Služby pre gastro

O NÁS Stravovacie zariadenia

Kuchynský a
reštauračný odpad

Zber je zabezpečený na základe rámcových zmlúv, ktoré spĺňajú všetky náležitosti platnej odpadovej legislatívy. Pravidelný vývoz odpadu prebieha podľa stanovenej frekvencie vývozu. Na zber biologicky rozložiteľného odpadu poskytujeme vlastné, čisté, dezinfikované a označené zberné nádoby zodpovedajúce platným právnym predpisom.

Pri každej návšteve prevádzky spojenej s odvozom odpadu dostáva každý producent odpadu zberný list, teda doklad o odbere odpadu. Údaje zo zberného listu sú automaticky na mieste zberu kuchynského odpadu nahrávané do interného online systému firmy.

O NÁS Stravovaciezariadenia

Použité jedlé oleje a tuky

Zber použitých olejov a tukov funguje na rovnakom princípe ako zber kuchynského odpadu. Avšak svojim zákazníkom ponúkame výhodnú kompenzáciu za odovzdané použité oleje a tuky. A to buď formou finančného výkupu alebo zaujímavými produktami z nášho katalógu odmien. Podľa počtu nazbieraných bodov je možné si vybrať akýkoľvek produkt prezentovaný v online katalógu na katalog.espik.sk.

O NÁS Stravovacie zariadenia Obce a mestá Výrobné a potravinové závody

Čistenie lapačov tukov

Svoje služby sme rozšírili aj o možnosť čistenia lapača tukov z prevádzok, ale aj čistenie septikov, kanalizácie a podobne. V spolupráci s naším partnerom tak predstavujeme najmodernejšiu novinku v Európe v oblasti likvidácie odpadov. Viac informácií sa dočítate na www.espik.sk/lapac-tuku.

O NÁS Stravovaciezariadenia

Evidencia odpadov

Vzhľadom na to, že byrokratická záťaž slovenských podnikateľov medziročne vzrastá, úspešne sa nám podarilo aplikovať systémové riešenia a prevziať tak vedenie evidencie odpadov za našich zákazníkov. Vďaka platforme evidencia odpadov nemusia naši zákazníci riešiť zdĺhavú administratívu. Svoj ušetrený čas tak môžu investovať do rozvoja svojho podnikania alebo sa viac venovať svojej rodine a záľubám.

O NÁS Stravovaciezariadenia

Daňová výhoda

V prípade, že prevádzkam ostal v skladoch vyradený potravinový tovar, výrobky a zásoby po dátume spotreby, aj v tomto prípade máme riešenie. Zabezpečíme bezstarostnú likvidáciu podľa platnej legislatívy a zákona, vystavíme daňový doklad (faktúru), ktorú si môže daňovník/prevádzka oficiálne zaevidovať do daňových nákladov pre bezproblémové preukázanie daňovému úradu.

O NÁS Stravovacie zariadenia Obce a mestá Výrobné a potravinové závody

Potraviny po dátume
spotreby

Zabezpečíme zber a likvidáciu taktiež potravinových produktov a výrobkov, ktoré podliehajú dátumu spotreby a nestihli sa spotrebovať. Môžu to byť rôzne potraviny, polotovary, nápoje, pochutiny a podobne.

Kontaktný formulár

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies