Zaujímavosti

Všetko Blog Média o nás PR Aktivity Sponzoring

Prednáška o kuchynskom odpade na základnej škole

Prednedávnom sme absolvovali prednášku na súkromnej základnej škole pre deti prvého aj druhého stupňa. Našim zámerom bolo priblížiť deťom témy ako je triedenie odpadu a často prehliadanú oblasť environmentálnej výchovy, a to kuchynský odpad a použitý kuchynský olej.   Ako je to s ekologickým povedomím u deti?  Prednášku sme začali malým prieskumom ako sú na tom tunajšie deti a ich rodiny pokiaľ ide o triedenie odpadu. Bolo povzbudivé počuť, že tieto deti berú zelené témy veľmi vážne a aj vo svojich domácnostiach ich aplikujú do praxe. Deti veľmi dobre poznali jednotlivé zberné nádoby a vedeli rozlíšiť aký odpad do akej nádoby patrí. 😊 Aj vďaka osvete na ich škole boli veľmi dobre informované o dôležitosti triedenia a recyklácie, čo odráža zároveň rastúce environmentálne povedomie v našej spoločnosti. Zároveň sme identifikovali miesta, kde je potrebné zlepšenie a diskutovali sme o spôsoboch, ako môžu deti aktívne prispieť k lepšiemu spracovaniu odpadu v ich domácnostiach. Táto aktivita nám nielen poskytla cenné informácie o súčasnom stave triedenia odpadu v domácnostiach, ale tiež nám umožnila lepšie pochopiť, ako môžeme vzdelávať a motivovať mladých ľudí k zodpovednejšiemu prístupu k životnému prostrediu.         Elektrická energia z odpadu?  Zaujímavým bodom bolo pre deti rozprávanie o spracovaní kuchynského odpadu na druhotnú surovinu. S entuziazmom sme vysvetľovali deťom, ako sa bežné zvyšky jedla a použitý kuchynský olej môžu transformovať na užitočné zdroje ako je elektrická energia, teplo či biopalivo namiesto toho, aby skončili na skládke. Informácie otvorili oči mladým poslucháčom, ukazujúc im, že každý kúsok odpadu, ktorý vyprodukujeme, môže mať druhý život a pozitívny dopad na naše životné prostredie, ak je správne spracovaný. Projekt "Olejko chráni prírodu"  Prednáška bola ideálnou príležitosťou na predstavenie nášho detského hrdinu Olejka, ktorý prichádza aj do ich školy s projektom „Olejko chráni prírodu“ a tak sa aj oni a ich rodiny môžu aktívne zapojiť a byť súčinné pri zbere a doniesť do školy kuchynský olej z ich domácností. Prvotným prieskumom sme totiž u detí zistili, že aj tu má pár rodín zaužívané použitý olej vylievať do drezu. Cieľom projektu je nielen znížiť negatívny dopad znečistenia spôsobeného nesprávnym likvidovaním oleja, ale aj vzbudiť povedomie o dôležitosti udržateľnej zodpovednosti.  S nadšením sme zdieľali naše vedomosti a skúsenosti o spracovaní oleja a diskutovali sme o tom, ako môžu žiaci a ich rodiny prispieť k tomuto projektu. Vyzdvihli sme význam spolupráce a komunitného úsilia, aby sme zdôraznili, že každý malý krok má význam v boji za zelenšiu a zdravšiu planétu.  S projektom Olejko dúfame, že inšpirujeme ďalšie komunity, aby sa pripojili k našej iniciatíve a spoločne pracovali na ochrane a zachovaní našej krásnej planéty pre budúce generácie. Pre všetkých, ktorí sa ešte nezapojili a chceli by, TU sa nachádza registračný formulár.    Viac fotografií nájdete TU.

november 2023

Obohacujúce skúsenosti z konferencie Jedáleň 21. Storočia - hodnota pre nás aj účastníkov

Jedáleň, škola a obec 21. stor. – jesenná konferencia pre riaditeľov a zriaďovateľov škôl.  Naša firma naďalej participuje na projekte Jedáleň 21. storočia, v ktorom sme partnermi. Projekt pokračuje a na jeseň sme boli účastníkmi zaujímavých konferencií plných prednášok a skupinových workshopov, ktoré boli určené pre riaditeľov a zriaďovateľov škôl.  Stretli sme sa počas dvoch konferencií vo Vysokých Tatrách a Trenčianskych Tepliciach.  Témy konferencií boli pre účastníkov viac ako zaujímavé, a to práve v dnešnej dobe, kedy technológie napredujú a ak chceme poskytnúť deťom v školách to najlepšie, je potrebné sa v tejto sfére neustále vzdelávať. Radi sme aj svojim prínosom prispeli ku komplexnosti služieb, ktoré pomôžu a uľahčia prácu v školských jedálňach. Témy konferencie: Legislatíva Financovanie Verejné obstarávanie                            Energie      Projekty      Personál     Technológie do školskej jedálne     Likvidácia kuchynského odpadu Iné  Počas workshopov sme sa s účastníkmi rozprávali na tému:   Spoľahlivé riešenia v oblasti zberu a likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu. Mnoho z nich nemalo túto oblasť komplexne pokrytú a tak sme spolu prebrali riešenia na mieru priamo pre nich a ich školskú jedáleň.     Konferencia Jedáleň 21. storočia bola pre nás viac ako len príležitosťou na prezentáciu našich myšlienok a riešení. Bola to platforma pre rast, učenie a rozvíjanie vzťahov, ktoré budú hrať kľúčovú rolu v našej budúcnosti. Sme vďační za každú konverzáciu, stretnutie a nové spojenie, ktoré sme tam vytvorili a tešíme sa na ich rozvoj v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch. Osobný kontakt je aj o tom, že dostaneme spätnú väzbu, ktorá nám pomáha vylepšovať naše služby a priblížiť sa viac zákazníkovi.  Zákaznícka linka: +421 950 401 401  E-mail: info@espik.sk Viac fotografií nájdete TU.

november 2023

Zo zberných dvorov, gastro prevádzok, jedální až do škôl k žiakom a študentom

Prostredníctvom projektu „Olejko chráni prírodu“ chceme ukázať mladej generácii, ako môže prispieť k ochrane životného prostredia, a to správnym triedením použitého kuchynského oleja.   Prečítajte si celý článok

november 2023

Učíme deti, ako môžu pomôcť pri ochrane prírody

Prostredníctvom projektu „Olejko chráni prírodu“ chceme ukázať mladej generácii, ako môže prispieť k ochrane životného prostredia, a to správnym triedením použitého kuchynského oleja.   Prečítajte si celý článok

november 2023

Je rozdiel medzi „minimálnou trvanlivosťou“ a „dátumom spotreby“?

  Naša firma Espik sa okrem zberu kuchynského odpadu zaoberá aj zberom potravín a výrobkov po záruke.  Kedy však už nie je vhodné dané potraviny konzumovať? Na začiatok si vysvetlíme rozdiel medzi minimálnou trvanlivosťou a dátumom spotreby. Tieto dva pojmy si ľudia často zamieňajú a vyhadzujú potraviny, ktoré ešte môžu konzumovať. MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ Predstavuje dátum, do ktorého by si mala potravina pri správnom skladovaní zanechať svoju kvalitu. V prípade, ak ste si v špajze našli ryby v konzerve či sušené ovocie, ktorým už vypršala minimálna trvanlivosť s chuťou sa do nich môžete pustiť. Teda, ak Vám nebude prekážať, že ich konzistencia nemusí byť lákavá pre Vaše oči. A ČO DÁTUM SPOTREBY? Po skončení tohto dátumu Vám neodporúčame potraviny konzumovať. Inak Vám môžu privodiť nemilé zdravotné problémy. Ak viete, že ich nestihnete spotrebovať, môžete ich zachrániť okamžitým zamrazením.  Ani to Vám však nezaručí, že budú dané potraviny ešte vhodné na konzumáciu po rozmrazení. V tomto prípade sa musíte spoliehať na svoje čuchové a chuťové poháriky, ktoré Vám určite dajú vedieť, že niečo nie je v poriadku. KTORÉ NÁDOBY SÚ TIE SPRÁVNE? A kam s potravinami, ktoré okrem toho, že nelahodia vašim očiam, tak ani chutiam? Aj týmto potravinám môžete dať druhú šancu. Stačí, ak ich vhodíte do správnych nádob. Biologicky rozložiteľný odpad sa vhadzuje do nádob, ktoré sú označené hnedou farbou. A do týchto nádob patria aj spomínané potraviny, ktoré sú pokazené, hnilé či po dátume spotreby. Nezabudnite ich však pred vhodím do nádob zbaviť všetkých obalov, ktoré by nám mohli sťažiť a narušiť našu prácu. ČO SA ROBÍ S TÝMITO VÝROBKAMI? Ak ich vyzbiera naša firma Espik putujú do bioplynových staníc spolu s ostatným kuchynským odpadom, kde sa energeticky zhodnocujú a vyrába sa energia a teplo. Navyše gastro prevádzkam  vystavíme na výrobky po dátume spotreby daňový doklad (faktúru), ktorý si môžu následne zaevidovať do daňových nákladov.   Neposkytujeme služby každému, ale pomáhame vytvoriť čistejšie životné prostredie pre každého.  Informujte sa o možnostiach, ktoré vieme poskytnúť Vašej prevádzke na čísle +421 950 401 401 alebo na info@espik.sk.  

november 2023

Správna likvidácia kuchynského odpadu je dôležitá

Prečo je dôležitá správna likvidácia kuchynského odpadu? Kuchynský odpad je súčasťou nášho každodenného života a vzniká v každej domácnosti či reštaurácii. Ale často nevnímame skutočné následky, ktoré môže mať nesprávna likvidácia tohto odpadu na naše okolie a životné prostredie.    Prečítajte si celý článok

október 2023

Prečo je dôležitá správna likvidácia kuchynského odpadu?

Kuchynský odpad je súčasťou každodenného života a vzniká v každej domácnosti či reštaurácii. Avšak málokto sa zameriava na to, aký vplyv môže mať nesprávne zaobchádzanie s kuchynským odpadom na životné prostredie a spoločnosť. Prečítajte si celý článok   

október 2023

Výstava Agrokomplex v Nitre

Naša firma ESPIK a partneri projektu Jedáleň 21.storočia, sme sa zúčastnili 48. ročníka medzinárodnej výstavy Agrokomplex v Nitre, na ktorej bola mimoriadne vysoká účasť. Cieľom projektu a účasti na výstave bolo ukázať širokej verejnosti udržateľné, zdravé a funkčné možnosti pre školské jedálne. Mali teda možnosť vidieť, ako by mala vyzerať školská jedáleň 21. storočia.   Spoločne sme predstavili spôsoby vo forme moderných prístrojov, technológií a postupov, ktoré uľahčia prácu zamestnancom, vedú k šetreniu energií a ponúknu jednoduché riešenia. Počas týchto dní sa predstavilo 9 známych kuchárov, ktorí svojou gastronómiou a prezentáciou rôznych pokrmov  ohurovali nielen oko návštevníka, ale aj jeho chuťové poháriky. Už rok pôsobíme ako partner v tomto projekte. Dopomáhame k riešeniam, možnostiam v rámci funkčného a jednoduchého zberu kuchynského odpadu. Navyše, spracovávame a recyklujeme použité oleje z školských jedální.  Počasie a atmosféra na výstave bola úžasná, a preto sme veľmi radi, že sme sa tejto udalosti mohli zúčastniť. Ďakujeme každému, kto náš stánok navštívil a potešil nás svojimi otázkami a záujmom o oblasť likvidácie biologicky rozložiteľných odpadov.     Poraďte sa s nami o tom, aké funkčné a pritom jednoduché riešenia Vám môžu pomôcť  v rámci likvidácie bioodpadu. +421 950 401 401, info@espik.sk     Viac fotografií nájdete tu    

september 2023

Keď odpad končí tam, kde NEMÁ

Pred časom sa zaviedla nová povinnosť triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností a mnohé miestne samosprávy čelili veľkej výzve. Pri tejto zodpovednej úlohe sa ukázalo, že výber správneho partnera na zber a likvidáciu kuchynského odpadu je naozaj kľúčový.   KEĎ SA KUCHYNSKÝ ODPAD STANE VÝZVOU S novou povinnosťou vstúpili na trh aj nové spoločnosti, ktoré v tomto videli možnosť zbohatnúť, a to na úkor životného prostredia, zdravia a zákona. Hoci to pre samosprávy často znamená nemalé náklady, výber zodpovedného a spoľahlivého partnera môže z dlhodobého hľadiska priniesť úspory. Výber zberovej firmy si samosprávy uľahčujú a využívajú systém verejného obstarávania, kde je hlavným meradlom ponúkaná cena. Avšak zvoliť si zberovú firmu len na základe najnižšej ceny môže byť naozaj rizikové. Nižšia cena nemusí vždy znamenať lepšie služby a v mnohých prípadoch môže viesť k rôznym komplikáciám.   KEĎ ZÁVÄZKY SÚ LEN NA PAPIERI Na vlastnej koži si to mohla vyskúšať nie jedna samospráva. Nemenová sieť Občianskych združení ponúkala služby zberu kuchynského odpadu za veľmi výhodnú cenu, čo však so sebou prinieslo niekoľko komplikácií. Mestá a obce skončili bez jasných informácii o tom, kam ich vyzbieraný kuchynský odpad smeruje. Predstavte si, že vložíte svoju dôveru do firmy, ktorá sľubuje správne nakladanie s vyzbieraným odpadom a neskôr zistíte, že v skutočnosti nikto nevie, kam váš odpad skončil. Aj dodržiavanie termínov vývozov a následná komunikácia sa stali kameňom úrazu. V niektorých prípadoch dokonca samosprávy museli čeliť problémom s nedostatočným vybavením firmy, ako napríklad nedostatkom špeciálnych vozidiel na odvoz odpadu alebo absencia potrebných technických parametrov, potrebných na vývoz tohto druhu odpadu. Nakoniec po tejto „zberovej firme“ zostalo množstvo neuhradených faktúr a nezodpovedaných otázok.   AKO MÔŽE ZLÝ VÝBER OVPLYVNIŤ SAMOSPRÁVY Dodržiavanie zmluvných podmienok je veľmi podstatné. V praxi sa stalo, že niektoré samosprávy museli ukončiť spoluprácu s touto firmou kvôli nedostatočnej schopnosti plniť zmluvné záväzky. Takéto skúsenosti môžu významne ovplyvniť reputáciu samosprávy a v konečnom dôsledku môžu viesť k vyšším nákladom spojeným s opravami alebo hľadaním nového partnera. Aj keď má zberová firma povolenia na prácu s odpadom, je dôležité, aby mestá či obce vykonávali dohľad a kontrolovali kvalitu poskytovaných služieb, čím sa vyhnú mnohým problémom.   DÔLEŽITÉ ASPEKTY PRI VÝBERE ZBEROVEJ FIRMY Kým je cena často dôležitým faktorom pri výbere partnera v oblasti zberu a likvidácie odpadu, kvalita služieb, spoľahlivosť a komunikácia by mali byť na rovnakej úrovni dôležitosti. Vždy je lepšie venovať čas a úsilie správnemu výberu zberovej firmy, ako neskôr riešiť problémy, ktoré môžu mať negatívny dopad na komunitu a životné prostredie.   Informujte sa o možnostiach, ktoré Vám vieme ponúknuť v zbere a likvidácii kuchynského odpadu. Služby, ktoré poskytujeme sú synonymom spoľahlivosti a zodpovednosti. Tieto hodnoty spolu s našou tradíciou a skúsenosťami vytvárajú základ pre dlhodobú a bezstarostnú spoluprácu s našimi zákazníkmi. Zákaznícka linka: +421 950 401 401, info@espik.sk   Zaujímavú reportáž týkajúcu sa nekalých praktík pri zbere kuchynského odpadu si môžete prečítať v reportáži Radovana Potočára.  Reportáž Radovana Potočára  

august 2023

Cesta k čistejším mestám a obciam: Skúsenosti v rámci zberu kuchynského odpadu z obce Veľký Biel

Vedeli ste, že bežné činnosti, ako je zber a likvidácia kuchynského odpadu môžu mať veľký dopad na naše životné prostredie? Preto každý kúsok odpadu, ktorý v ESPIK-u spracujeme je krok bližšie k čistejšiemu životnému prostrediu. Nedávno sme uskutočnili prieskum v obci Veľký Biel, kde už vyše roka máme zavedený systém „vedierkového zberu“ kuchynského odpadu (zber od dverí k dverám). Prieskum realizovali naši obchodní zástupcovia priamo medzi obyvateľmi obce a doplnkovou formou prostredníctvom online formulára. Prieskumu sa zúčastnilo 131 respondentov.  Informácie nám poskytli cenný pohľad na náš systém a jeho prínosy. Navyše získali sme aj návrhy na možné zlepšenia, na ktorých budeme pracovať, aby sme mohli našim zákazníkom ponúkať kvalitné a funkčné riešenia.   VÝSLEDKY PRIESKUMU Hneď z úvodu sme zistili, že veľká časť respondentov (58 %), je veľmi spokojná so systémom „vedierkového zberu“. Ďalších 29 % opýtaných sú spokojní a len 13 % obyvateľov uviedlo, že tento typ zberu im nevyhovuje. Tieto výsledky nám ukazujú, že zber je nielen efektívny, ale aj pozitívne vnímaný obyvateľmi obce  Veľký Biel.   V rámci druhej otázky sme chceli zistiť či zavedenie „vedierkového zberu“ kuchynského odpadu prispelo k lepšej miere triedenia v obci. Skoro 62 % respondentov zaznamenalo zvýšenie miery triedenia a pokladajú tento krok za dobrú vec. Skoro 14 % opýtaných sa veľmi touto problematikou nezaujíma. Zvyšných 24 % sa k tejto otázke nevyjadrilo.   60 % respondentov uviedlo, že zavedenie systému „vedierkového zberu“ im výrazne alebo aspoň mierne znížilo množstvo komunálneho odpadu. Len 11 % obyvateľov nezaznamenalo pokles z dôvodu, že kuchynský odpad napríklad triedili aj pred zavedením tohto zberu. Skoro 28 % obyvateľov na túto otázku neodpovedalo. Tento výsledok ukazuje, že tento typ zberu nielen prispieva k lepšiemu triedeniu odpadu, ale tiež pomáha redukovať celkové množstvo komunálneho odpadu, čo je veľmi prínosné.   VÝHODY V ZAVEDENOM SYSTÉME VNÍMANÉ OBYVATEĽMI Obyvatelia majú k dispozícii 10 l vedierka na zber kuchynského odpadu a frekvencia vývozu je nastavená počas letnej sezóny na 1x týždenne a v zimnej sezóne 2x mesačne.  73 % obyvateľov uviedlo, že veľkosť vedierka je dostačujúca a taktiež im vyhovuje aj frekvencia vývozu. Väčšina opýtaných vidí najväčšie výhody hlavne v tom, že je menej odpadu, odpad nezapácha, triedi sa a navyše sa s odpadom nemusí nikam chodiť (len pred dom), čo je z ich pohľadu pohodlné. A čo by zmenili/zlepšili v rámci zberu kuchynského odpadu v obci? Viac ako 53 % opýtaných uviedlo, že im nastavený systém vyhovuje a nič by na ňom nemenili. Takmer 15 % opýtaných by zmenili frekvenciu na častejší zber (hlavne v letných mesiacoch), veľkosť nádoby či  dokonca by uvítali nádobu aj na stojiskách v prípade, že z času na čas vyprodukujú viac kuchynského odpadu, než sa zmestí do vedierka. Naša firma sa okrem iného zaoberá aj zberom a likvidáciou použitých jedlých olejov a tukov. Nakoľko v obci Veľký Biel nevykonávame zber tohto druhu odpadu, zaujímal nás možný záujem o  triedenie aj olejov. Väčšina obyvateľov má záujem o zber použitých jedlých olejov a tukov a nás tento záujem veľmi teší.     VÝHODY PRE OBCE A MESTÁ Na základe odpovedí od obyvateľov obce Veľký Biel a našich skúseností veríme, že zavedený systém „vedierkového zberu“ kuchynského odpadu môže priniesť mnohé výhody pre obce a mestá. Napríklad zlepšenie miery triedenia, udržiavanie čistoty, zníženie množstva komunálneho odpadu či možnosť obyvateľov aktívne sa zapojiť k ochrane životného prostredia už len tým, že táto biozložka neskončí na skládke, ale zhodnotí sa v podobe elektrickej energie a tepla v bioplynových staniciach. Aj keď je zavedenie novej služby pre nás stále výzvou, výsledky z našich prieskumov ukazujú, že to význam má a je to prínosne nielen pre obyvateľov obcí a miest, ale aj pre životné prostredie.    Má aj Vaša obec záujem zapojiť sa do „vedierkového zberu“ kuchynského odpadu? Naša cesta smerom k čistejšiemu životnému prostrediu je dlhá a nie vždy ľahká, ale veríme, že spoločne môžeme dosiahnuť významné zlepšenia. Ak chcete zistiť viac informácií týkajúcich sa práve tohto systému zberu kontaktujte naše obchodné oddelenie, ktoré Vám vysvetlí všetko čo Vás bude zaujímať:  +421 950 401 402,  obchod@espik.sk.

august 2023

TOP 10 inšpiratívnych tipov na ochranu životného prostredia od našich sledovateľov

Naša Zem je náš jediný domov a každá snaha, aj tá najmenšia na jej ochranu môže mať významný vplyv. Naši sledovatelia na sociálnych sieťach nám pri nedávnej súťaži poskytli niekoľko skvelých nápadov a tipov, ako chránia naše životné prostredie. Ich spôsoby sú natoľko inšpiratívne, že sme sa rozhodli vybrať TOP 10, s ktorými sa s Vami chceme podeliť.   1.     Pani Janka nám poslala sériu skvelých tipov, ako môžeme chrániť naše životné prostredie: a)   šetriť (pozastaviť) vodu pri umývaní zubov alebo šampónovaní, b)   zhasínať svetla pri odchode z miestnosti c)   triediť rôzne zložky odpadu, d)   nosiť vlastné tašky a vrecúška, ktoré si môžete doma ušiť z vyradeného oblečenia či textílii, e)   využívať vlastné opätovne použiteľné fľašky na vodu, f)    vyhýbať sa chemikáliám pri upratovaní, nahradiť ich napríklad citrónom, sódou bikarbónou alebo octom, g)   pomáhať škôlke a škole vysádzať stromčeky,   h)   zaviesť už v škôlke zber rôzneho menšieho odpadu, čo učí našich najmenších žiť v čistej a zelenej prírode.   2.    Stránka „eco v byte“ nás inšpirovala ako sa dá vytvoriť ekologická domácnosť, využívať  teda látkové hygienické pomôcky, ako sú  plienky, tampóny, menštruačné nohavičky, vreckovky či handry a používanie ekologických čistiacich prostriedkov. Taktiež uprednostňovanie verejnej dopravy, bicykla, chôdze pred využívaním auta v menšej vzdialenosti. Čo sa týka kúpi nových vecí, všetko starostlivo zvažovať a oblečenie SWAP-ovať (vymieňať). Vo svojom voľnom čase sa venovať napríklad pestovaniu rastlín a starať sa o okolie bytovky či domu. Navyše prostredníctvom sociálnych sietí je možné šíriť osvetu o ochrane životného prostredia. My sa tomu veľmi tešíme a fandíme.   3.    Pani Blanka nám poskytla nápady na recykláciu a využívanie starých materiálov. Napríklad ako sa dajú vyrobiť hračky z kelímkov a roliek z toaletného papiera. Namiesto sáčkov využívať dózičky na jedlo, šetriť elektrinou a vodou. Potravinový odpad sa snažiť minimalizovať a využívať aj šupky, ak sú na to možnosti chlebík dávať zajacom, zvyšky z mäsa zase psovi a podobne. A čo je dôležité, snažiť sa to všetko učiť aj svoje deti.   4.   Pani Romanka využíva dažďovú vodu na polievanie záhrady a vodu, ktorú odpustí pri sprchovaní a kúpaní, využíva na polievanie rastlín na balkóne.   5.    Pani Andrea doma triedi prepálený olej a odnáša ho na zberné miesto. Pri prechádzke prírodou učí deti rešpektovať prírodu tým, že nevyhadzujú odpadky do prírody, ale nosia ich domov, kde ich vytriedia a vhodia do nádob na to určených.    6.    Pani Bibika má na záhradke kompostér, do ktorého je možné vhadzovať napríklad šupky zo zeleniny či ovocia. Papier odnáša do zberu a vymieňa ho za kuchynské servítky. Veľký dôraz kladie aj na ekologické nakupovanie, pri ktorom uprednostňuje výrobky s ľahko rozložiteľnými obalmi.   7.    Pani Alžbete ďakujeme za nápad na využitie odpadu z kávovaru ako hnojivo v záhradke. Navyše „výbavu“ pre svoje deti, a taktiež aj oblečenie odporúča kupovať z druhej ruky, čím máte možnosť veci ešte využiť. Zo zvyšného pečiva vyrába domácu strúhanku, ktorá je veľkým pomocníkom pri príprave jedál.    8.   Pán Juraj sa s nami podelil aj s fotografiami, na ktorých je možné vidieť akú má doma krásnu záhradku, v ktorej okrem kvietkov a stromov pestuje aj vlastnú zeleninu a ovocie.            9.    Pani Lucia sa snaží chrániť planétu svojim životným prístupom. Okrem iného v domácnosti šetrí aj vodou a riadi sa sloganom – „Šetrí! -miesto vane uprednostní sprchovanie.“    10.   Na záver pani Anna tvorivo využíva staré veci, ktorým dáva šancu stať sa opäť užitočnými. A dokonca má doma aj syna-pomocníka, ktorý navrhol kupovať bezobalovo.    Viac inšpiratívnych nápadov si môžete pozrieť v komentároch v našich príspevkoch na sociálnych sieťach zo dňa 1. a 5. júna 2023. Všetky tieto tipy nám ukazujú, že existuje mnoho spôsobov, ako prispieť k ochrane našej planéty. Od malých zmien v našich domácnostiach a zvyklostiach až po kroky, ako je odovzdávanie triedených zložiek vrátane kuchynského odpadu a prepálených olejov na určené miesta. V každom prípade každá, aj mala snaha, sa počíta. Stará múdrosť hovorí: „Našu planétu sme nezdedili od našich otcov, požičali sme si ju od našich detí.“ Preto by sme mali robiť všetko pre to, aby sme zanechali našu planétu v čo najlepšom stave pre budúceho generácie. Ak máte aj vy nejaké tipy, ako chrániť naše životné prostredie, budeme veľmi radi, ak sa s nami o ne podelíte. Pošlite nám e-mail na media@espik.sk.

jún 2023

Spoľahlivé služby v rámci zberu a likvidácie kuchynského odpadu a prepálených olejov

S akými záležitosťami sa vedúce školských jedálni musia najčastejšie popasovať v rámci likvidácie kuchynského odpadu? Aj to sme zisťovali na jarných konferenciách, ktoré sa niesli v príjemnej atmosfére, z ktorej si mohli odniesť mnoho tipov, vzájomných skúseností a možností na zlepšenie či uľahčenie systému v školských jedálňach.   Viac informácii

máj 2023

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies