Potraviny po záruke

O NÁS Stravovacie zariadenia Obce a mestá Výrobné a potravinové závody

Potraviny po dátume
spotreby

Potraviny, ktoré podliehajú dátumu spotreby a nestihli sa spotrebovať je nutné zlikvidovať podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu.

Na celom Slovensku zabezpečujeme pravidelný zber a likvidáciu potravinového odpadu a výrobkov ako sú chybné šarže, nedorobky, nepodarky, polotovary, mliečne výrobky, vajcia, cesto, pečivo, nápoje a iné.

Likvidáciu tohto druhu odpadu zabezpečujeme na požiadanie aj s obalmi (zabalené produkty vo fóliách, skle, plechovkách, sáčkoch a podobne). Disponujeme modernou triediacou linkou na efektívne rozdeľovanie bioodpadu od obalov z balených produktov ako sú salámy, jogurty, potraviny v sáčkoch, nápoje a iné. Následne tieto obaly a iný materiál z výrobkov vytriedime a dáme na recykláciu.

Aj tieto kroky vedú k tomu, aby sme naďalej pomáhali našim zákazníkom k splneniu požiadaviek a zabezpečili tak spokojnosť zákazníkov požadovanými službami.

O NÁS Stravovaciezariadenia Obce a mestá Výrobnéa potravinové závody Obchodnéreťazce Štátnasféra Čo robíme Anicka

Paletový, kontajnerový
a kamiónový vývoz

Pre našich zákazníkov sú k dispozícii rôzne typy nádob v objeme od 60 do 240 litrov. Pri veľkých množstvách zabezpečíme paletový, kontajnerový a kamiónový vývoz v objeme od 5 do 30 m3. V prípade mimoriadnych situácií ponúkame špeciálnu službu v podobe mimoriadnych vývozov v kamiónových množstvách.

O NÁS Stravovaciezariadenia

Daňová výhoda

V prípade, že prevádzkam ostal v skladoch vyradený potravinový tovar, výrobky a zásoby po dátume spotreby, aj v tomto prípade máme riešenie. Zabezpečíme bezstarostnú likvidáciu podľa platnej legislatívy a zákona, vystavíme daňový doklad (faktúru), ktorú si môže daňovník/prevádzka oficiálne zaevidovať do daňových nákladov pre bezproblémové preukázanie daňovému úradu.

O NÁS Stravovacie zariadenia Obce a mestá Výrobné a potravinové závody Obchodné reťazce Štátna sféra Čo robíme Anicka

Môžete sa na nás
spoľahnúť

Potrebujete zabezpečiť vývoz a likvidáciu potravín po dátume spotreby? Nazývané aj ako potraviny po záruke alebo bývalé potraviny. Obráťte sa nás a pridajte sa k našim zákazníkom.

  • Stravovacie zariadenia a prevádzky
  • Výrobné a potravinové závody
  • Obchodné reťazce
  • Inštitúcie a štátna sféra

Kontaktný formulár

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies