Lapače tukov

Lapače tukov

Lapače tukov sú v dnešnej dobe už neodmysliteľnou súčasťou každého stravovacieho zariadenia. Vďaka ním sa zachytávajú smesi tukov a olejových nečistôt, ktoré by inak skončili v kanalizácií a malo to celý rad negativných dôsledkov.

Lapače tukov, inak nazývané aj ˮlapol“, sú podľa platnej legislatívy neodmysliteľnou súčasťou každého stravovacieho zariadenia. Využívajú ho najmä prevádzky z reštauračných a stravovacích zariadení, mäsokombinátov, cukrární, potravinárskych závodov, kde dochádza k úniku olejov a tukov do kanalizácie a do odpadových potrubí.

Opatrenia prijaté na ochranu vôd a na obmedzovanie alebo na vylúčenie vypúšťania niektorých znečisťujúcich látok do povrchových vôd alebo do podzemných vôd nesmú mať za následok poškodzovanie iných zložiek životného prostredia, najmä ovzdušia a pôdy.  Preto vo vzťahu k prevádzke verejnej kanalizácie je potrebné zabezpečiť, aby sa pred vyústením do kanalizácie z jednotlivých zdrojov znečistenia nainštalovali čistiace jednotky. Práve takýmto zariadením sú lapače tukov a olejov ako aj odlučovače ropných látok.

Lapač tukov je určený na zachytávanie zmesi tukov a olejových nečistôt predtým, než sú odpadové vody odvedené do kanalizácie. Inak povedané, slúži ako zachytávacia nádoba, ktorá oddeľuje tuk od odpadovej vody, a tým sa chráni kanalizačná sieť pred jej zanášaním.

Najnovšie druhy lapačov  tukov sú vyrábané v súlade  s európskou  normou  EN 858 a spĺňajú najprísnejšie kritéria na kvalitu vyčistenej vody. Lapače tukov a olejov sa vyrábajú v kompaktnom celoplastovom prevedení, čo zabezpečuje ich vysokú životnosť a jednoduchú manipuláciu s nimi. Vyznačujú sa jednoduchosťou a vysokou spoľahlivosťou. Lapače sú riešené na mieru, podľa individuálnych potrieb danej prevádzky. Ku každému typu odlučovača  sa dodáva kompletná technická dokumentácia v zmysle ISO 9001. 

Lapače tukov

Zdroj: web/ilustračný obrázok 

Pre správnosť fungovania lapača tukov je veľmi dôležitá jeho údržba a čistenie!!! 

Pri prevádzke týchto zariadení je potrebné dbať na to, aby bol pravidelne (doporučuje sa 1 x týždenne) odobraný alebo odčerpaný nahromadený tuk z hladiny vody, alebo keď jeho vrstva presahuje hrúbku 5 cm. Prevádzkovateľ na základe výsledkov skúšobnej prevádzky vypracuje prevádzkový poriadok. Pre skúšobnú prevádzku sa doporučuje v bežných podmienkach kontrolu a zhrabovanie tuku 1 x za mesiac. Čistenie zásobníka tuku po jeho naplnení a čistenie kalového priestoru 1 x za 3 mesiace. V tomto prípade je dôležité zvoliť si správny časový interval na pravidelné čistenie a dodržiavať ho. 

Čo sa stane ak sa zanedbá pravidelné čistenie lapača tukov?

Hlavné znaky upchatého potrubia: 

Firma ESPIK aj so svojím partnerom predstavujú najmodernejšiu novinku v Európe, a to v oblasti likvidácie odpadov. Ide o mobilné zariadenie na separáciu kalov a tukov. Kontajnerová nadstavba je namontovaná na štvornápravový podvozok Mercedes Benz.

Výhoda tohto mobilného zariadenia spočíva v ekonomike, t.j. v znížení prevozných nákladov tým, že separáciou tukov a kalov a ponechaním oddelenej vody na mieste dôjde k enormnému zníženiu prepravovaných objemov nasatých médií. 

Lapače tukov

Zdroj: web/ilustračný obrázok 

Kompletné vyčistenie lapača tuku pozostáva z nasledovných činností:

Ak ste prevádzka, ktorej lapače tukov pracujú na plné obrátky, využite tento čas na zamedzenie nepríjemnosti, ktoré môžu nastať v dôsledku nesprávnej či nedostatočnej údržby o lapač tuku.

Využite služby firmy ESPIK v starostlivosti o lapače tukov a tým si zabezpečíte bezstarostný chod Vašej prevádzky.
Vyčistenie lapača tukov si viete zabezpečiť na tel. č. +421 950 401 402. 

Ďalšiu službu, ktorú ponúka firma ESPIK je poskytovanie HACCP služba o ktorej sa dočítate v tomto blogu.

Zdroj: www.lapactuku.sk 
Zdroj: www.enviro.sk   

Prečítajte si tiež

Správna voľba pri likvidácii kuchynského odpadu z Vašej prevádzky

Robíme všetko pre to, aby sme Vás a Vaše peniaze chránili pred pokutami v prípade kontroly štátnych orgánov. Môžete sa venovať dôležitejším veciam a kuchynský odpad nechať na nás.    Prečítajte si celý článok

Projekt Jedáleň 21. storočia

Na Slovensku máme jeden z najkvalitnejších systémov školského stravovania na svete s takmer storočnou tradíciou. Varí sa podľa prísnych zásad či už nutričných, alebo hygienických, ktoré sú neustále kontrolované. Školský obed stojí zlomok oproti ktorémukoľvek fastfoodu, nehovoriac o reštauráciách a pritom chutí výborne. No na druhej strane sa školské jedálne...

Keď odpad končí tam, kde NEMÁ

Pred časom sa zaviedla nová povinnosť triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností a mnohé miestne samosprávy čelili veľkej výzve. Pri tejto zodpovednej úlohe sa ukázalo, že výber správneho partnera na zber a likvidáciu kuchynského odpadu je naozaj kľúčový.   KEĎ SA KUCHYNSKÝ ODPAD STANE VÝZVOU S novou povinnosťou vstúpili...

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies