Firma ESPIK

O NÁS Nádoby volne pracovné pozície obchodná spolupráca Obce a mestá Výrobné a potravinové závody Obchodné reťazce Štátna sféra Čo robíme Anicka

O nás

História firmy ESPIK sa začala už pred desaťročím na severe Spiša v meste Stará Ľubovňa.

Slovenská firma ESPIK patrí k významným ,,zberovkám“, ktoré pôsobia na trhu v oblasti poskytovania služieb pri zbere a likvidácií biologicky rozložiteľných odpadov, zároveň má najväčšie pokrytie poskytovaných služieb na Slovensku.

O NÁS Nádoby volne pracovné pozície obchodná spolupráca Obce a mestá Výrobné a potravinové závody Obchodné reťazce Štátna sféra Čo robíme Anicka

Pravidelný zber
a likvidácia

Zabezpečujeme pravidelný zber a likvidáciu kuchynského odpadu, potravín a výrobkov po záruke, jedlých olejov a tukov, čistenie lapačov tukov, vedenie evidencie odpadov.

Obracajú sa na nás obce, mestá, stravovacie zariadenia, výrobné závody, obchodné reťazce a mnoho ďalších, ktorí sú našimi zákazníkmi. Pomáhame už viac ako 5 000 zákazníkom na celom Slovensku a ročne vrátime do obehového hospodárstva viac ako 13 000 ton odpadu.

Pravidelne sledujeme často sa meniacu legislatívu, vedieme za zákazníkov evidenčné listy, ročné ohlásenia a vykonávame zbery podľa dohodnutých zmluvných podmienok.

O NÁS

Systémové
riešenia

Úspešne sa nám podarilo aplikovať systémové riešenia. Naši zákazníci oceňujú, že sa na nás môžu spoľahnúť v prípade mimoriadnej situácie, sú odbremenení od byrokratického vedenia evidencie odpadov, kde vďaka našej platforme evidencií odpadov vedieme evidenciu za nášho zákazníka.

Každý pracovník našej firmy chápe svoju prácu ako poslanie pomôcť zákazníkom, a tým aj celej našej spoločnosti pri vytváraní lepšieho životného prostredia aj v rámci obehového hospodárstva pre budúce generácie.

Stojíme si za našimi overenými skúsenosťami, zodpovedným prístupom
a ekologickými riešeniami pri likvidácií kuchynského a potravinového odpadu.

História firmy

2012

Vznikla firma ESPIK, v rámci ktorej sme poskytovali služby vývozu odpadu „použité jedlé oleje a tuky“ s pôsobením na území Prešovského kraja.

2013

Rozšírili sme služby vývozu odpadu o „biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad“. V tom čase zákon č. 343/2012 Z.z. kládol nové podmienky zariadeniam spoločného stravovania a stanovil im zodpovednosť za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom, ľudovo povedané „pomyje“. Svoju činnosť sme preto prispôsobili požiadavkám zákazníkov a rozšírili svoje služby.

2014

Expandovali sme v rámci Košického kraja, nakoľko nárast dopytu po tomto segmente služieb bol výrazne silný. Zároveň sme založili pobočku na Ukrajinskom trhu KIPSE LLC (ESPIK -> KIPSE) so sídlom v zakarpatskej oblasti Ukrajiny.

2015

Firma ESPIK sa zaradila medzi popredné firmy pôsobiace na východnom Slovensku v oblasti zberu a zhodnocovania vedľajších živočíšnych produktov „kuchynský odpad“. Po mnohých školeniach ohľadne zákona, legislatívnych povinnostiach a hlavne vďaka získaným skúsenostiam a odbornosti sme rozšírili svoje pôsobenie aj v Banskobystrickom kraji.

2016

Rozšírili sme svoje pobočky a pripravovali sa na expandovanie do ďalších krajov (Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský).

2017

Postupným rozvojom sme dokázali otvoriť pobočky v rozsahu celej Slovenskej republiky a poskytovať tak komplexné služby v každom kraji.

2018

Úspešné sme získali Certifikát manažérstva kvality ISO 9001, Certifikát riadenia environmentu ISO 14001 a Medzinárodný certifikát ISCC EU udržateľnosti na preukázania dodržiavania RED a FQD.

2019

Firma ESPIK sa stala členom slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Slovenskej republiky.

2020

Pomohli sme našim zákazníkom prejsť ťažkým obdobím v rámci celosvetovej pandémie koronavírusu COVID-19 na Slovensku.

2021

Rozšírili sme služby zberu a likvidácie triedeného kuchynského odpadu aj v rámci domácností.

2022

Tento rok oslavuje naša firma svoje 10. výročie založenia. Rok 2022 priniesol viaceré novinky a pohli sme sa znovu o krok vpred. Vytvorili sme novú firemnú identitu, rozrástol sa tím ľudí a vozový park sa rozšíril o nové vozidlá. Zároveň sme nakúpili nové technologické zariadenia na spracovanie odpadu a spustili sme prvú etapu rekonštrukcie všetkých skladových priestorov a firemných nehnuteľnosti na Slovensku.

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies