Zaujímavosti

Všetko Blog Média o nás PR Aktivity

Spoľahlivé služby v rámci zberu a likvidácie kuchynského odpadu a prepálených olejov

S akými záležitosťami sa vedúce školských jedálni musia najčastejšie popasovať v rámci likvidácie kuchynského odpadu? Aj to sme zisťovali na jarných konferenciách, ktoré sa niesli v príjemnej atmosfére, z ktorej si mohli odniesť mnoho tipov, vzájomných skúseností a možností na zlepšenie či uľahčenie systému v školských jedálňach.   Viac informácii

máj 2023

Deň Zeme plný zážitkov a zábavného učenia o ochrane prírody

V poslednom čase sme svedkami nárastu environmentálnych problémov a čoraz viac sa hovorí o ochrane prírody a zvierat. Naša planéta trpí nesprávnym nakladaním s odpadom, a preto je veľmi dôležité, aby sme sa o túto tému zaujímali a snažili sa prispieť k riešeniu tohto problému. Deti tvoria našu budúcnosť, a preto by sme mali venovať viac pozornosti ich vzdelávaniu a osvete v oblasti ochrany životného prostredia. Jednou z týchto iniciatív, ktorá sa uskutočnila na podporu ochrany prírody, bola aj nedávna akcia, ktorá sa konala pod záštitou Centra voľného času v Starej Ľubovni. AKTIVITA K DŇU ZEME V rámci tejto aktivity sme sa spolupodieľali na výučbe správneho triedenia odpadu a jeho správnej likvidácie. Zúčastnení sa dozvedeli, že každý druh odpadu má svoje miesto a že rôzne druhy odpadu majú rôznu dobu rozkladu. Napríklad plastové fľaše sa rozkladajú stovky rokov a voľne pohodený ohryzok z jabĺčka až dva mesiace. Zážitkovou formou mohli deti a mládež vidieť, aký môže mať vplyv nesprávne nakladanie s odpadom na prírodu, zvieratá a v neposlednom rade aj na nás a naše zdravie.     DOLEŽITOSŤ TRIEDENIA KUCHYNSKÉHO ODPADU Počas akcie sme deťom pri našom stánku viac priblížili problematiku kuchynského odpadu. Veľmi nás potešilo, že deti sa do konverzácie aktívne zapájali a väčšina z nich doma kuchynský odpad spolu s rodičmi ukážkovo triedi. Zaujala ich informácia, že tento odpad sa po vytriedení do nádob, vyvezení do bioplynovej stanice a následnom spracovaní premieňa na energiu a teplo. Pre deti a mládež sme si pripravili aj zaujímavosti týkajúce sa recyklácie tohto odpadu. Mnohí ani netušili, že recykláciou 5-tich banánových šupiek sa dokáže vyprodukovať dostatok elektriny na hodinové počúvanie hudby alebo že 52 ohryzkov z jabĺk stačí na to, aby sa vyprodukovala elektrina na hodinové sledovanie televízie.   AKO PREPÁLENÝ KUCHYNSKÝ OLEJ ZNEČISŤUJE PRÍRODU Predviedli sme aj modelovú situáciu, ktorá znázorňovala čo sa stane, ak sa prepálený kuchynský olej dostane do prírody a vody. Jedným z najväčších problémov, ktoré spôsobuje nesprávne nakladanie s odpadom je znečistenie vody. Vysvetlili sme im, že olej môže znečistiť vodu a spôsobiť vážne škody na životnom prostredí a zvieratách. Takýmto spôsobom sme chceli zdôrazniť dôležitosť triedenia kuchynského odpadu a prepálených olejov.     MALÝMI KROKMI K VEĽKÝM ČINOM Ak sa chceme starať o našu planétu a zanechať ju v dobrom stave pre budúce generácie, musíme si uvedomiť, že každý z nás môže prispieť k ochrane životného prostredia. Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako to urobiť je správne triediť a likvidovať odpad. Preto by sme mali byť vzorom pre naše deti a učiť ich, ako sa starať o našu planétu už od útleho veku. Každý malý krok smerom k ochrane životného prostredia sa počíta.   V ESPIK-u takéto akcie podporujeme a sme radi, že sme mohli byť súčasťou tejto zážitkovo-edukatívnej akcie a ukázať deťom ako malými krôčikmi môžu prírodu chrániť. Táto akcia pre nás nebola určite posledná. V budúcnosti sa radi zapojíme do podobnej akcie, ktorá bude vzdelávacia pre deti a mládež. Viac fotografií z akcie si môžete pozrieť v našej galérii.

máj 2023

Spoľahlivé riešenia v oblasti zberu a likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu

1. Zber a likvidácia kuchynského odpadu - viac ako 5 000 zákazníkov na celom Slovensku. Pravidelný vývoz a čisté nádoby.2. Zber a likvidácia prepálených olejov a tukov - kompenzácia vo forme finančného výkupu alebo produktov z katalógu odmien.3. Online evidencia odpadov - prehľadný systém a poriadok v administratívnej oblasti odpadov, ktorý Vám šetrí čas.4. Čistenie lapačov tukov - pravidelná údržba a čistenie lapačov tukov, septikov, kanalizácie, potrubí a iné.  Informujte sa, aké jednoduché a výhodné riešenia vieme ponúknuť priamo pre Vás. +421 950 401 401, info@espik.sk    Viac informácii

apríl 2023

Dojmy a emócie počas jarných konferencií v rámci projektu Jedáleň 21. storočia

V minulom roku sme sa stali partnerom zaujímavého projektu s názvom Jedáleň 21. storočia, ktorý nám umožnil nadviazať vzťahy s ďalšími lídrami v oblasti školského stravovania. Jarná reťaz inšpirácií a riešení v rámci tohto projektu bola určená hlavne pre vedúce školských jedálni. Konferencie prebiehali počas ôsmich dní v ôsmich mestách na celom Slovensku, kde sa denne zúčastnilo a stretlo 100 až 150 vedúcich školských jedálni. Veríme, že naše riešenia v oblasti likvidácie kuchynského odpadu, ako aj riešenia našich partnerov pomôžu zlepšiť školský stravovací systém a celkové podmienky. Počas konania konferencií sme stretli mnohé sympatické pani vedúce školských jedálni, ktorým sme položili niekoľko otázok. Prečítajte si, aké dojmy a emócie mali priamo počas konania konferencií.                ZŠ s MŠ Vlčkovce Tejto konferencie som sa zúčastnila z dôvodu, že som na pozícii vedúcej školskej jedálne už tretí rok a rada by som sa dozvedela nové informácie. Napríklad má zaujali nové veci ohľadom verejného obstarávania, tak uvidíme ako to budeme môcť ďalej využiť. Čo sa týka kuchynského odpadu, je to zaujímavá téma a určite veľmi potrebná.   ZŠ s MŠ Topoľčany Som vedúca školskej jedálne a bola som veľmi zvedavá, aké možnosti máme a možno o nich ani nevieme. Aj z tohto dôvodu som sa zúčastnila tejto konferencie. Síce dozvedela som sa len to, čo som už vedela, ale uistilo ma to, že zatiaľ máme nastavené všetko správne. Vždy si rada všetko zopakujem. Pozitívne je aj to, že my ako vedúce jedálni si vieme informácie a skúsenosti vzájomne prezdieľať medzi sebou. Nemáme veľa možnosti sa takto spoločne stretnúť. V našej školskej jedálni využívame už dlhší čas kompostér na kuchynský odpad a sme s ním spokojní. O firme ESPIK som už počula, pretože nás navštívil obchodný zástupca, ale kompostér nám zatiaľ postačuje. Myslím si, že aj takéto triedenie kuchynského odpadu je ekologickejšie, než ako keby sa to vyhadzovalo kade-tade alebo do komunálneho odpadu.   ZŠ s MŠ Dolné Orešany Na základe tejto konferencie máme možnosť zistiť, v čom je potrebné sa zlepšiť, respektíve posunúť sa ďalej a či to, čo robíme, je správne. Ešte som nebola na všetkých prednáškach na tejto konferencii, ale zatiaľ má najviac zaujalo verejné obstarávanie. O Vašej firme ESPIK zatiaľ počujem prvýkrát, ale triedenie kuchynského odpadu vnímam ako veľmi dôležitú súčasť pri ochrane životného prostredia.            Spojená škola internátna Nitra Takejto konferencie som sa zúčastnila už minulý rok, a preto som tento rok priviedla aj kolegyňu, aby sa tiež niečo nové dozvedela. V našej škole využívame program VIS, ale o viacerých možnostiach sme nevedeli, a tak sme ich ani nevyužívali. Určite nám to teraz uľahčí prácu. Navyše nás zaujali aj stroje do školskej jedálne, o ktorých sme ani nevedeli, že existujú. Je super vidieť, ako sa dajú veci zjednodušiť či uľahčiť. Určite si to všetko prejdeme so zriaďovateľom a prehodnotíme aké máme možnosti a koľko peňazí by vedel investovať. V našej školskej jedálni potrebujeme určite nejaké veci vylepšiť a modernizovať. Snažíme sa triediť aj bioodpad aj prepálený olej, ale či to má nejaký zmysel a kde to končí, to my už  od nášho súčasného odberateľa nevieme. Preto sa teším na to, čo nové sa dozviem na workshope pri vašom ESPIK stánku.     ZŠ s MŠ Michal nad Žitavou Ako vedúca školskej jedálne som sa prvýkrát mohla zúčastniť tejto konferencie, za čo som veľmi vďačná. Kolegyňa bola na takejto konferencii minulý rok a bola nadšená, tak ma tento rok zavolala a ja som súhlasila. Keďže som tu prvýkrát, tak bolo pre mňa zaujímavé naozaj všetko. Navyše som ako vedúca školskej jedálne nová, takže mi to veľmi pomohlo a posunulo ďalej. Spoluprácu s Vašou firmou ESPIK za nás riešil zriaďovateľ, a sme spokojní. V tejto oblasti si myslím, že máme dostatočne potrebné informácie a odpad samozrejme triedime, pretože je to každopádne v dnešnej dobe nevyhnutnosť aj čo sa týka našej planéty.   MŠ Štúrovo Mám rada takéto konferencie, pretože sa na nich môžem dozvedieť niečo nové. Ja som na podobnej konferencii bola aj minulý rok a bola som veľmi prekvapená, aké možnosti máme a o nich ani nevieme. Je to veľmi prínosné pre nás a pre celú našu školskú jedáleň. Mala som veľké očakávania ohľadne limitov, verejného obstarávania, dotácií a tieto očakávania boli splnené. Dostala som potrebné usmernenia a vedela som si doplniť to, čomu som nerozumela, a to priamo aj otázkami. Na tie som dostala hneď aj odpoveď, čo je super. Predtým som pracovala na základnej škole a teraz som prestúpila na materskú školu a je to tam trošku iné. Z tohto dôvodu mi táto konferencia určite veľmi pomohla. Dozvedela som sa prečo je potrebné triediť kuchynský odpad a ako sa to má robiť správne. Taktiež už viem, kde sa tento odpad ďalej zhodnocuje. Keď som pracovala na základnej škole využívali sme služby odberateľa odpadu a boli sme veľmi spokojní, ale teraz máme v celom Štúrove zabezpečené kompostéry.                ZŠ s MŠ Nitra Minulý rok sa konala podobná konferencia a veľmi sa mi to páčilo, pretože som sa dozvedela zaujímavé informácie. Tento rok opäť nie som sklamaná, keďže som mala znovu možnosť dozvedieť sa niečo nové. Všetky vedúce sú veľmi kolegiálne a nerobia sa rozdiely či je niekto vedúca školskej jedálne rok, či dvadsať rokov. Všetci si tu ochotne poradíme a podelíme sa so skúsenosťami. Organizácia je zvládnutá na výbornú, sme rozdelení na menšie skupinky, a tak sa môžeme viac pýtať. Bola som už na konferencii, kde bolo 200 ľudí naraz, a to nemalo vôbec zmysel, nie je nič počuť a na otázky sa odpovedá pri takom počte ľudí veľmi ťažko. Čiže tento rok to bolo skvele vyriešené. Ja osobne som nevedela, kde končí kuchynský odpad, ktorý sa vyzbiera, nikto nám to predtým nepovedal. Dnes som sa na workshope firmy ESPIK dozvedela, že sa odváža do bioplynových staníc a vyrába sa energia a teplo. Je veľmi dobré niečo také vedieť.  Viac fotografií z konferencií pre vedúce ŠJ   Jarné konferencie v rámci projektu Jedáleň 21. storočia sa úspešne ukončili. Avšak projekt pokračuje ďalej a ešte počas tohto roku svoje riešenia nielen v rámci ESPIKu ale spoločne s našimi partnermi predstavíme už na jeseň. Tentokrát pozývame všetkých riaditeľov a zriaďovateľ škôl, aby prišli načerpať nové informácie a možnosti využiteľné v školských jedálňach. Bližšie informácie Jesenné konferencie pre riaditeľov a zriaďovateľov škôl.   Keďže do jesene je ešte ďaleko, svoje požiadavky a možnosti v rámci likvidácie kuchynského odpadu a olejov môžete smerovať na náš tím pôsobiaci na celom Slovensku. Radi Vám poradíme a poskytneme bezplatnú konzultáciu v prípade analýzy podmienok Vášho súčasného odberateľa odpadu.  Informujte sa na: info@espik.sk +421 950 401 401

apríl 2023

Čo si všímať pri spolupráci so zberovými firmami

V súčasnej dobe je správne nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom veľmi dôležitým faktorom. Kuchynský odpad, ktorý sa nebude správne likvidovať, výrazne vplýva na životné prostredie, a to bohužiaľ v zlom slova zmysle. Hnijúce zvyšky potravín sa podieľajú na produkcii skládkového plynu, ohrozujú podzemné vody a sú šíriteľom baktérii, čo predstavuje značné zdravotné riziká pre ľudí a zvieratá.   FÉROVÉ PODMIENKY A SPOLUPRÁCA Je podstatné vybrať si zberovú firmu, ktorá bude dbať nielen na správnu likvidáciu v rámci ochrany životného prostredia, ale záleží jej aj na tom, aby Vám ponúkla čo najefektívnejšie, najjednoduchšie a legislatívne správne riešenia v oblasti zberu a likvidácie biologicky rozložiteľných odpadov. Nielen pri výbere, ale aj počas spolupráce, je dôležité, všímať si danú firmu, jej správanie voči zákazníkom, voči plneniu stanovených podmienok, či celkový prístup k riešeniu problémov. Preto sme si pre Vás pripravili „desatoro“ v bodoch, ktoré Vám pomôžu pri výbere a spolupráci so „zberovkou“ kuchynského odpadu.   1. LICENCIA A KVALIFIKÁCIA Okrem kvalifikácie zamestnancov a pracovníkov firmy, každá zberová firma musí mať všetky potrebné a platné povolenia a dokumenty na zber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ako sú:    a) Štátna veterinárna a potravinová správa SR na prepravu a zber VŽP    b) Odbor starostlivosti o životné prostredie na prepravu odpadov    c) Odbor starostlivosti o životné prostredie na prevádzkovanie zariadenia na zber           odpadov    d) Regionálna veterinárna a potravinová správa na prevádzkareň danej činnosti                                                      e) Koncový spracovateľ odpadu   2. PROFESIONALITA Odborný prístup a zodpovednosť nemôže chýbať. Prístup zberovej firmy k spracovaniu bioodpadu by mal byť transparentný a zrozumiteľný. Okrem toho by mala dodržiavať prísne environmentálne normy a byť schopná riešiť problémy s nadhľadom a zodpovednosťou.   3. DOSTUPNOSŤ A FLEXIBILITA Je potrebné zistiť, či firma poskytuje pravidelné vývozy a dodržiavanie intervalov, ktoré vyhovujú Vašim potrebám. Kľúčové je skontrolovať, či sú schopní prispôsobiť sa prípadným zmenám či mimoriadnym situáciám, ktoré môžu vzniknúť na prevádzke. 4. SKÚSENOSTI Určite netreba zabúdať na skúsenosti firmy pri zaobchádzaní s týmto druhom odpadu. Niekoľkoročné skúsenosti sú znakom toho, že sa firma stretla s viacerými problémami a situáciami, ktoré dokázala ustáť a vyriešiť.    5. EVIDENCIA ODPADOV Evidencia odpadov Vám umožní sledovať informácie o vyvezenom množstve odpadu od firmy, zjednoduší administratívnu časť a taktiež prehľad o množstve vyprodukovaného odpadu z Vašej prevádzky, pričom Vám poskytne:              a) Reporty vývozu odpadu              b) Evidenčné listy              c) Zberné doklady              d) Vyplnené ročné ohlásenie o vzniku odpadu a iné   6. NÁDOBY NA BIOODPAD Zapožičanie nádob, ich pravidelné čistenie a dezinfekcia môže minimalizovať zápach, špinu či hlodavce, ktoré môžu kuchynský odpad lákať. Taktiež je dôležité, aby každá nádoba bola správne a jasne označená nálepkou s daným druhom a kódom odpadu.     7. HYGIENICKÉ NORMY Zberová firma nesmie v jednom vozidle zbierať odpad a zároveň z toho istého vozidla zásobovať zákazníkov napríklad jedlým olejom. Pokiaľ je olej umiestnený v tej istej časti vozidla, kde sú prevážané aj plné nádoby s odpadom, považuje sa to za porušenie hygienických noriem. 8. CENA Cena je dôležitým faktorom, ale nemala by byť jediným rozhodujúcim kritériom pri výbere firmy. Je potrebné zohľadniť skutočnosti, podľa akých je daná cena služby vyčíslená a či to výrazným spôsobom nevplýva na vyššie spomenuté body.   9. REFERENCIE Skúsenosti a referencie od iných zákazníkov sú dôležitou súčasťou pri rozhodovaní sa pre konkrétnu firmu.   10. ELEKTRONIZÁCIA Súčasťou 21. storočia je všadeprítomná elektronizácia činností, práce a celkovej dohľadateľnosti. Odporúča sa vyhľadávať firmy, ktoré v tejto oblasti nie sú zastaralé, ale vyvíjajú úsilie na zavedenie funkčných systémov, online prístupov, aplikácií, jednoduchej dohľadateľnosti informácií a podobne.   Stojíme si za našimi overenými skúsenosťami, zodpovedným prístupom a funkčnými riešeniami pri likvidácii kuchynského a potravinového odpadu. Informujte sa o možnostiach, ktoré Vám vieme ponúknuť a presvedčte sa, že spĺňame kritéria správnej zberovej firmy práve pre Vás. Kontakt: +421 950 401 401, info@espik.sk

marec 2023

Riešenia v oblasti likvidácie kuchynského odpadu z Vašej jedálne jednoducho a bez starostí

Ešte minulý rok sme sa stali partnerom zaujímavého projektu s názvom Jedáleň 21. storočia, ktorý nám umožnil nadviazať vzťahy s ďalšími lídrami v oblasti školského stravovania. Naším spoločným cieľom je okrem iného zlepšiť aj rôzne procesy a prácu, ktorá súvisí so školským stravovaním. Vďaka moderným technológiám a zaujímavým riešeniam sa teraz otvára množstvo príležitostí, ako tento cieľ dosiahnuť. V rámci tohto projektu budú prebiehať konferencie, ktoré sú určené pre všetkých, ktorí tvoria kvalitu a budúcnosť slovenského školského stravovania. Zaznie tam množstvo rád, tipov, odporúčaní aj konkrétnych riešení. Naša firma má možnosť sa predstaviť v oblasti likvidácie kuchynského odpadu zo školských jedálni, čo môže prispieť nielen k uľahčeniu bežných povinností, ale aj možnosti dozvedieť sa mnoho zaujímavých informácií.    Prečítajte si o tom viac

marec 2023

Príkladná obec v triedení kuchynského odpadu

Naša zberová firma ESPIK má s obcou Hontianske Nemce uzatvorenú zmluvu už vyše rok a pol. Zber je prevažne určený pre bytové domy, ale máme informáciu, že je zaujímavý aj pre rodinné domy. Prečo? Odpovedá Renáta Matejová, súčasná starostka obce Hontianske Nemce.  V obci je umiestnených päť 120 litrových nádob na kuchynský odpad a jedna 120 litrová nádoba na použitý olej. Od začiatku našej spolupráce do dnešného dátumu sa Vám podarilo vyzbierať 21 810 kg kuchynského odpadu a 190 kg použitých jedlých olejov a tukov z domácností. Koľko domácností je zapojených do zberu kuchynského odpadu?  - Do zberu kuchynského odpadu je zapojených 70 bytov z bytových domov. Zároveň je zberná nádoba umiestnená aj pri zbernom dvore, kde majú prístup všetci obyvatelia obce, ktorí nemajú domáce zvieratá, prípadne priestor pre kompostovanie predmetného odpadu. Zhruba 100 domácností odovzdáva kuchynský odpad cez zberovú firmu ESPIK. Taktiež môže každá domácnosť odovzdať aj jedlé oleje a tuky.  Podľa našej online evidencie odpadov, do ktorej má prístup aj vaša obec sme zistili, že najväčšia vytriedenosť bola v mesiaci august. Máte informáciu, či k tomu viedli nejaké špeciálne kroky?- Nemyslím si, že to boli špeciálne kroky, jednoducho to je chuť občanov. Dnešná doba nám umožňuje viacero spôsobov ako sa dá ľudí informovať či už prostredníctvom web stránky našej obce, SMS správami, rozhlasom alebo sociálnymi sieťami. Taktiež šírime osvetu aj počas návštev obecného úradu. Vždy je cesta, ak sa chce. Ľudia sú naučení separovať. August bol silnejší mesiac pravdepodobne kvôli letným prázdninovým dňom. Rodičia, starí rodičia ako aj ZŠ a MŠ vedú deti a mládež k separovaniu.   Čo viedlo, prípadne motivovalo obyvateľov rodinných domov zapojiť sa do zberu kuchynského odpadu aj napriek tomu, že majú kompostéry? - Niektoré z domácností nedisponujú väčšou plochou záhrady alebo domácimi zvieratami, z tohto dôvodu využívajú zber kuchynského odpadu prostredníctvom zbernej nádoby pri zbernom dvore, pretože nemajú kam umiestniť kompostér.  Na základe vyššie spomenutej skutočnosti plánujete rozšíriť zber aj pre rodinné domy a umiestniť nádoby na strategické miesta?- Momentálne situáciu sledujeme, monitorujeme a je zrejmé, že nám postačuje predmetný počet nádob. Ľudia sú zvyknutí, že zberné nádoby sú prístupné hlavne pre obyvateľov bytových domov, ktorí nemajú záhradu, domáce zvieratá a možnosť ako vytriediť kuchynský odpad zo zberných nádob určených na komunálny odpad. V prvom rade je podstatné neplytvať jedlom, a tak si šetriť svoje vlastné financie. V tomto má Slovensko ešte na čom pracovať.  Máme informáciu, že vo vašej obci je dobrá disciplinovanosť občanov pri triedení kuchynského odpadu. Čo tomu napomáha? - Takto to je nielen pri triedení kuchynského odpadu. Ale pri triedení všetkých zložiek nastal veľký zvrat, ľudia si začali uvedomovať zodpovednosť aj v tejto sfére. Som na nich veľmi pyšná, pretože chcú. V roku 2021 obec prešla na množstvový zber, ak si chceli šetriť svoje vlastné peniaze, začali poctivejšie triediť a separovať. Či už papier, plast, kovy, tetrapaky, sklo, drevo a podobne. Obec má aj malú kompostáreň do 100 ton, kde obyvatelia prispievajú BIO odpadom, spracováva sa obecným drvičom a ku kompostu majú prístup po dobe skompostovania na domáce využitie. Páči sa im, že sa podieľajú na miere triedenia, sú spokojní s prístupom, postupom, v prípade potreby s vysvetlením. Každý občan dostal grátis košík na kuchynský odpad aj keď nemusí prispievať do zberu kuchynského odpadu, ale má možnosť si vynášať v košíku svoj kuchynský bioodpad do kompostéra/kompostoviska. Nielen mladí sú zodpovední, ale aj staršia populácia je úžasná.  Prečo je podľa Vás dobre triediť  kuchynský odpad z domácností? - Pretože predchádzame tvorbe odpadu. Zber kuchynského odpadu a bioodpadu je dôležité realizovať preto, lebo na Slovensku sa tento odpad štandardne dostáva na skládku. Je súčasťou zmesového komunálneho odpadu, preto ide na skládku, kde sa rozkladá bez prístupu vzduchu. Takto skládky produkujú skleníkové plyny, čim prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Myslím, že dnes už nikto nepochybuje, že klíma reaguje na počiny ľudstva. Je vidieť, že podnebie sa zásadným spôsobom mení. Samozrejme, keď nechceme, aby sa bioodpad skládkoval, musíme ho vytriediť a takpovediac vytvoriť koncovku. Je niečo, čo by ste v rámci triedenia a zberu vo vašej obci zmenili či vylepšili? - Snažíme sa stále, keď idem okolo nádob na separovaný zber, či už je to kuchynský odpad, či iné zložky, odfotím, zverejním. Chválim, upozorňujem, nasmerujem... verím, že aj to je osveta a ľudia majú radi, ak sú pochválení za to, čo robia a ešte, ak to robia správne.Aké zlepšenia, prípadne zmeny v zákone týkajúcich sa zberu kuchynského odpadu by ste uvítali do budúcna? - Toto vyjadrenie prenecháme na odborníkov v odpadovom hospodárstve. Čo si ceníte na spolupráci s našou firmou ESPIK? - Za celé obdobie spolupráce si ceníme všetko: zodpovednosť, prístup, informovanosť. S predmetnou firmou sme spravili ten správny krok vpred a verím, že naša spolupráca bude pokračovať. Prajeme veľa spokojných zákazníkov.   Aj Vaša obec je ukážková v zbere a triedení kuchynského odpadu? Podeľte sa s radami a tipmi na media@espik.sk. 

január 2023

Vyhodnotenie vianočnej súťaže

Vianočnú súťaž máme úspešne ukončenú. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a srdečne gratulujeme výhercom! 😊 Veľmi nás potešil záujem súťažiacich a aj množstvo správnych odpovedí. Keďže sa súťaž niesla formou viacerých otázok, pre súhrn sme si pripravili aj správne odpovede. K niektorým aj skrátené vysvetlenie. V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás kontaktujte na  media@espik.sk.  1.12.Naša firma sa zameriava hlavne na:a) rozvoz a prepravné služby b) zber a vývoz biologicky rozložiteľného odpaduc) predaj ovocia a zeleniny 2.12.Do nádob na kuchynský odpad patrí:a) prázdny téglik od jogurtub) potravina po dátume spotrebyc) tráva a lístie Prázdny téglik od jogurtu patrí do žltej nádoby určenej na plast. Tráva a lístie patrí do hnedej nádoby, ktorá je zvyčajne označená ako Zelený bioodpad. Pokiaľ je nádoba označená ako Kuchynský odpad/bioodpad, patria tam potravinové zvyšky a iné zložky kuchynského odpadu. 3.12.Kuchynský odpad z domácností sa vhadzuje do nádob:a) hnedej farby b) žltej farbyc) modrej farby  Do nádob žltej farby sa vhadzujú plasty a do nádob modrej farby zase papier.  4.12.Koľko percent z vyprodukovaného odpadu za jeden rok tvorí bioodpad?a) 15 %b) 45 %c) 75 %                     5.12.V roku 2022 naša firma oslávila:a) 5. výročieb) 9. výročiec) 10. výročie 6.12.Do nádob na kuchynský odpad nepatriaa) šupky z pomaranča b) mäkké kostic) oleje a tuky z vyprážania  Vychladený, čiastočne vyčistený olej sa zleje do čistej, suchej, uzatvárateľnej plastovej fľaše a tá sa následne vloží do nádoby určenej na prepálené oleje a tuky.  7.12.Recykláciou akého počtu ohryzkov z jabĺk sa vyprodukuje elektrina na hodinu sledovania televízie? (PS: mali sme príspevok na FB na túto tému 😊).a) 12b) 52c) 100 8.12.Kuchynský a potravinový odpad, ktorý naša firma vyzbiera končí:a) na skládkach b) v bioplynových staniciach c) na kompostovisku  Kuchynský a potravinový odpad, ktorý naša firma vyzbiera sa spracováva a zhodnocuje v bioplynových staniciach. Preto naši zákazníci majú istotu, že vyzbieraný odpad dostane druhú šancu v podobe elektrickej energie, plynu, hnojiva a nerozkladá sa na skládke, kde negatívne vplýva na životné prostredie. 9.12.Do kompostu sa môže vhadzovať aj mäso a mliečne výrobky:a) áno b) nie Kompostovanie je vhodné len pre zvyšky zeleniny, ovocia, šupky, čajové a kávové usadeniny, vaječné škrupiny, papierové vreckovky, zelený odpad či štiepku.  Živočíšne produkty, ako mliečne výrobky, mäso, kosti, ryby a jedlá z nich vyrobené do kompostu nepatria. Tie sa vhadzujú do nádob určených na kuchynský odpad, ktoré sa následne energeticky zhodnotia.  10.12.Dokončite náš slogan „Pomáhame chrániť ...“:a) našu planétub) čistú príroduc)  životné prostredie Veríme, že našimi službami a krokmi sa nám podarí aspoň kúsok prispieť k ochrane životného prostredia. Nielen samotnou likvidáciou a  zhodnocovaním biologicky rozložiteľného odpadu, ale aj celkovým povedomím ľudí. 11.12.Do nádob na kuchynský odpad kávové a čajové zvyšky ... :a) patriab) nepatria Do nádob na kuchynský odpad je možné vhadzovať všetky zvyšky z kávy a čajov.    12.12.Pomáhame už viac ako:a) 3 000 zákazníkomb) 4 000 zákazníkomc) 5 000 zákazníkom Pomáhame už viac ako 5 000 zákazníkom na celom Slovensku a ročne vrátime do obehového hospodárstva viac ako   10 000 ton odpadu. 13.12.Z vyzbieraného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sa v bioplynovej stanici vyrába:a) elektrina a teplob) papierc) nič 14.12.Do nádob na kuchynský odpad patria:a) plastové a igelitové sáčky a taškyb) cigaretové ohorkyc) omáčky a nedojedené zvyšky jedál Viac o triedení kuchynského odpadu z domácností sa môžete dočítať TU.  15.12.Naša história sa začala v meste:a) Stará Ľubovňab) Stará Turác) Poprad 16.12.Funkčný chod lapača tukov si vyžaduje pravidelnú servisnú údržbu a čistenie aspoň:a) 1x za týždeňb) 1x za 3 mesiacec) 1x za rok  Viac o čistení lapačov tukov sa dočítate TU. 17.12.Použité oleje a tuky je potrebné odovzdávať:a) prefiltrované od hrubých nečistôtb) ešte horúcec) výlučne v sklenenej fľaši Zároveň použité oleje a tuky sa neodporúča odovzdávať v sklenených fľašiach. Pri preprave a zaobchádzaní by sa mohli rozbiť a znehodnotiť, preto je lepšie vliať ho vychladený do plastovej fľaše, ktorá sa vytriedi na recykláciu. 18.12.Do nádob na kuchynský odpad patria:a) triedené zložky komunálneho odpadu (plast, papier, sklo, kov, ...)b) vajcia a vaječné škrupinyc) použité oleje a tuky Použité oleje a tuky je potrebné vhadzovať výlučne do nádob určených na prepálené oleje a tuky.  19.12.V ktorých častiach Slovenska zbiera naša firma bioodpad?a) len na území východného Slovenskab) na území celého Slovenskac) nezbiera odpad na Slovensku 20.12.Do nádob na použité jedlé oleje a tuky sa môžu vhadzovať aj oleje z nálevov potravín:a) ánob) nie Do nádob na použité jedlé oleje a tuky sa vhadzujú aj olejové nálevy z potravín, ako výpek z mäsa, nálev zo sušených paradajok, konzervovaných rýb či syrov.   21.12.Približne koľko kíl kuchynského bioodpadu vyprodukuje priemerný Slovák za rok?a) 300 kgb) 100 kgc)  30 kg 22.12.Na ktorý deň pripadá Svetový deň Zeme?a) 22.4b) 14.4c) 10.4 23.12.V ktorom roku vznikla naša firma ESPIK?a) 2012b) 2013c) 2015 24.12.Tento deň sa nesúťažilo prostredníctvom správnych odpovedí, do žrebovania bol zaradený každý, kto pridal komentár na otázku, s kým strávi Vianoce. 😊 

december 2022

Čo so zvyškami počas vianočného obdobia?

VIANOČNÉ DOBROTY Vianočné obdobie sa spája s nakupovaním darčekov a bezpochyby aj s pečením sladkých chutných koláčikov a dobrôt. Hlavná ingrediencia väčšiny sladkého pečiva tvorí bezpochyby vajce. Vaječné škrupiny je možné využiť viacerými spôsobmi. Napríklad ako hnojivo na izbové rastliny, odstraňovač škvŕn či dokonca ako jedlý prášok. Vaječné škrupiny posilňujú kosti, pretože obsahujú veľký podiel vápnika. Avšak aj tak väčšina ľudí vyhadzuje škrupiny do koša na komunálny odpad. Pritom vaječné škrupiny je možné separovať a vhodiť do nádob na kuchynský odpad, ktoré sú rozmiestnené vo väčšine obcí a miest. Takto správne vytriedený kuchynský odpad sa následne využíva v bioplynových staniciach na výrobu elektriny a tepla. Do tejto nádoby patria aj škrupiny z orechov, ktoré dodajú sladkým dobrotám vianočný nádych.   VIANOČNÁ PRÍPRAVA (VIANOČNÝ ZHON)  Nie vždy nám ide všetko podľa plánu a kde tu sa nám v predvianočnom zhone podarí niečo pripiecť alebo sa jednoducho nevydarí tak ako by sme chceli. Aj v tomto prípade sa dajú rôzne potravinové nepodarky zmysluplne využiť jednoduchým triedením do tej správnej nádoby.   NAOZAJ ŠTEDRÁ VEČERA  Do nádoby na kuchynský odpad sa môžu vhadzovať aj všetky nedojedené zvyšky, ktoré sa počas sviatkov nezužitkovali. Napríklad aj také kosti z kapra, na ktorom sme si pochutnali počas štedrej večere. Počas sviatkov zvyčajne platí, že zemiakového šalátu a kapustnice nikdy nie je dosť. Ak sa Vám ale predsa zvýši kapustnica, ktorá už po pár dňoch nie je vhodná na konzum, stačí ju scediť a do nádoby vhodiť len tuhé zvyšky.  Prepálený olej alebo tuk, ktorý zostal po vyprážaní kapra či rybieho filé nechajte vychladnúť, následne ho očistite od hrubých nečistôt (ideálne cez sitko), ako je strúhanka či múka a vlejte do čistej plastovej fľaše, ktorú vložíte do nádoby na prepálený olej a tuk.   "Jeden z najkrajších neporiadkov na svete je ten, ktorý vznikne v obývačke na Vianoce. Nepracte ho príliš rýchlo“ – Andy Rooney Celý tím firmy ESPIK praje Vám a Vašim blízkym pokojne a láskou naplnené vianočné sviatky. Vychutnajte si tento čarovný okamih s tými, ktorých máte najradšej. Sledujte našu FB stránku a Instagram a už Vám neujde nič z oblasti triedenia a spracovania kuchynského odpadu a prepálených olejov či tukov.

december 2022

Projekt Jedáleň 21. storočia

Na Slovensku máme jeden z najkvalitnejších systémov školského stravovania na svete s takmer storočnou tradíciou. Varí sa podľa prísnych zásad či už nutričných, alebo hygienických, ktoré sú neustále kontrolované. Školský obed stojí zlomok oproti ktorémukoľvek fastfoodu, nehovoriac o reštauráciách a pritom chutí výborne. No na druhej strane sa školské jedálne musia pasovať s neľahkými podmienkami a bariérami.   PROJEKT - JEDÁLEŇ 21. STOROČIA V rámci projektu Jedáleň 21. storočia sa spojili kľúčoví odborníci zo všetkých oblastí školského/hromadného stravovania od dodávok potravín, cez varenie, umývanie až po likvidáciu kuchynského odpadu. Práve naša firma ESPIK ako jeden z partnerov predniesla v novembri na konferencii riešenia a možnosti v oblasti likvidácie kuchynského odpadu pre školské zariadenia. Návštevníkmi konferencie boli riaditelia, zriaďovatelia škôl, ale aj vedúce jedální. Počas prezentácií sa poukazovalo na nevyhnutné procesy, ktoré sa vyžadujú pri bežnej prevádzke školskej jedálne. Spoločným cieľom projektu je školským jedálňam ponúknuť riešenia, možnosti a pomôcť v jednotlivých oblastiach, v rámci čoho sa niesla celá konferencia. Počas prednášok a diskusií zazneli užitočné rady, odporúčania a navrhované riešenia jednotlivých odborníkov, ako sa dajú robiť veci jednoduchšie, lacnejšie a efektívnejšie.   Čo sa týka nášho pôsobenia na tejto akcii, návštevníci konferencie mali možnosť dozvedieť sa viac informácií ohľadne zberu a likvidácie kuchynského odpadu a použitých olejov zo školských jedálni. Ale nielen to. Predstavili sme aj ďalšie možnosti, ktorými školským zariadeniam vieme pomôcť či už je to evidencia odpadov, čistenie lapačov tukov, potrubí a v neposlednom rade plánované projekty a osveta na školách vo forme prednášok.   KONFERENCIE 2023 Vzhľadom na budovanie spolupráce v rámci projektu Jedáleň 21. storočia nebola pre nás táto konferencia určite posledná. Podobné konferencie sú naplánované aj na rok 2023, ktorých sa môžete zúčastniť aj vy a dozvedieť sa tak viac výhod a zlepšení pre Vašu školskú jedáleň.   Ešte pred tým sa môžete informovať na našej zákazníckej linke o možnostiach, ktoré Vám vieme ponúknuť a s čím Vám môžeme pomôcť v rámci likvidácie kuchynského odpadu a prepálených olejov.  Zákaznícka linka: +421 950 401 401  E-mail: info@espik.sk Viac fotografií nájdete TU.

december 2022

Mikuláš zavítal aj do našej firmy

Na Mikulášske prekvapenia sa tešia nie len deti, ale aj my dospelí. Mikuláš nezabudol ani na našich kolegov a kolegyne, ktorých po príchode do práce čakala sladká odmena za ich usilovnosť počas celého roka.                               Keďže tím firmy ESPIK sa rozrastá, Mikuláš nestihol osobne navštíviť všetkých. Trošku sme mu s tým pomohli. Balíčky sme dôkladne a starostlivo zabalili a odoslali do našich stredísk po celom Slovensku, aby sa dostali k všetkým členom nášho tímu.  Netreba zabúdať, že všetko, čo sa počas Vianočných sviatkov (a nie len počas nich) vyprodukuje v kuchyni a nezužitkuje, môže dostať druhú šancu a energeticky sa zhodnotiť prostredníctvom našich vývozov. Nielen potraviny po záruke či zvyšky jedál, ale aj také šupky z ovocia či škrupiny z orieškov od Mikuláša. Aj Vás a vašich kolegov navštívil Mikuláš v práci? Podeľte sa s nami s fotkami a skúsenosťami z vianočnej atmosféry na vašom pracovisku, prípadne kde vhadzujete nedojedené dobroty a šupky z ovocia na media@espik.sk. Pre zaujímavosť: Je už len niekoľko dní do Vianoc a do konca našej súťaže, ktorá prebieha na našich sociálnych sieťach. 😊 Zapojiť sa môžete každý deň na našej FB stránke a IG účte, čím zvyšujete svoju šancu na výhru. Súťažiť môžete aj spätne od 1.12.2022 odpovedaním na každú súťažnú otázku a splnením jednoduchých podmienok.  

december 2022

Kalendár na rok 2023

Pomaličky sa už obzeráte po kalendári na rok 2023, ktorý by zaplnil Váš pracovný stôl? Top Horeca ponúka v predaji stolový kalendár, ktorý je prehľadne rozdelený na jednotlivé týždne a okrem udalostí a mien sa v ňom nachádzajú prezentácie rôznych firiem z oblasti HORECA. Keďže HORECA prevádzky tvoria veľkú časť našich zákazníkov, na novembrovej strane môžete natrafiť práve na nás – firmu ESPIK. Chceme Vám byť nablízku aj na ďalší rok a poskytovať naše služby s najlepšími možnými riešeniami. Informujte sa ešte dnes ako Vám môžeme pomôcť na +421 950 401 401 alebo info@espik.sk.         Kalendár si viete zakúpiť TU.

november 2022

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies