Najčastejšie otázky našich zákazníkov

Vyberte si kategóriu:

Všeobecné otázky Evidencia odpadov Prepálené oleje a tuky Obce a mestá Prevádzky a zariadenia Fakturácia

Všeobecné otázky

Ponúkame pravidelný zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, použitých jedlých olejov a tukov, potravín po záruke na území celého Slovenska.

Zároveň medzi naše služby patrí čistenie lapačov tukov a kalov, evidencia odpadov, tvorba informačných kampaní a osveta, zabezpečenie nádob a vývoz zeleného odpadu.

Taktiež chránime našich zákazníkov pred pokutami v prípade kontroly štátnych orgánov.

Sídlo firmy sa nachádza v Orlove, neďaleko mesta Stará Ľubovňa. Avšak hlavná centrála firmy je priamo v Starej Ľubovni.

Za desaťročie sme si vybudovali pôsobnosť na celom Slovensku (zoznam stredísk) a máme pobočky, strediská a partnerstvá v rámci celého územia SR.

Preto sa na nás môžu obrátiť zákazníci zo všetkých miest, obcí a častí Slovenska.

Bioodpad zbierame na celom území Slovenskej republiky. Rovnako na celom Slovensku zabezpečujeme ďalšie naše služby  - čistenie lapačov tukov a kalov, evidenciu odpadov, tvorbu informačných kampaní a osvety, zabezpečenie nádob a vývoz zeleného odpadu.

Desaťtisíce ton kuchynského, reštauračného a potravinového odpadu, ktorý naša firma vyzbiera končí v bioplynových staniciach, kde sa následne energeticky zhodnocuje. To znamená, že tento bioodpad sa rôznymi zložitými procesmi rozkladá na bioplyn, ktorý sa prostredníctvom generátora premieňa na samotnú elektrinu a teplo. Zároveň z biomasy vzniká tretí produkt digestát, ktorý poľnohospodári využívajú ako organické hnojivo.

Ďalší odpad, ktorý sa môže plnohodnotne zhodnotiť sú použité oleje a tuky. Tie je možné zhodnotiť viacerými spôsobmi. Využíva sa hlavne v energetickom priemysle ako základná zložka pri výrobe biopalív (bionafty).

Funkčný chod lapača tukov si vyžaduje pravidelnú servisnú údržbu aspoň 1 x za tri mesiace. Zanedbanie pravidelných intervalov čistenia lapača tukov spôsobuje jeho zahltenie.

Následkom toho sa tuky postupne usádzajú aj na stenách kanalizačného potrubia a výrazným spôsobom obmedzujú prevádzkyschopnosť potrubia, čo môže časom spôsobiť zvýšenie nákladov na opätovné sfunkčnenie.

Kontaktujte naše obchodné oddelenie +421 950 401 402 , ktoré Vám s tímom kolegov ochotne pomôžeporadí pri nastavení transparentného a funkčného verejného obstarávania na zber a likvidáciu kuchynského odpadu.

Evidencia odpadov

Evidencia odpadov je zákonná povinnosť, ktorej cieľom je sledovanie tokov nakladania s odpadom a reálnym odovzdávaním oprávnenej firme.

Slúži ako podklad k vyplneniu ročného ohlásenia o vzniku odpadu a kontrolným orgánom na kontrolu nakladania s odpadmi.

V elektronickej podobe si viete kontrolovať množstvo odpadu a jeho zber. V prípade úradnej kontroly si môžete rýchlo a pohodlne vytlačiť celkový report, evidenčné listy alebo vopred vyplnené ročné ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Do internetového prehliadača zadajte www.espik.sk/evidencia-odpadov. V pravom hornom rohu uveďte svoje prihlasovacie meno (nie e-mailovú adresu) a heslo.

Prihlasovacie údaje sa nachádzajúcu v zmluve o poskytovaní služieb v prílohe č. 1. V prípade, že sa Vám nepodarí prihlásiť do evidencie odpadov alebo potrebujete pomôcť s evidenciou odpadov, kontaktujte zákaznícku linku +421 950 401 401info@espik.sk.

Po prihlásení do systému máte k dispozícii evidenčný list, ročné ohlásenie, kópie zberných listov a report vývozu. Návod k evidencii nájdete TU.

Ku kópiám zberných listov a ročnému ohláseniu odpadov sa dostanete cez stránku www.espik.sk/evidencia-odpadov. Do evidencie odpadov sa prihlásite po zadaní Vašich prihlasovacích údajov, ktoré máte k dispozícii v popísanej zmluve o poskytnutí služieb.

Prípadne sa môžete obrátiť na našu zákaznícku linku, ktorá Vám s týmto rada pomôže. Návod k  evidencii nájdete TU.

Každá prevádzka je povinná podať ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu životného prostredia.

Ročné ohlásenia nepodávame za jednotlivé prevádzky, musia si ich prevádzky podávať sami.

My Vám poskytneme v elektronickej podobe vyplnené ročné ohlásenie. Následne Vám stačí ohlásenie vytlačiť, opečiatkovať, podpísať a odovzdať buď osobne, poštou alebo elektronicky na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Najčastejším problém zvykne byť nesprávna e-mailová adresa alebo nezaškrtnutie danej možnosti v zmluve.

Pri uzatváraní zmluvy s obchodným zástupcom si zákazník sám zvolí, čo chce aby mu bolo zasielané na e mailovú adresu. Napríklad zasielanie ročného ohlásenia (termín 30.1. nasledujúci rok), mesačných reportov vývozu odpadu, kópií zberných listov, evidenčné listy pod záštitou našej firmy ESPIK.

Prepálené oleje a tuky

Katalóg odmien je forma kompenzácie za odovzdaný prepálený olej a tuk. Za 1 kg odovzdaného oleja získava zákazník 1 bod. Čerpanie nazbieraných bodov výmenou za produkty je platné len pre zmluvných partnerov so zmluvou uzatvorenou na bodový systém.

Katalóg odmien nájdete na katalog.espik.sk. Využiť nazbierané body môžete vytvorením objednávky na produkty z katalógu.

Údaje o množstve odovzdaného oleja, ako aj počet nazbieraných bodov si viete pozrieť v našej online evidencii odpadov na www.espik.sk/evidencia-odpadov.

Po prihlásení do systému kliknete na sekciu Report vývozov a vpravo dole sa zobrazia informácie o množstve nazbieraného oleja. 

Radi Vám pomôžeme aj na našej zákaznícke linke +421 950 401 401. Návod na zistenie počtu bodov za odovzdaný olej nájdete TU.

Nový olej si viete zaobstarať za nazbierané body z nášho katalógu odmien. V katalógu odmien si môžete vybrať napríklad repkový olej, palmový tuk alebo čokoľvek iné. Všetky produkty a možnosť objednávky nájdete na katalog.espik.sk.

Faktúru vystavuje samostatne každý zberný dvor, školské zariadenie či prevádzka, ktorá má zmluvu uzatvorenú na finančnú kompenzáciu za odovzdané oleje a tuky. Suma za odovzdané oleje a tuky  je uvedená v zmluve o poskytovaní služieb.

VZOR: Fakturujeme Vám za prepálené oleje a tuky (dopísať množstvo odovzdaného oleja a suma na úhradu) 

V prípade, že ju neviete zmluvu dohľadať, prosím, kontaktujte našu zákaznícku linku +421 950 401 401.

Obce a mestá

Na Slovensku sa produkuje čoraz viac komunálneho odpadu. Za posledných 10 rokov stúpla jeho produkcia o 35 %. Komunálny odpad síce tvorí len určitú časť z celkového odpadu, ale je zdrojom skleníkových plynov, najmä vysoko škodlivého metánu.

Zároveň sa tento odpad vyznačuje vysokým zastúpením biozložky (napr. zvyškov potravín), čo predstavuje až 40-60 %, ktoré môžeme ďalej plnohodnotne využiť.

Čím menej odpadu bude končiť na skládkach, tým menšie náklady na odvoz odpadu bude časom Vaša samospráva mať. Ušetrené financie potom môže investovať do rozvoja parkov, detských ihrísk a podobne.

Do nádob na kuchynský odpad patria zvyšky ovocia a zeleniny, šupky z ich čistenia, pokazené hnilé ovocie a zelenina, kávové a čajové zvyšky, vajcia a vaječné škrupiny, mäso, mäsové výrobky, kosti z prípravy jedál, ryby, mliečne výrobky, potraviny po záruke, starý chlieb a pečivo, zvyšky jedál, tekuté zložky kuchynského odpadu.

Je potrebné, aby sa tieto potraviny, najmä mliečne výrobky a potraviny po záruke vhadzovali do nádoby BEZ OBALOV.

V závislosti od zmluvných podmienok je možné zabezpečiť likvidáciu odpadu aj s obalmi.

Je potrebné si zistiť, aké možnosti odovzdania použitého oleja obec/mesto ponúka. Dôležité je, aby sa použitý jedlý olej vložil iba do označených nádob na to určených. Vychladený, čiastočne vyčistený olej z panvice alebo fritézy zleje do čistej, suchej, uzatvárateľnej plastovej fľaše. Do jednej nádoby môžete zbierať všetky druhy použitých rastlinných olejov a živočíšnych tukov, taktiež aj nálev z niektorých potravín napr. sušených paradajok, konzervovaných rýb, či syrov.

Pozor však na sklenené nádoby, tie sa môžu pri preprave rozbiť, preto odporúčame olej zlievať do plastových fliaš.

Podľa vyhlášky 371/2015 Z. z. musí obec zabezpečiť taký objem nádob určených na zber BRO (biologicky rozložiteľného odpadu) z kuchyne, aby mal každý obyvateľ k dispozícii minimálne 250 litrov ročne.

Obyvatelia odpad zbierajú najprv do menších nádob, ktoré majú doma, alebo ktoré im poskytla obec/mesto. Následne vedierko s nahromadeným odpadom vysypú do označenej 120 alebo 240 litrovej nádoby, ktorú obec/mesto zaobstaralo na kuchynský odpad. Nádoby sú umiestnené na najbližšom stojisku triedeného odpadu. Netreba zabúdať aj na triedenie použitých prepálených olejov a tukov, ktoré sa zlievajú do plastovej fľaše a vložia do označenej nádoby určenej na použité oleje a tuky. Konkrétne príklady prepočtov a požiadaviek nájdete TU.

Informačnú kampaň pre obyvateľov je možné zabezpečiť vo forme letákov, oznamov, informačných tabúľ a videa. Zároveň ponúkame v elektronickej podobe náhľady na zverejnenie či už na webovej stránke obce a mesta, alebo sociálnej sieti. Cenník informačnej kampane Vám zašle náš obchodný zástupca, prosím kontaktujte obchodné oddelenie na +421 950 401 402 (obchod@espik.sk)

V prípade záujmu je možné zorganizovať aj malú prednášku či besedu pre obyvateľov o tom, ako správne triediť kuchynský odpadu, prečo je to dôležité a ako to funguje.

V domácich kompotéroch sa kompostuje tráva lístie, konáre a šupky z ovocia a zeleniny. Ale neodporúča sa v nich kompostovať živočíšnu časť kuchynského odpadu z domácnosti.

Do elektrického kompostéru patrí mäso, mäsové výrobky či kosti z prípravy jedál. Avšak tento kompostér si vyžaduje nemalú finančnú investíciu a prevádzkovú náročnosť. Navyše spotrebuje množstvo elektriny a na vytriedenie obalov je potrebné vynaložiť ďalšie náklady.

Vyhnite sa starostiam navyše. Kontaktujte nás a informujte sa ako Vám s kuchynským odpadom vieme pomôcť na obchod@espik.sk.

Podľa odporúčania ministerstva životného prostredia sa frekvencia vývozu odporúča minimálne 1 x týždenne, keďže kuchynský odpad v nádobách pracuje a rozkladá sa. Z našich skúseností odporúčame nemeniť frekvenciu vývozov v závislosti od ročných období ako určuje vyhláška ministerstva, keďže kuchynský odpad sa produkuje pravidelne a rovnomerne počas celého roka, dokonca v zimných mesiacoch je kuchynského odpadu obzvlášť viac (cez Vianoce, Silvester).

Tabuľku minimálnych požiadaviek na frekvenciu odvozov a druhov zberných nádob na zber BRKO z domácností nájdete TU.

Prevádzky a zariadenia

V prípade, že nádoba na kuchynský odpad je takmer plná a do najbližšieho zberu je ešte ďaleko, prosíme, kontaktujte zákaznícku linku na +421 950 401 401. Zákaznícka linka následne zabezpečí extra zber alebo mimoriadny vývoz, ktorý sa zrealizuje v najbližšom nami možnom termíne (za príplatok).

V prípade krátkodobého zatvorenia, t. j. do 1 mesiaca stačí, ak nás kontaktujete výlučne cez zákaznícku linku +421 950 401 401.

V prípade dlhšieho zatvorenie prevádzky je nutné nás kontaktovať e-mailom na info@espik.sk.

Tieto informácie, prosíme, nepodávajte prostredníctvom našich vodičov ani obchodných zástupcov. Môže sa stať, že informácia sa nedostane na zákaznícku linku, kde sa to zaznamenáva. Pokiaľ sa informácia o zatvorení nenahlási priamo na zákaznícku linku, budú sa zákazníkovi naďalej fakturovať zmluvné vývozy.

Zapožičiavanie nádob je bezplatné, avšak držiteľ odpadu je povinný zabezpečiť nádobu pred poškodením, odcudzením, prístupom hlodavcov, medveďov a iných zvierat tak, aby firme ESPIK nevznikla škoda na majetku.

Ak majú obce a mestá záujem o svoju vlastnú nádobu, sáčky a vedierka, je možné si ich zakúpiť s požiadavkou u našich obchodných zástupcov. Navyše je možné na tento účel využiť dotácie z eurofondov, a tak si výrazne znížiť náklady na zaobstaranie zberu odpadu v obci alebo meste.

Počet nádob na kuchynský odpad a na prepálený olej je vo väčšine prípadov možné zvýšiť/znížiť. Stačí, ak o nádobu naviac (menej) požiadate nášho vodiča alebo informujete zákaznícku linku na +421 950 401 401, info@espik.sk.

Vývoz odpadu je možné vo väčšine prípadov prispôsobiť. Zvyčajne sa okrem času dá upraviť aj frekvencia alebo deň vývozu.

Stačí zavolať na našu zákaznícku linku +421 950 401 401 a informovať sa o možnosti zmeny.

Deň vývozu si môžete pozrieť v online evidencii odpadov alebo sa obráťte na našu zákaznícku linku +421 950 401 401. Zároveň Vám tento deň vývozu bol zaslaný na Vašu e-mailovú adresu.

V prípade, zvýšenia alebo zníženia frekvencie vývozu je potrebné kontaktovať obchodné oddelenie na tel. čísle +421 950 401 402. Následne sa po komunikácii vystaví dodatok na zmenu frekvencie vývozu.

Povinnosť sa vzťahuje na všetkých, ktorí produkujú akýkoľvek biologický kuchynský odpad.

To sa týka aj zvyškov z kávy, čajov, prípadne, ak Vám ostanú v sklade vyradené potravinové produkty, ktoré sú po dátume spotreby (napr. sirupy, ovocie, konzervy, nápoje a pod.). My zabezpečíme vývoz a doložíme likvidačný protokol pre potreby poistnej likvidácie spolu s daňovým dokladom pre potreby preukázania nákladov.

Je potrebné, aby každé zariadenie/prevádzka, ktoré produkuje biologicky rozložiteľný odpad daný odpad triedila a zaobstarala si firmu na vývoz a likvidáciu tohto odpadu.

Triedia sa zvyšky z kávy, čajov, produkty po dátume spotreby (napr. nápoje) a podobne.

Príslušné orgány vykonávajú kontroly pravidelne. To, akú prevádzku a kedy kontrolujú ovplyvniť nevieme. Avšak pokuty sú častokrát nekompromisné a vysoké.

Zároveň kontrolným nástrojom je aj ISOH (informačný systém odpadového hospodárstva), ktorý zavádza povinnosť elektronicky odovzdávať priebežnú evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadom. Je zameraný na sledovanie odpadu od jeho vzniku až po jeho likvidáciu.

Spoluprácu je možné ukončiť v zmysle dohodnutých podmienok v zmluve o poskytovaní služieb. A to konkrétne tromi spôsobmi.

Dohodou, t. j. v prípade zatvorenia alebo zrušenia prevádzky. Výpoveďou, so zmluvnou výpovednou lehotou 3 mesiace a odstúpením od zmluvy v prípade, že jedna zo zmluvných strán podstatným spôsobom porušuje niektoré ustanovenia zmluvy.

Fakturácia a zmluvné náležitosti

Každá vystavená faktúra je individuálna a fakturuje sa skutočné vyvezené množstvo odpadu. Faktúra môže byť navýšená napríklad, ak sa v danom mesiaci realizovalo viac vývozov z dôvodu prelomu mesiacov ( t.j. ak sa realizujú vývozy 1x týždenne napríklad v pondelky a v danom mesiaci vychádza 5 pondelkov, tým pádom sa realizuje aj 5 vývozov, čo je fakturované ako vývoz navyše v alikvotnej čiastke z balíka). Ďalší prípad navyšenia faktúry nastane, ak v danom mesiaci bolo poskytnutých a vyvezených viac nádob ako bolo dohodnuté v základnom balíku.

Upomienky zasielame automaticky k všetkým neuhradeným faktúram, ktorých úhrada nebola pripísaná k štvrtkovému termínu. V prípade, že k zaslanej upomienke neevidujete faktúru kontaktujte nás na uctovne@espik.sk.

Faktúru je možné zaplatiť výhradne bankovým prevodom. Nie je možné uhradiť faktúru v hotovosti, šekom ani žiadnymi inými spôsobmi úhrady.

Firma vystavuje faktúru za služby do 15 dní od ukončenia mesiaca alebo dňa dodania tovaru alebo služby. V prípade úhrady zálohovej faktúry vystavíme „ostrú faktúru, ktorú Vám pošleme do niekoľkých dní odo dňa prijatia platby.

Každá faktúra obsahuje údaje o platbe – IBAN, variabilný symbol a dátum splatnosti.

Najčastejšími dôvodmi nedoručenia faktúry je SPAM alebo nesprávna e-mailová adresa. Pri zaslaní faktúry poštou (spoplatnená služba) môže byť dôvodom nesprávna adresa prevádzky, nesprávna adresa sídla firmy alebo strata zásielky na pošte.

V prípade, že faktúru stále neevidujete, napíšte nám na uctovne@espik.sk a my Vám ju opätovne zašleme.

Každú zmenu, ako aj zmenu týkajúcu sa kontaktných údajov, sídla firmy, korešpondenčnej adresy a podobne je potrebné hlásiť výhradne na info@espik.sk.

Pri zmene zmluvného balíka, rovnako aj pri jeho vytvorení je potrebné kontaktovať obchodné oddelenie +421 950 401 402 (obchod@espik.sk). Následne Vám bude pridelený obchodný zástupca na daný región, ktorý Vám ochotne poskytne akékoľvek informácie.

Ceny ohľadne zmluvných balíkov závisia od počtu nádobfrekvencie vývozov. Štandardne sa ceny pohybujú od 6 – 12,- EUR za 60 litrovú nádobu. Kontaktujte naše obchodné oddelenie +421 950 401 402 (obchod@espik.sk), ktoré Vám posunie kontakt na obchodného zástupcu.

Práca vodičov je realizovať vývoz odpadu podľa pokynov a harmonogramu nastaveného naším logistickým oddelením. Preto prosíme, nepodávajte žiadne informácie prostredníctvom našich vodičov.

 

Je dôležité, aby ste akékoľvek otázky, požiadavky a zmeny hlásili na našu zákaznícku linku +421 950 401 401, ktorá Vám veľmi ochotne a rýchlo zodpovie na všetky otázky a pomôže s Vašou požiadavkou.

Komunikovaním výlučne so zákazníckou linkou sa predíde nepríjemnostiam a nepochopeniam.

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies