Čistenie lapača tukov po celom Slovensku

Čistenie
lapača tukov
po celom
Slovensku

Cenová ponuka

Ponúkame čistenie pre:

Ćistenie lapačov tukov

Čistenie
lapačov tukov

Firma ESPIK Vám aj so svojim partnerom predstavujú najmodernejšiu novinku v Európe, a to v oblasti likvidácie odpadov. Ide o mobilné zariadenie na separáciu kalov a tukov.

Kontajnerová nadstavba je namontovaná na štvornápravový podvozok Mercedes Benz.

Výhoda tohto mobilného zariadenia spočíva v ekonomike, t. j. v znížení prevozných nákladov tým, že separáciou tukov a kalov a ponechaním oddelenej vody na mieste dôjde k enormnému zníženiu prepravovaných objemov nasatých médií.

Hlavné znaky upchatého potrubia:

  • Nepríjemný zápach z výpustných otvorov v umývadle alebo vo výlevke
  • Zníženie množstva vody opúšťajúcej kanalizáciu alebo stojatú vodu
  • Pri splachovaní vody na záchode jej hladina stúpa nad normálnu úroveň

Viac o lapači tukov sa dočítate v našom článku TU.

Cenová ponuka

Ćistenie potrubia

Čistenie
odpadového potrubia

Na čistenie odpadového potrubia a jeho menších profilov sa používajú vozidla s väčšou dostupnosťou v teréne a v menej prístupných miestach (napr. pri nízkych halách, podzemných garážach, historickej zástavbe atď.).

Odstraňujeme havárie, kde dôjde k úplnému upchatiu potrubia a nepríjemné splašky vytopia miestnosť.

K tomu sa používajú pohotovostné vozidla s tlakovým zariadením IBOS. S týmito vozidlami robíme aj preventívne čistenie odpadov v kuchyniach, školách, škôlkach a iných rôznych inštitúciách.

Cenová ponuka

Ćistenie septikov a žúmp

Čistenie
septikov a žúmp

Neodsávame iba vodu, ale odsávame aj hustý sediment na dne septiku. Odsávanie a odvoz odpadných vôd zo septikov, ČOV a žúmp pri firemných budovách. Možný aj dovoz aktívneho kalu pre zaistenie funkčnosti ČOV.

Technikou sme schopní vyviesť objímku až zo vzdialenosti 70 m od vozidla, a to vrátane vyčistenia tlakovou vodou. Každá cisterna disponuje nádržou na čistú vodu a vysoko tlakovým čerpadlom, preto je možné vyčistiť upchatý prítok.

Vykonávame aj čistenie a dezinfekciu objímky pre budúce použitie ako zásobáreň dažďovej vody. Disponujeme cisternami o objeme 8 m3, 12 m3, 13 m3 aj 26 m3 na jedno pristavenie vozidla.

Cenová ponuka

Ćistenie kanalizácie

Čistenie
kanalizácie

Vyčistíme kanalizáciu akéhokoľvek priemeru bez rozdielu a stupňa zanesenia.

Vybavením vozidla vieme obnoviť pôvodný profil potrubia (odstránením koreňového systému, betónových a epoxidových vyvrelín v hrdlách a pod.)

Vozidlá sú vybavené vysokotlakovými tryskami, reťazovými a hydromechanickými sekáčmi koreňov, kalovou komorou a čistou vodou.

Recyklácia Wassermeister je kontinuálna štvorstupňová úprava vody, dlhodobo osvedčená, ktorá v porovnaní s bežnými kombinovanými vozidlami vykazuje až niekoľkonásobne vyšší pracovný výkon súpravy. Výhodou je, že odpadajú časové straty pri dovozu vody.

  • vysoký sací výkon
  • výkonné vysokotlakové čerpadlá (čistiaci účinok)
  • vyčistenie kanalizácie v krátkom čase

Cenová ponuka

Iné služby

Iné
služby

Čistenie veľkoprofilovej kanalizácie, monitorovanie kanalizácie a inžinierskych sietí, práce sacími bagrami, čistenie bioplynových staníc, frézovanie koreňov a inkrustov, čistenie ORL-odlučovač ropných látok, čistenie vysokotlakovým vodným paprskom, čistenie rybníkov a vodných nádrží, vyhľadávanie trasy potrubia, skúšky vodotesnosti nádrží, skúšky kanalizácie.

Cenová ponuka

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies