Evidenciu odpadov vedieme za Vás

Evidenciu
odpadov
vedieme za Vás

Prihlásiť sa

Výhody využívania systému evidencie odpadov:

Evidenčné listy
odpadu

Kópie zberných
dokladov

Reporty
vývozu odpad

Ohlasovacia
povinnosť

Prehľadný systém
a poriadok

Naša evidencia odpadov prináša prehľadný systém a poriadok v administratívnej oblasti odpadov.

Prečo je pre Vás dôležitá
evidencia odpadov?

 • Kontrola množstva vyvezeného odpadu od zberovej firmy
 • Jasný prehľad o množstve vyprodukovaného odpadu z Vašej prevádzky
 • Prehľad o efektívnosti normovania a nákupu potravín, výrobkov, surovín a podobne
 • V prípade kontroly máte všetko v poriadku

Prečo štát od Vás vyžaduje
evidenciu odpadov?

 • Plnenie nariadení európskej legislatívy
 • Jednoduchá vysledovateľnosť odpadu
 • Lepšia kontrola skládkovania odpadov
 • Vytvorenie štatistík o produkcii odpadov
 • Prostriedok na účely spustenia ISOH
 • Zavedenie kontrol a udeľovanie pokút

Pozor
na pokuty

Za nesplnenie ohlasovacej povinnosti ukladá príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi pokutu.
od 500,- EUR, ak nevediete evidenciu o odpadoch;
od 1.200,- EUR, ak odovzdáte odpad obci a nie oprávnenej firme;
od 2.000,- EUR, ak neodovzdáte odpad oprávnenej osobe;
od 4.000,- EUR, ak vykonávate činnosť v rozpore so zákonom.

Výhody
nášho systému

 • Prístup k vyplneným evidenčným listom odpadu
 • Prístup k vypracovanej ohlasovacej povinnosti
 • Prístup k celkovým reportom odovzdaného odpadu
 • Prístup ku kópiám zberných dokladov a vývoze odpadu
 • Možnosť si viesť aj iné druhy odpadov
 • Možnosť systémového zasielania reportu na e-mailovú adresu
Tabuľka porovnania

V elektronickej podobe si môžete kontrolovať množstvo odpadu a jeho zber. V prípade úradných kontrol si viete rýchlo a pohodlne vytlačiť celkový report, evidenčné listy alebo vopred vyplnené ročné ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Zabudnite na
zdĺhavé papierovačky,

my Vám to vyplnené pošleme do emailovej schránky alebo si to môžete jednoducho stiahnuť po prihlásení do nášho „centrálneho registra“ evidencie odpadov.

napiste rnam

Napíšte
nám

Dajte nám vedieť,
ako Vám môžeme pomôcť

Kontaktný formulár
potrebujte poradit

Potrebujete
poradiť?

Zhromaždili sme niekoľko
najčastejšie kladených otázok

Časté otázky
osobne stretnutie

Zákaznícka
starostlivosť

Naši obchodní zástupcovia
sú tu pre Vás aj vo Vašom regióne

Záujem o osobné stretnutie
Evidenciu odpadov vedieme za vás

Evidenciu odpadov
vedieme za Vás

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies