Služby pre výrobné a potravinové závody

O NÁS Stravovacie zariadenia Obce a mestá Výrobné a potravinové závody

Potraviny po dátume
spotreby

Potraviny, ktoré podliehajú dátumu spotreby a nestihli sa spotrebovať je nutné zlikvidovať podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu.

Zabezpečujeme zber a likvidáciu potravinových výrobkov ako sú chybné šarže, nedorobky, nepodarky, polotovary, mliečne výrobky, vajcia, cesto, pečivo, nápoje a iné.

Likvidáciu tohto druhu odpadu zabezpečujeme na požiadanie aj s obalmi (konzervované produkty, balenie zo skla, vo fóliách). Disponujeme modernou triediacou linkou na efektívne rozdeľovanie bioodpadu od obalov z balených produktov ako sú salámy, jogurty, potraviny v sáčkoch, nápoje a podobne. Následne tieto obaly a iný materiál z výrobkov vytriedime a dáme na recykláciu.

Aj tieto kroky vedú k tomu, aby sme naďalej pomáhali našim zákazníkom k splneniu požiadaviek a zabezpečili tak spokojnosť zákazníkov požadovanými službami.

O NÁS Stravovaciezariadenia

Použité jedlé oleje a tuky

Zber použitých olejov a tukov funguje na rovnakom princípe ako zber kuchynského odpadu. Avšak svojim zákazníkom ponúkame výhodnú kompenzáciu za odovzdané použité oleje a tuky. A to buď formou finančného výkupu alebo zaujímavými produktami z nášho katalógu odmien. Podľa počtu nazbieraných bodov je možné si vybrať akýkoľvek produkt prezentovaný v online katalógu na katalog.espik.sk.

O NÁS Stravovacie zariadenia Obce a mestá Výrobné a potravinové závody

Čistenie lapačov tukov

Svoje služby sme rozšírili aj o možnosť čistenia lapača tukov z prevádzok, ale aj čistenie septikov, kanalizácie a podobne. V spolupráci s naším partnerom tak predstavujeme najmodernejšiu novinku v Európe v oblasti likvidácie odpadov. Viac informácií sa dočítate v sekcii o lapačoch tukov.

O NÁS Stravovaciezariadenia

Evidencia odpadov

Úspešne sa nám podarilo aplikovať systémové riešenia a prevziať vedenie evidencie odpadov za našich zákazníkov. Vďaka platforme evidencia odpadov nemusia naši zákazníci riešiť zdĺhavú administratívu. Svoj ušetrený čas tak môžu investovať do rozvoja svojho podnikania alebo sa viac venovať svojej rodine a záľubám.

O NÁS Stravovaciezariadenia

Daňová výhoda

Na vyradený potravinový tovar, výrobky a zásoby po dátume spotreby vystavíme daňový doklad (faktúru), ktorú si môže daňovník/závod oficiálne zaevidovať do daňových nákladov pre bezproblémové preukázanie daňovému úradu.

Kontaktný formulár

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies