť. Tieto kroky majú viesť k zlepšeniu odpadového hospodárstva a menšej záťaže na životné prostredie.

O NÁS Stravovaciezariadenia

Použité oleje
z domácností

Pred samotným zberom je dôležité vytvoriť efektívny systém zberu, ktorý záleží od správneho výberu nádob, frekvencií zberu BRKO a komunikácie s občanmi. Pri triedení kuchynského odpadu netreba zabúdať aj na separáciu použitých jedlých olejov a tukov. Obyvatelia môžu daný odpad odovzdať hneď pri vývoze kuchynského odpadu alebo odpad odovzdať na zberný dvor/stojisko obce a mesta.

O NÁS Stravovacie zariadenia Obce a mestá

Nádoby, vedierka
a bio sáčky

Naša firma obciam a mestám ponúka možnosť zabezpečiť v obstarávacej cene priamo od dodávateľa rozložiteľné bio sáčky na odpad do domácností a rôzne typy nádob. Ponuku nájdete na www.biosacky.sk.

O NÁS Stravovaciezariadenia

Evidencia odpadov

Firma vedie „centrálnu registráciu“ evidencie odpadov, do ktorej má obec alebo mesto priamy vstup z akéhokoľvek zariadenia (PC, mobil, tablet).

Každé jedno kontajnerové stojisko môže mať svoju evidenciu, kde bude zaznamenaný každý zber aj s počtom odobratých nádob a odobratou váhou.

O NÁS Stravovacie zariadenia Obce a mestá

Informačná kampaň

Ako podporu pre efektívnejšie triedenie kuchynského odpadu sme pripravili pre obyvateľov obce/mesta informačnú kampaň vo forme letákov, plagátov, tabúľ a videa s označením zberných miest. Letáky pripravujeme špeciálne pre mesto/obec s uvedením popisu zberných stojísk, ako správne triediť a prečo je dôležité daný odpad triediť.

Viac informácií o poskytovaných službách pre obce a mestá sa dočítate na www.odpadyzdomacnosti.sk.

Žiadosť o cenovú ponuku

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies