Zaujímavosti

Všetko Blog Média o nás PR Aktivity Sponzoring

Keď odpad končí tam, kde NEMÁ

Pred časom sa zaviedla nová povinnosť triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností a mnohé miestne samosprávy čelili veľkej výzve. Pri tejto zodpovednej úlohe sa ukázalo, že výber správneho partnera na zber a likvidáciu kuchynského odpadu je naozaj kľúčový.   KEĎ SA KUCHYNSKÝ ODPAD STANE VÝZVOU S novou povinnosťou vstúpili na trh aj nové spoločnosti, ktoré v tomto videli možnosť zbohatnúť, a to na úkor životného prostredia, zdravia a zákona. Hoci to pre samosprávy často znamená nemalé náklady, výber zodpovedného a spoľahlivého partnera môže z dlhodobého hľadiska priniesť úspory. Výber zberovej firmy si samosprávy uľahčujú a využívajú systém verejného obstarávania, kde je hlavným meradlom ponúkaná cena. Avšak zvoliť si zberovú firmu len na základe najnižšej ceny môže byť naozaj rizikové. Nižšia cena nemusí vždy znamenať lepšie služby a v mnohých prípadoch môže viesť k rôznym komplikáciám.   KEĎ ZÁVÄZKY SÚ LEN NA PAPIERI Na vlastnej koži si to mohla vyskúšať nie jedna samospráva. Nemenová sieť Občianskych združení ponúkala služby zberu kuchynského odpadu za veľmi výhodnú cenu, čo však so sebou prinieslo niekoľko komplikácií. Mestá a obce skončili bez jasných informácii o tom, kam ich vyzbieraný kuchynský odpad smeruje. Predstavte si, že vložíte svoju dôveru do firmy, ktorá sľubuje správne nakladanie s vyzbieraným odpadom a neskôr zistíte, že v skutočnosti nikto nevie, kam váš odpad skončil. Aj dodržiavanie termínov vývozov a následná komunikácia sa stali kameňom úrazu. V niektorých prípadoch dokonca samosprávy museli čeliť problémom s nedostatočným vybavením firmy, ako napríklad nedostatkom špeciálnych vozidiel na odvoz odpadu alebo absencia potrebných technických parametrov, potrebných na vývoz tohto druhu odpadu. Nakoniec po tejto „zberovej firme“ zostalo množstvo neuhradených faktúr a nezodpovedaných otázok.   AKO MÔŽE ZLÝ VÝBER OVPLYVNIŤ SAMOSPRÁVY Dodržiavanie zmluvných podmienok je veľmi podstatné. V praxi sa stalo, že niektoré samosprávy museli ukončiť spoluprácu s touto firmou kvôli nedostatočnej schopnosti plniť zmluvné záväzky. Takéto skúsenosti môžu významne ovplyvniť reputáciu samosprávy a v konečnom dôsledku môžu viesť k vyšším nákladom spojeným s opravami alebo hľadaním nového partnera. Aj keď má zberová firma povolenia na prácu s odpadom, je dôležité, aby mestá či obce vykonávali dohľad a kontrolovali kvalitu poskytovaných služieb, čím sa vyhnú mnohým problémom.   DÔLEŽITÉ ASPEKTY PRI VÝBERE ZBEROVEJ FIRMY Kým je cena často dôležitým faktorom pri výbere partnera v oblasti zberu a likvidácie odpadu, kvalita služieb, spoľahlivosť a komunikácia by mali byť na rovnakej úrovni dôležitosti. Vždy je lepšie venovať čas a úsilie správnemu výberu zberovej firmy, ako neskôr riešiť problémy, ktoré môžu mať negatívny dopad na komunitu a životné prostredie.   Informujte sa o možnostiach, ktoré Vám vieme ponúknuť v zbere a likvidácii kuchynského odpadu. Služby, ktoré poskytujeme sú synonymom spoľahlivosti a zodpovednosti. Tieto hodnoty spolu s našou tradíciou a skúsenosťami vytvárajú základ pre dlhodobú a bezstarostnú spoluprácu s našimi zákazníkmi. Zákaznícka linka: +421 950 401 401, info@espik.sk   Zaujímavú reportáž týkajúcu sa nekalých praktík pri zbere kuchynského odpadu si môžete prečítať v reportáži Radovana Potočára.  Reportáž Radovana Potočára  

august 2023

Cesta k čistejším mestám a obciam: Skúsenosti v rámci zberu kuchynského odpadu z obce Veľký Biel

Vedeli ste, že bežné činnosti, ako je zber a likvidácia kuchynského odpadu môžu mať veľký dopad na naše životné prostredie? Preto každý kúsok odpadu, ktorý v ESPIK-u spracujeme je krok bližšie k čistejšiemu životnému prostrediu. Nedávno sme uskutočnili prieskum v obci Veľký Biel, kde už vyše roka máme zavedený systém „vedierkového zberu“ kuchynského odpadu (zber od dverí k dverám). Prieskum realizovali naši obchodní zástupcovia priamo medzi obyvateľmi obce a doplnkovou formou prostredníctvom online formulára. Prieskumu sa zúčastnilo 131 respondentov.  Informácie nám poskytli cenný pohľad na náš systém a jeho prínosy. Navyše získali sme aj návrhy na možné zlepšenia, na ktorých budeme pracovať, aby sme mohli našim zákazníkom ponúkať kvalitné a funkčné riešenia.   VÝSLEDKY PRIESKUMU Hneď z úvodu sme zistili, že veľká časť respondentov (58 %), je veľmi spokojná so systémom „vedierkového zberu“. Ďalších 29 % opýtaných sú spokojní a len 13 % obyvateľov uviedlo, že tento typ zberu im nevyhovuje. Tieto výsledky nám ukazujú, že zber je nielen efektívny, ale aj pozitívne vnímaný obyvateľmi obce  Veľký Biel.   V rámci druhej otázky sme chceli zistiť či zavedenie „vedierkového zberu“ kuchynského odpadu prispelo k lepšej miere triedenia v obci. Skoro 62 % respondentov zaznamenalo zvýšenie miery triedenia a pokladajú tento krok za dobrú vec. Skoro 14 % opýtaných sa veľmi touto problematikou nezaujíma. Zvyšných 24 % sa k tejto otázke nevyjadrilo.   60 % respondentov uviedlo, že zavedenie systému „vedierkového zberu“ im výrazne alebo aspoň mierne znížilo množstvo komunálneho odpadu. Len 11 % obyvateľov nezaznamenalo pokles z dôvodu, že kuchynský odpad napríklad triedili aj pred zavedením tohto zberu. Skoro 28 % obyvateľov na túto otázku neodpovedalo. Tento výsledok ukazuje, že tento typ zberu nielen prispieva k lepšiemu triedeniu odpadu, ale tiež pomáha redukovať celkové množstvo komunálneho odpadu, čo je veľmi prínosné.   VÝHODY V ZAVEDENOM SYSTÉME VNÍMANÉ OBYVATEĽMI Obyvatelia majú k dispozícii 10 l vedierka na zber kuchynského odpadu a frekvencia vývozu je nastavená počas letnej sezóny na 1x týždenne a v zimnej sezóne 2x mesačne.  73 % obyvateľov uviedlo, že veľkosť vedierka je dostačujúca a taktiež im vyhovuje aj frekvencia vývozu. Väčšina opýtaných vidí najväčšie výhody hlavne v tom, že je menej odpadu, odpad nezapácha, triedi sa a navyše sa s odpadom nemusí nikam chodiť (len pred dom), čo je z ich pohľadu pohodlné. A čo by zmenili/zlepšili v rámci zberu kuchynského odpadu v obci? Viac ako 53 % opýtaných uviedlo, že im nastavený systém vyhovuje a nič by na ňom nemenili. Takmer 15 % opýtaných by zmenili frekvenciu na častejší zber (hlavne v letných mesiacoch), veľkosť nádoby či  dokonca by uvítali nádobu aj na stojiskách v prípade, že z času na čas vyprodukujú viac kuchynského odpadu, než sa zmestí do vedierka. Naša firma sa okrem iného zaoberá aj zberom a likvidáciou použitých jedlých olejov a tukov. Nakoľko v obci Veľký Biel nevykonávame zber tohto druhu odpadu, zaujímal nás možný záujem o  triedenie aj olejov. Väčšina obyvateľov má záujem o zber použitých jedlých olejov a tukov a nás tento záujem veľmi teší.     VÝHODY PRE OBCE A MESTÁ Na základe odpovedí od obyvateľov obce Veľký Biel a našich skúseností veríme, že zavedený systém „vedierkového zberu“ kuchynského odpadu môže priniesť mnohé výhody pre obce a mestá. Napríklad zlepšenie miery triedenia, udržiavanie čistoty, zníženie množstva komunálneho odpadu či možnosť obyvateľov aktívne sa zapojiť k ochrane životného prostredia už len tým, že táto biozložka neskončí na skládke, ale zhodnotí sa v podobe elektrickej energie a tepla v bioplynových staniciach. Aj keď je zavedenie novej služby pre nás stále výzvou, výsledky z našich prieskumov ukazujú, že to význam má a je to prínosne nielen pre obyvateľov obcí a miest, ale aj pre životné prostredie.    Má aj Vaša obec záujem zapojiť sa do „vedierkového zberu“ kuchynského odpadu? Naša cesta smerom k čistejšiemu životnému prostrediu je dlhá a nie vždy ľahká, ale veríme, že spoločne môžeme dosiahnuť významné zlepšenia. Ak chcete zistiť viac informácií týkajúcich sa práve tohto systému zberu kontaktujte naše obchodné oddelenie, ktoré Vám vysvetlí všetko čo Vás bude zaujímať:  +421 950 401 402,  obchod@espik.sk.

august 2023

TOP 10 inšpiratívnych tipov na ochranu životného prostredia od našich sledovateľov

Naša Zem je náš jediný domov a každá snaha, aj tá najmenšia na jej ochranu môže mať významný vplyv. Naši sledovatelia na sociálnych sieťach nám pri nedávnej súťaži poskytli niekoľko skvelých nápadov a tipov, ako chránia naše životné prostredie. Ich spôsoby sú natoľko inšpiratívne, že sme sa rozhodli vybrať TOP 10, s ktorými sa s Vami chceme podeliť.   1.     Pani Janka nám poslala sériu skvelých tipov, ako môžeme chrániť naše životné prostredie: a)   šetriť (pozastaviť) vodu pri umývaní zubov alebo šampónovaní, b)   zhasínať svetla pri odchode z miestnosti c)   triediť rôzne zložky odpadu, d)   nosiť vlastné tašky a vrecúška, ktoré si môžete doma ušiť z vyradeného oblečenia či textílii, e)   využívať vlastné opätovne použiteľné fľašky na vodu, f)    vyhýbať sa chemikáliám pri upratovaní, nahradiť ich napríklad citrónom, sódou bikarbónou alebo octom, g)   pomáhať škôlke a škole vysádzať stromčeky,   h)   zaviesť už v škôlke zber rôzneho menšieho odpadu, čo učí našich najmenších žiť v čistej a zelenej prírode.   2.    Stránka „eco v byte“ nás inšpirovala ako sa dá vytvoriť ekologická domácnosť, využívať  teda látkové hygienické pomôcky, ako sú  plienky, tampóny, menštruačné nohavičky, vreckovky či handry a používanie ekologických čistiacich prostriedkov. Taktiež uprednostňovanie verejnej dopravy, bicykla, chôdze pred využívaním auta v menšej vzdialenosti. Čo sa týka kúpi nových vecí, všetko starostlivo zvažovať a oblečenie SWAP-ovať (vymieňať). Vo svojom voľnom čase sa venovať napríklad pestovaniu rastlín a starať sa o okolie bytovky či domu. Navyše prostredníctvom sociálnych sietí je možné šíriť osvetu o ochrane životného prostredia. My sa tomu veľmi tešíme a fandíme.   3.    Pani Blanka nám poskytla nápady na recykláciu a využívanie starých materiálov. Napríklad ako sa dajú vyrobiť hračky z kelímkov a roliek z toaletného papiera. Namiesto sáčkov využívať dózičky na jedlo, šetriť elektrinou a vodou. Potravinový odpad sa snažiť minimalizovať a využívať aj šupky, ak sú na to možnosti chlebík dávať zajacom, zvyšky z mäsa zase psovi a podobne. A čo je dôležité, snažiť sa to všetko učiť aj svoje deti.   4.   Pani Romanka využíva dažďovú vodu na polievanie záhrady a vodu, ktorú odpustí pri sprchovaní a kúpaní, využíva na polievanie rastlín na balkóne.   5.    Pani Andrea doma triedi prepálený olej a odnáša ho na zberné miesto. Pri prechádzke prírodou učí deti rešpektovať prírodu tým, že nevyhadzujú odpadky do prírody, ale nosia ich domov, kde ich vytriedia a vhodia do nádob na to určených.    6.    Pani Bibika má na záhradke kompostér, do ktorého je možné vhadzovať napríklad šupky zo zeleniny či ovocia. Papier odnáša do zberu a vymieňa ho za kuchynské servítky. Veľký dôraz kladie aj na ekologické nakupovanie, pri ktorom uprednostňuje výrobky s ľahko rozložiteľnými obalmi.   7.    Pani Alžbete ďakujeme za nápad na využitie odpadu z kávovaru ako hnojivo v záhradke. Navyše „výbavu“ pre svoje deti, a taktiež aj oblečenie odporúča kupovať z druhej ruky, čím máte možnosť veci ešte využiť. Zo zvyšného pečiva vyrába domácu strúhanku, ktorá je veľkým pomocníkom pri príprave jedál.    8.   Pán Juraj sa s nami podelil aj s fotografiami, na ktorých je možné vidieť akú má doma krásnu záhradku, v ktorej okrem kvietkov a stromov pestuje aj vlastnú zeleninu a ovocie.            9.    Pani Lucia sa snaží chrániť planétu svojim životným prístupom. Okrem iného v domácnosti šetrí aj vodou a riadi sa sloganom – „Šetrí! -miesto vane uprednostní sprchovanie.“    10.   Na záver pani Anna tvorivo využíva staré veci, ktorým dáva šancu stať sa opäť užitočnými. A dokonca má doma aj syna-pomocníka, ktorý navrhol kupovať bezobalovo.    Viac inšpiratívnych nápadov si môžete pozrieť v komentároch v našich príspevkoch na sociálnych sieťach zo dňa 1. a 5. júna 2023. Všetky tieto tipy nám ukazujú, že existuje mnoho spôsobov, ako prispieť k ochrane našej planéty. Od malých zmien v našich domácnostiach a zvyklostiach až po kroky, ako je odovzdávanie triedených zložiek vrátane kuchynského odpadu a prepálených olejov na určené miesta. V každom prípade každá, aj mala snaha, sa počíta. Stará múdrosť hovorí: „Našu planétu sme nezdedili od našich otcov, požičali sme si ju od našich detí.“ Preto by sme mali robiť všetko pre to, aby sme zanechali našu planétu v čo najlepšom stave pre budúceho generácie. Ak máte aj vy nejaké tipy, ako chrániť naše životné prostredie, budeme veľmi radi, ak sa s nami o ne podelíte. Pošlite nám e-mail na media@espik.sk.

jún 2023

Dojmy a emócie počas jarných konferencií v rámci projektu Jedáleň 21. storočia

V minulom roku sme sa stali partnerom zaujímavého projektu s názvom Jedáleň 21. storočia, ktorý nám umožnil nadviazať vzťahy s ďalšími lídrami v oblasti školského stravovania. Jarná reťaz inšpirácií a riešení v rámci tohto projektu bola určená hlavne pre vedúce školských jedálni. Konferencie prebiehali počas ôsmich dní v ôsmich mestách na celom Slovensku, kde sa denne zúčastnilo a stretlo 100 až 150 vedúcich školských jedálni. Veríme, že naše riešenia v oblasti likvidácie kuchynského odpadu, ako aj riešenia našich partnerov pomôžu zlepšiť školský stravovací systém a celkové podmienky. Počas konania konferencií sme stretli mnohé sympatické pani vedúce školských jedálni, ktorým sme položili niekoľko otázok. Prečítajte si, aké dojmy a emócie mali priamo počas konania konferencií.                ZŠ s MŠ Vlčkovce Tejto konferencie som sa zúčastnila z dôvodu, že som na pozícii vedúcej školskej jedálne už tretí rok a rada by som sa dozvedela nové informácie. Napríklad má zaujali nové veci ohľadom verejného obstarávania, tak uvidíme ako to budeme môcť ďalej využiť. Čo sa týka kuchynského odpadu, je to zaujímavá téma a určite veľmi potrebná.   ZŠ s MŠ Topoľčany Som vedúca školskej jedálne a bola som veľmi zvedavá, aké možnosti máme a možno o nich ani nevieme. Aj z tohto dôvodu som sa zúčastnila tejto konferencie. Síce dozvedela som sa len to, čo som už vedela, ale uistilo ma to, že zatiaľ máme nastavené všetko správne. Vždy si rada všetko zopakujem. Pozitívne je aj to, že my ako vedúce jedálni si vieme informácie a skúsenosti vzájomne prezdieľať medzi sebou. Nemáme veľa možnosti sa takto spoločne stretnúť. V našej školskej jedálni využívame už dlhší čas kompostér na kuchynský odpad a sme s ním spokojní. O firme ESPIK som už počula, pretože nás navštívil obchodný zástupca, ale kompostér nám zatiaľ postačuje. Myslím si, že aj takéto triedenie kuchynského odpadu je ekologickejšie, než ako keby sa to vyhadzovalo kade-tade alebo do komunálneho odpadu.   ZŠ s MŠ Dolné Orešany Na základe tejto konferencie máme možnosť zistiť, v čom je potrebné sa zlepšiť, respektíve posunúť sa ďalej a či to, čo robíme, je správne. Ešte som nebola na všetkých prednáškach na tejto konferencii, ale zatiaľ má najviac zaujalo verejné obstarávanie. O Vašej firme ESPIK zatiaľ počujem prvýkrát, ale triedenie kuchynského odpadu vnímam ako veľmi dôležitú súčasť pri ochrane životného prostredia.            Spojená škola internátna Nitra Takejto konferencie som sa zúčastnila už minulý rok, a preto som tento rok priviedla aj kolegyňu, aby sa tiež niečo nové dozvedela. V našej škole využívame program VIS, ale o viacerých možnostiach sme nevedeli, a tak sme ich ani nevyužívali. Určite nám to teraz uľahčí prácu. Navyše nás zaujali aj stroje do školskej jedálne, o ktorých sme ani nevedeli, že existujú. Je super vidieť, ako sa dajú veci zjednodušiť či uľahčiť. Určite si to všetko prejdeme so zriaďovateľom a prehodnotíme aké máme možnosti a koľko peňazí by vedel investovať. V našej školskej jedálni potrebujeme určite nejaké veci vylepšiť a modernizovať. Snažíme sa triediť aj bioodpad aj prepálený olej, ale či to má nejaký zmysel a kde to končí, to my už  od nášho súčasného odberateľa nevieme. Preto sa teším na to, čo nové sa dozviem na workshope pri vašom ESPIK stánku.     ZŠ s MŠ Michal nad Žitavou Ako vedúca školskej jedálne som sa prvýkrát mohla zúčastniť tejto konferencie, za čo som veľmi vďačná. Kolegyňa bola na takejto konferencii minulý rok a bola nadšená, tak ma tento rok zavolala a ja som súhlasila. Keďže som tu prvýkrát, tak bolo pre mňa zaujímavé naozaj všetko. Navyše som ako vedúca školskej jedálne nová, takže mi to veľmi pomohlo a posunulo ďalej. Spoluprácu s Vašou firmou ESPIK za nás riešil zriaďovateľ, a sme spokojní. V tejto oblasti si myslím, že máme dostatočne potrebné informácie a odpad samozrejme triedime, pretože je to každopádne v dnešnej dobe nevyhnutnosť aj čo sa týka našej planéty.   MŠ Štúrovo Mám rada takéto konferencie, pretože sa na nich môžem dozvedieť niečo nové. Ja som na podobnej konferencii bola aj minulý rok a bola som veľmi prekvapená, aké možnosti máme a o nich ani nevieme. Je to veľmi prínosné pre nás a pre celú našu školskú jedáleň. Mala som veľké očakávania ohľadne limitov, verejného obstarávania, dotácií a tieto očakávania boli splnené. Dostala som potrebné usmernenia a vedela som si doplniť to, čomu som nerozumela, a to priamo aj otázkami. Na tie som dostala hneď aj odpoveď, čo je super. Predtým som pracovala na základnej škole a teraz som prestúpila na materskú školu a je to tam trošku iné. Z tohto dôvodu mi táto konferencia určite veľmi pomohla. Dozvedela som sa prečo je potrebné triediť kuchynský odpad a ako sa to má robiť správne. Taktiež už viem, kde sa tento odpad ďalej zhodnocuje. Keď som pracovala na základnej škole využívali sme služby odberateľa odpadu a boli sme veľmi spokojní, ale teraz máme v celom Štúrove zabezpečené kompostéry.                ZŠ s MŠ Nitra Minulý rok sa konala podobná konferencia a veľmi sa mi to páčilo, pretože som sa dozvedela zaujímavé informácie. Tento rok opäť nie som sklamaná, keďže som mala znovu možnosť dozvedieť sa niečo nové. Všetky vedúce sú veľmi kolegiálne a nerobia sa rozdiely či je niekto vedúca školskej jedálne rok, či dvadsať rokov. Všetci si tu ochotne poradíme a podelíme sa so skúsenosťami. Organizácia je zvládnutá na výbornú, sme rozdelení na menšie skupinky, a tak sa môžeme viac pýtať. Bola som už na konferencii, kde bolo 200 ľudí naraz, a to nemalo vôbec zmysel, nie je nič počuť a na otázky sa odpovedá pri takom počte ľudí veľmi ťažko. Čiže tento rok to bolo skvele vyriešené. Ja osobne som nevedela, kde končí kuchynský odpad, ktorý sa vyzbiera, nikto nám to predtým nepovedal. Dnes som sa na workshope firmy ESPIK dozvedela, že sa odváža do bioplynových staníc a vyrába sa energia a teplo. Je veľmi dobré niečo také vedieť.  Viac fotografií z konferencií pre vedúce ŠJ   Jarné konferencie v rámci projektu Jedáleň 21. storočia sa úspešne ukončili. Avšak projekt pokračuje ďalej a ešte počas tohto roku svoje riešenia nielen v rámci ESPIKu ale spoločne s našimi partnermi predstavíme už na jeseň. Tentokrát pozývame všetkých riaditeľov a zriaďovateľ škôl, aby prišli načerpať nové informácie a možnosti využiteľné v školských jedálňach. Bližšie informácie Jesenné konferencie pre riaditeľov a zriaďovateľov škôl.   Keďže do jesene je ešte ďaleko, svoje požiadavky a možnosti v rámci likvidácie kuchynského odpadu a olejov môžete smerovať na náš tím pôsobiaci na celom Slovensku. Radi Vám poradíme a poskytneme bezplatnú konzultáciu v prípade analýzy podmienok Vášho súčasného odberateľa odpadu.  Informujte sa na: info@espik.sk +421 950 401 401

apríl 2023

Čo si všímať pri spolupráci so zberovými firmami

V súčasnej dobe je správne nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom veľmi dôležitým faktorom. Kuchynský odpad, ktorý sa nebude správne likvidovať, výrazne vplýva na životné prostredie, a to bohužiaľ v zlom slova zmysle. Hnijúce zvyšky potravín sa podieľajú na produkcii skládkového plynu, ohrozujú podzemné vody a sú šíriteľom baktérii, čo predstavuje značné zdravotné riziká pre ľudí a zvieratá.   FÉROVÉ PODMIENKY A SPOLUPRÁCA Je podstatné vybrať si zberovú firmu, ktorá bude dbať nielen na správnu likvidáciu v rámci ochrany životného prostredia, ale záleží jej aj na tom, aby Vám ponúkla čo najefektívnejšie, najjednoduchšie a legislatívne správne riešenia v oblasti zberu a likvidácie biologicky rozložiteľných odpadov. Nielen pri výbere, ale aj počas spolupráce, je dôležité, všímať si danú firmu, jej správanie voči zákazníkom, voči plneniu stanovených podmienok, či celkový prístup k riešeniu problémov. Preto sme si pre Vás pripravili „desatoro“ v bodoch, ktoré Vám pomôžu pri výbere a spolupráci so „zberovkou“ kuchynského odpadu.   1. LICENCIA A KVALIFIKÁCIA Okrem kvalifikácie zamestnancov a pracovníkov firmy, každá zberová firma musí mať všetky potrebné a platné povolenia a dokumenty na zber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ako sú:    a) Štátna veterinárna a potravinová správa SR na prepravu a zber VŽP    b) Odbor starostlivosti o životné prostredie na prepravu odpadov    c) Odbor starostlivosti o životné prostredie na prevádzkovanie zariadenia na zber           odpadov    d) Regionálna veterinárna a potravinová správa na prevádzkareň danej činnosti                                                      e) Koncový spracovateľ odpadu   2. PROFESIONALITA Odborný prístup a zodpovednosť nemôže chýbať. Prístup zberovej firmy k spracovaniu bioodpadu by mal byť transparentný a zrozumiteľný. Okrem toho by mala dodržiavať prísne environmentálne normy a byť schopná riešiť problémy s nadhľadom a zodpovednosťou.   3. DOSTUPNOSŤ A FLEXIBILITA Je potrebné zistiť, či firma poskytuje pravidelné vývozy a dodržiavanie intervalov, ktoré vyhovujú Vašim potrebám. Kľúčové je skontrolovať, či sú schopní prispôsobiť sa prípadným zmenám či mimoriadnym situáciám, ktoré môžu vzniknúť na prevádzke. 4. SKÚSENOSTI Určite netreba zabúdať na skúsenosti firmy pri zaobchádzaní s týmto druhom odpadu. Niekoľkoročné skúsenosti sú znakom toho, že sa firma stretla s viacerými problémami a situáciami, ktoré dokázala ustáť a vyriešiť.    5. EVIDENCIA ODPADOV Evidencia odpadov Vám umožní sledovať informácie o vyvezenom množstve odpadu od firmy, zjednoduší administratívnu časť a taktiež prehľad o množstve vyprodukovaného odpadu z Vašej prevádzky, pričom Vám poskytne:              a) Reporty vývozu odpadu              b) Evidenčné listy              c) Zberné doklady              d) Vyplnené ročné ohlásenie o vzniku odpadu a iné   6. NÁDOBY NA BIOODPAD Zapožičanie nádob, ich pravidelné čistenie a dezinfekcia môže minimalizovať zápach, špinu či hlodavce, ktoré môžu kuchynský odpad lákať. Taktiež je dôležité, aby každá nádoba bola správne a jasne označená nálepkou s daným druhom a kódom odpadu.     7. HYGIENICKÉ NORMY Zberová firma nesmie v jednom vozidle zbierať odpad a zároveň z toho istého vozidla zásobovať zákazníkov napríklad jedlým olejom. Pokiaľ je olej umiestnený v tej istej časti vozidla, kde sú prevážané aj plné nádoby s odpadom, považuje sa to za porušenie hygienických noriem. 8. CENA Cena je dôležitým faktorom, ale nemala by byť jediným rozhodujúcim kritériom pri výbere firmy. Je potrebné zohľadniť skutočnosti, podľa akých je daná cena služby vyčíslená a či to výrazným spôsobom nevplýva na vyššie spomenuté body.   9. REFERENCIE Skúsenosti a referencie od iných zákazníkov sú dôležitou súčasťou pri rozhodovaní sa pre konkrétnu firmu.   10. ELEKTRONIZÁCIA Súčasťou 21. storočia je všadeprítomná elektronizácia činností, práce a celkovej dohľadateľnosti. Odporúča sa vyhľadávať firmy, ktoré v tejto oblasti nie sú zastaralé, ale vyvíjajú úsilie na zavedenie funkčných systémov, online prístupov, aplikácií, jednoduchej dohľadateľnosti informácií a podobne.   Stojíme si za našimi overenými skúsenosťami, zodpovedným prístupom a funkčnými riešeniami pri likvidácii kuchynského a potravinového odpadu. Informujte sa o možnostiach, ktoré Vám vieme ponúknuť a presvedčte sa, že spĺňame kritéria správnej zberovej firmy práve pre Vás. Kontakt: +421 950 401 401, info@espik.sk

marec 2023

Príkladná obec v triedení kuchynského odpadu

Naša zberová firma ESPIK má s obcou Hontianske Nemce uzatvorenú zmluvu už vyše rok a pol. Zber je prevažne určený pre bytové domy, ale máme informáciu, že je zaujímavý aj pre rodinné domy. Prečo? Odpovedá Renáta Matejová, súčasná starostka obce Hontianske Nemce.  V obci je umiestnených päť 120 litrových nádob na kuchynský odpad a jedna 120 litrová nádoba na použitý olej. Od začiatku našej spolupráce do dnešného dátumu sa Vám podarilo vyzbierať 21 810 kg kuchynského odpadu a 190 kg použitých jedlých olejov a tukov z domácností. Koľko domácností je zapojených do zberu kuchynského odpadu?  - Do zberu kuchynského odpadu je zapojených 70 bytov z bytových domov. Zároveň je zberná nádoba umiestnená aj pri zbernom dvore, kde majú prístup všetci obyvatelia obce, ktorí nemajú domáce zvieratá, prípadne priestor pre kompostovanie predmetného odpadu. Zhruba 100 domácností odovzdáva kuchynský odpad cez zberovú firmu ESPIK. Taktiež môže každá domácnosť odovzdať aj jedlé oleje a tuky.  Podľa našej online evidencie odpadov, do ktorej má prístup aj vaša obec sme zistili, že najväčšia vytriedenosť bola v mesiaci august. Máte informáciu, či k tomu viedli nejaké špeciálne kroky?- Nemyslím si, že to boli špeciálne kroky, jednoducho to je chuť občanov. Dnešná doba nám umožňuje viacero spôsobov ako sa dá ľudí informovať či už prostredníctvom web stránky našej obce, SMS správami, rozhlasom alebo sociálnymi sieťami. Taktiež šírime osvetu aj počas návštev obecného úradu. Vždy je cesta, ak sa chce. Ľudia sú naučení separovať. August bol silnejší mesiac pravdepodobne kvôli letným prázdninovým dňom. Rodičia, starí rodičia ako aj ZŠ a MŠ vedú deti a mládež k separovaniu.   Čo viedlo, prípadne motivovalo obyvateľov rodinných domov zapojiť sa do zberu kuchynského odpadu aj napriek tomu, že majú kompostéry? - Niektoré z domácností nedisponujú väčšou plochou záhrady alebo domácimi zvieratami, z tohto dôvodu využívajú zber kuchynského odpadu prostredníctvom zbernej nádoby pri zbernom dvore, pretože nemajú kam umiestniť kompostér.  Na základe vyššie spomenutej skutočnosti plánujete rozšíriť zber aj pre rodinné domy a umiestniť nádoby na strategické miesta?- Momentálne situáciu sledujeme, monitorujeme a je zrejmé, že nám postačuje predmetný počet nádob. Ľudia sú zvyknutí, že zberné nádoby sú prístupné hlavne pre obyvateľov bytových domov, ktorí nemajú záhradu, domáce zvieratá a možnosť ako vytriediť kuchynský odpad zo zberných nádob určených na komunálny odpad. V prvom rade je podstatné neplytvať jedlom, a tak si šetriť svoje vlastné financie. V tomto má Slovensko ešte na čom pracovať.  Máme informáciu, že vo vašej obci je dobrá disciplinovanosť občanov pri triedení kuchynského odpadu. Čo tomu napomáha? - Takto to je nielen pri triedení kuchynského odpadu. Ale pri triedení všetkých zložiek nastal veľký zvrat, ľudia si začali uvedomovať zodpovednosť aj v tejto sfére. Som na nich veľmi pyšná, pretože chcú. V roku 2021 obec prešla na množstvový zber, ak si chceli šetriť svoje vlastné peniaze, začali poctivejšie triediť a separovať. Či už papier, plast, kovy, tetrapaky, sklo, drevo a podobne. Obec má aj malú kompostáreň do 100 ton, kde obyvatelia prispievajú BIO odpadom, spracováva sa obecným drvičom a ku kompostu majú prístup po dobe skompostovania na domáce využitie. Páči sa im, že sa podieľajú na miere triedenia, sú spokojní s prístupom, postupom, v prípade potreby s vysvetlením. Každý občan dostal grátis košík na kuchynský odpad aj keď nemusí prispievať do zberu kuchynského odpadu, ale má možnosť si vynášať v košíku svoj kuchynský bioodpad do kompostéra/kompostoviska. Nielen mladí sú zodpovední, ale aj staršia populácia je úžasná.  Prečo je podľa Vás dobre triediť  kuchynský odpad z domácností? - Pretože predchádzame tvorbe odpadu. Zber kuchynského odpadu a bioodpadu je dôležité realizovať preto, lebo na Slovensku sa tento odpad štandardne dostáva na skládku. Je súčasťou zmesového komunálneho odpadu, preto ide na skládku, kde sa rozkladá bez prístupu vzduchu. Takto skládky produkujú skleníkové plyny, čim prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Myslím, že dnes už nikto nepochybuje, že klíma reaguje na počiny ľudstva. Je vidieť, že podnebie sa zásadným spôsobom mení. Samozrejme, keď nechceme, aby sa bioodpad skládkoval, musíme ho vytriediť a takpovediac vytvoriť koncovku. Je niečo, čo by ste v rámci triedenia a zberu vo vašej obci zmenili či vylepšili? - Snažíme sa stále, keď idem okolo nádob na separovaný zber, či už je to kuchynský odpad, či iné zložky, odfotím, zverejním. Chválim, upozorňujem, nasmerujem... verím, že aj to je osveta a ľudia majú radi, ak sú pochválení za to, čo robia a ešte, ak to robia správne.Aké zlepšenia, prípadne zmeny v zákone týkajúcich sa zberu kuchynského odpadu by ste uvítali do budúcna? - Toto vyjadrenie prenecháme na odborníkov v odpadovom hospodárstve. Čo si ceníte na spolupráci s našou firmou ESPIK? - Za celé obdobie spolupráce si ceníme všetko: zodpovednosť, prístup, informovanosť. S predmetnou firmou sme spravili ten správny krok vpred a verím, že naša spolupráca bude pokračovať. Prajeme veľa spokojných zákazníkov.   Aj Vaša obec je ukážková v zbere a triedení kuchynského odpadu? Podeľte sa s radami a tipmi na media@espik.sk. 

január 2023

Vyhodnotenie vianočnej súťaže

Vianočnú súťaž máme úspešne ukončenú. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a srdečne gratulujeme výhercom! 😊 Veľmi nás potešil záujem súťažiacich a aj množstvo správnych odpovedí. Keďže sa súťaž niesla formou viacerých otázok, pre súhrn sme si pripravili aj správne odpovede. K niektorým aj skrátené vysvetlenie. V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás kontaktujte na  media@espik.sk.  1.12.Naša firma sa zameriava hlavne na:a) rozvoz a prepravné služby b) zber a vývoz biologicky rozložiteľného odpaduc) predaj ovocia a zeleniny 2.12.Do nádob na kuchynský odpad patrí:a) prázdny téglik od jogurtub) potravina po dátume spotrebyc) tráva a lístie Prázdny téglik od jogurtu patrí do žltej nádoby určenej na plast. Tráva a lístie patrí do hnedej nádoby, ktorá je zvyčajne označená ako Zelený bioodpad. Pokiaľ je nádoba označená ako Kuchynský odpad/bioodpad, patria tam potravinové zvyšky a iné zložky kuchynského odpadu. 3.12.Kuchynský odpad z domácností sa vhadzuje do nádob:a) hnedej farby b) žltej farbyc) modrej farby  Do nádob žltej farby sa vhadzujú plasty a do nádob modrej farby zase papier.  4.12.Koľko percent z vyprodukovaného odpadu za jeden rok tvorí bioodpad?a) 15 %b) 45 %c) 75 %                     5.12.V roku 2022 naša firma oslávila:a) 5. výročieb) 9. výročiec) 10. výročie 6.12.Do nádob na kuchynský odpad nepatriaa) šupky z pomaranča b) mäkké kostic) oleje a tuky z vyprážania  Vychladený, čiastočne vyčistený olej sa zleje do čistej, suchej, uzatvárateľnej plastovej fľaše a tá sa následne vloží do nádoby určenej na prepálené oleje a tuky.  7.12.Recykláciou akého počtu ohryzkov z jabĺk sa vyprodukuje elektrina na hodinu sledovania televízie? (PS: mali sme príspevok na FB na túto tému 😊).a) 12b) 52c) 100 8.12.Kuchynský a potravinový odpad, ktorý naša firma vyzbiera končí:a) na skládkach b) v bioplynových staniciach c) na kompostovisku  Kuchynský a potravinový odpad, ktorý naša firma vyzbiera sa spracováva a zhodnocuje v bioplynových staniciach. Preto naši zákazníci majú istotu, že vyzbieraný odpad dostane druhú šancu v podobe elektrickej energie, plynu, hnojiva a nerozkladá sa na skládke, kde negatívne vplýva na životné prostredie. 9.12.Do kompostu sa môže vhadzovať aj mäso a mliečne výrobky:a) áno b) nie Kompostovanie je vhodné len pre zvyšky zeleniny, ovocia, šupky, čajové a kávové usadeniny, vaječné škrupiny, papierové vreckovky, zelený odpad či štiepku.  Živočíšne produkty, ako mliečne výrobky, mäso, kosti, ryby a jedlá z nich vyrobené do kompostu nepatria. Tie sa vhadzujú do nádob určených na kuchynský odpad, ktoré sa následne energeticky zhodnotia.  10.12.Dokončite náš slogan „Pomáhame chrániť ...“:a) našu planétub) čistú príroduc)  životné prostredie Veríme, že našimi službami a krokmi sa nám podarí aspoň kúsok prispieť k ochrane životného prostredia. Nielen samotnou likvidáciou a  zhodnocovaním biologicky rozložiteľného odpadu, ale aj celkovým povedomím ľudí. 11.12.Do nádob na kuchynský odpad kávové a čajové zvyšky ... :a) patriab) nepatria Do nádob na kuchynský odpad je možné vhadzovať všetky zvyšky z kávy a čajov.    12.12.Pomáhame už viac ako:a) 3 000 zákazníkomb) 4 000 zákazníkomc) 5 000 zákazníkom Pomáhame už viac ako 5 000 zákazníkom na celom Slovensku a ročne vrátime do obehového hospodárstva viac ako   10 000 ton odpadu. 13.12.Z vyzbieraného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sa v bioplynovej stanici vyrába:a) elektrina a teplob) papierc) nič 14.12.Do nádob na kuchynský odpad patria:a) plastové a igelitové sáčky a taškyb) cigaretové ohorkyc) omáčky a nedojedené zvyšky jedál Viac o triedení kuchynského odpadu z domácností sa môžete dočítať TU.  15.12.Naša história sa začala v meste:a) Stará Ľubovňab) Stará Turác) Poprad 16.12.Funkčný chod lapača tukov si vyžaduje pravidelnú servisnú údržbu a čistenie aspoň:a) 1x za týždeňb) 1x za 3 mesiacec) 1x za rok  Viac o čistení lapačov tukov sa dočítate TU. 17.12.Použité oleje a tuky je potrebné odovzdávať:a) prefiltrované od hrubých nečistôtb) ešte horúcec) výlučne v sklenenej fľaši Zároveň použité oleje a tuky sa neodporúča odovzdávať v sklenených fľašiach. Pri preprave a zaobchádzaní by sa mohli rozbiť a znehodnotiť, preto je lepšie vliať ho vychladený do plastovej fľaše, ktorá sa vytriedi na recykláciu. 18.12.Do nádob na kuchynský odpad patria:a) triedené zložky komunálneho odpadu (plast, papier, sklo, kov, ...)b) vajcia a vaječné škrupinyc) použité oleje a tuky Použité oleje a tuky je potrebné vhadzovať výlučne do nádob určených na prepálené oleje a tuky.  19.12.V ktorých častiach Slovenska zbiera naša firma bioodpad?a) len na území východného Slovenskab) na území celého Slovenskac) nezbiera odpad na Slovensku 20.12.Do nádob na použité jedlé oleje a tuky sa môžu vhadzovať aj oleje z nálevov potravín:a) ánob) nie Do nádob na použité jedlé oleje a tuky sa vhadzujú aj olejové nálevy z potravín, ako výpek z mäsa, nálev zo sušených paradajok, konzervovaných rýb či syrov.   21.12.Približne koľko kíl kuchynského bioodpadu vyprodukuje priemerný Slovák za rok?a) 300 kgb) 100 kgc)  30 kg 22.12.Na ktorý deň pripadá Svetový deň Zeme?a) 22.4b) 14.4c) 10.4 23.12.V ktorom roku vznikla naša firma ESPIK?a) 2012b) 2013c) 2015 24.12.Tento deň sa nesúťažilo prostredníctvom správnych odpovedí, do žrebovania bol zaradený každý, kto pridal komentár na otázku, s kým strávi Vianoce. 😊 

december 2022

Čo so zvyškami počas vianočného obdobia?

VIANOČNÉ DOBROTY Vianočné obdobie sa spája s nakupovaním darčekov a bezpochyby aj s pečením sladkých chutných koláčikov a dobrôt. Hlavná ingrediencia väčšiny sladkého pečiva tvorí bezpochyby vajce. Vaječné škrupiny je možné využiť viacerými spôsobmi. Napríklad ako hnojivo na izbové rastliny, odstraňovač škvŕn či dokonca ako jedlý prášok. Vaječné škrupiny posilňujú kosti, pretože obsahujú veľký podiel vápnika. Avšak aj tak väčšina ľudí vyhadzuje škrupiny do koša na komunálny odpad. Pritom vaječné škrupiny je možné separovať a vhodiť do nádob na kuchynský odpad, ktoré sú rozmiestnené vo väčšine obcí a miest. Takto správne vytriedený kuchynský odpad sa následne využíva v bioplynových staniciach na výrobu elektriny a tepla. Do tejto nádoby patria aj škrupiny z orechov, ktoré dodajú sladkým dobrotám vianočný nádych.   VIANOČNÁ PRÍPRAVA (VIANOČNÝ ZHON)  Nie vždy nám ide všetko podľa plánu a kde tu sa nám v predvianočnom zhone podarí niečo pripiecť alebo sa jednoducho nevydarí tak ako by sme chceli. Aj v tomto prípade sa dajú rôzne potravinové nepodarky zmysluplne využiť jednoduchým triedením do tej správnej nádoby.   NAOZAJ ŠTEDRÁ VEČERA  Do nádoby na kuchynský odpad sa môžu vhadzovať aj všetky nedojedené zvyšky, ktoré sa počas sviatkov nezužitkovali. Napríklad aj také kosti z kapra, na ktorom sme si pochutnali počas štedrej večere. Počas sviatkov zvyčajne platí, že zemiakového šalátu a kapustnice nikdy nie je dosť. Ak sa Vám ale predsa zvýši kapustnica, ktorá už po pár dňoch nie je vhodná na konzum, stačí ju scediť a do nádoby vhodiť len tuhé zvyšky.  Prepálený olej alebo tuk, ktorý zostal po vyprážaní kapra či rybieho filé nechajte vychladnúť, následne ho očistite od hrubých nečistôt (ideálne cez sitko), ako je strúhanka či múka a vlejte do čistej plastovej fľaše, ktorú vložíte do nádoby na prepálený olej a tuk.   "Jeden z najkrajších neporiadkov na svete je ten, ktorý vznikne v obývačke na Vianoce. Nepracte ho príliš rýchlo“ – Andy Rooney Celý tím firmy ESPIK praje Vám a Vašim blízkym pokojne a láskou naplnené vianočné sviatky. Vychutnajte si tento čarovný okamih s tými, ktorých máte najradšej. Sledujte našu FB stránku a Instagram a už Vám neujde nič z oblasti triedenia a spracovania kuchynského odpadu a prepálených olejov či tukov.

december 2022

Zaspomínajme si bez odpadu

Jesenné obdobie so sebou prináša aj jeden z krásnych sviatkov - sviatok Všetkých svätých alebo pre niekoho známy aj ako „dušičky“.  V tento deň máme možnosť si o niečo viac zaspomínať na svojich blízkych. Ozdobiť, upraviť a navštíviť hroby zosnulých a stráviť tú chvíľku v spomienkach s nimi.   DAJME ŠANCU ODPADU  Väčšina z nás príde na cintorín s krásnou kytičkou, vencom či sviečkami. Avšak, čo so starými vencami a kyticami, ktoré je potrebné vyhodiť? Počas týchto sviatkov zvyknú byť pri cintorínoch veľkokapacitné kontajnery, do ktorých sa vhadzuje všetok odpad, ako sú umelé kvety, vence, sviečky, sklenené kahance, a dokonca aj živé kvety v plastových kvetináčoch. Tento kontajner sa vyvezie na skládku s odpadom, kde sa vysype a ďalej sa tomuto odpadu nevenuje žiadna pozornosť. Napríklad taký plast, z ktorého sú vyrobené náhrobné ozdoby sa v prírode rozkladá stovky rokov. Okrem neho, ozdoby obsahujú aj iné materiály, ktoré na tom nie sú o nič lepšie. Sklo z náhrobných kahancov sa rozkladá na skládke až 1 milión rokov. Všetok odpad, ktorý vznikne pri cintorínoch počas týchto sviatkov by sa mal triediť. Niektoré mestá a obce zaviedli separovaný zber, čo znamená, že pri cintorínoch majú koše na separovanie. Takto vytriedený odpad môže dostať druhú šancu, ale na skládkach túto možnosť nemá. Okrem toho, že zaťažuje naše životné prostredie, navyše zvyšuje náklady samospráv, ktoré musia zaplatiť za jeho odvoz na skládku.   NEZABÚDAJME NA ZELENÝ ODPAD Veľmi dôležitý je aj zelený odpad, ktorý vznikne pri hroboch. Či už ide o vytrhanú burinu, živé kvety, prírodné vence, lístie alebo pokosenú trávu okolo hrobových miest. Treba si však dať pozor, aby sa živé kvety hádzali do nádoby na zelený odpad bez črepníkov a iných ozdobných, umelých a sklenených predmetov. Tento vytriedený zelený odpad sa vyvezie priamo do kompostárne na ekologickú likvidáciu. Odvoz správne vytriedeného zeleného odpadu bez iných zložiek, ktoré tam nepatria vie zabezpečiť aj naša firma. MYSLÍME EKOLOGICKY Tento čas je časom spomienok na našich blízkych. Nejde tu o najkrajší alebo najväčší veniec. Naopak, skúsme si niečo vyrobiť doma. Príroda je mocná čarodejnica a ponúka nám rôzne prírodné materiály, z ktorých môžeme vyrobiť naozaj krásne vence. Budú jedinečné, zároveň nezaťažia prírodu odpadom a dokonca ušetria vašu peňaženku. A čo je najdôležitejšie, budú vyrobené od srdca.   Takže na záver, dbajme na naše životné prostredie a dajme možnosť odpadu využiť svoj potenciál, nech to všetko nezaťažuje životné prostredie viac než doteraz. Trieďme všetko, čo sa dá, lebo len tak vieme z odpadu ešte niečo zmysluplné vyťažiť.     Informujte sa o možnostiach, ktoré Vám naša firma ESPIK vie ponúknuť. Kontaktujte našu zákaznícku linku +421 950 401 401 alebo info@espik.sk.

október 2022

Váš názor na triedenie kuchynského odpadu

Povinné triedenie kuchynského odpadu z domácností je vo väčšine samospráv zavedené už takmer dva roky a ľudia si postupne osvojili myšlienku triedenia aj tohto druhu odpadu. Aj keď viacerí už vedia do akých nádob patrí kuchynský odpad, no z praxe vidíme, že nie vždy v nádobách končí to, čo má. Preto nás zaujímalo, aký názor majú na to ľudia, prečo je triedenie bioodpadu podľa nich potrebné a aké zlepšenia by v rámci triedenia biologicky rozložiteľného odpadu uvítali. Pýtali sme sa v uliciach.     Dominika  Určite je dobre, že sa odpad triedi. Myslím si, že je väčší poriadok a nie je taká špina a bordel, keď sa odpad nedáva len do jednej nádoby. Je to prospešné pre nás, pre našu Zem a hlavne aj vzduch je čistejší. Určite by som zabezpečila viac nádob. Čo patrí do nádob na kuchynský odpad? Zvyšky z jedál, ako napríklad šupky z banánov, uhoriek, ale aj balené potraviny ako slanina. Sú ľudia, ktorí do kontajnerov na kuchynský odpad hádžu čokoľvek a potom to tak aj vyzerá.   Igor  Triedením odpadu bude čistejšie životné prostredie. To je dôvod, prečo sa to zaviedlo. Na školách by sa mohli organizovať prednášky a hlavne deti viesť k tomu, aby odpad separovali. Nedojedený obed dávam do vlastného vedierka, následne ho vysypem do vreca, ktoré odovzdám do hnedého kontajnera. Čo tam patrí? Patria tam aj kosti z kurčaťa, omáčky či ohryzky z jablka. Lucia  Je to dobrá vec, pretože triedením šetríme našu planétu. Preto, aby sme o desať-dvadsať rokov neľutovali to, čo robíme dnes. Možno by som uvítala viac informácii pre ľudí a viac kontajnerov. Ale jednoznačne osvetu v školách, škôlkach aj v stravovacích zariadeniach. Do hnedých nádob hádžem šupky z ovocia, zeleniny a chlieb, ktorý už nikto nevyužije. Taktiež potraviny, ktoré sú rozložiteľné a netreba ich spracovávať. Kosti z kurčaťa by som do bioodpadu nedala, ale omáčku z obeda áno.   Magdaléna  Kuchynský odpad je potrebné triediť. Ideálne je, ak ho dáte do sáčku určeného na tento druh odpadu. Chráni sa tým životné prostredie. Uvítala by som, aby myšlienku triedenia zachovávalo viac ľudí. Neviem si však spomenúť na farbu nádoby. Do kuchynského odpadu dávam šupky z ovocia a zeleniny, a tiež zvyšky z jedla. Silvia Separovanie považujem za veľmi dobré a prospešné pre našu budúcnosť. Niektorý druh odpadu sa v prírode rozkladá rýchlo, naopak iný tam kysne, hnije a zapácha.  Prijala by som, aby sa do kuchýň pridávali nádoby aj na tento odpad. V rodinných domoch je to jednoduchšie, pretože ľudia kompostujú a bioodpad vysypávajú na záhradu. V bytových jednotiek je s tým problém. Nemáme to kde dávať, hádžeme ho do sáčkov, ktoré smrdia a z ktorých vzniká ďalší odpad. Len malé percento ľudí vie, že kuchynský odpad sa triedi alebo tak nerobia z lenivosti, alebo že to smrdí. Pre človeka je to väčšia záťaž, pretože musí odpad častejšie vynášať. My pri paneláku nemáme nádobu na bioodpad, ale viem, že tam patria šupky z ovocia, zeleniny a pečivo.    Marcela  Škoda je všetko vyhodiť. Odpad, ktorý je ešte využiteľný do kontajnerov nepatrí. Doma produkujeme veľmi málo kuchynského odpadu, ale buď ho využijeme do kompostu alebo ho dávame sliepkam a tie to zužitkujú. Aj susedia nám nosia tento odpad. Priala by som si, aby to každý dodržiaval. Bývam v neďalekej dedine, kde nádoby na kuchynský odpad nemáme. Viem, že v meste takéto nádoby sú ale nejako to nesledujem. Mali by sa tam dávať všelijaké šupky, či už od zemiakov, zeleniny, ale aj zvyšky z obeda. Vraj tam kosti nepatria. Omáčky? Neviem povedať či tam patrí aj tekutý odpad.     Štefan  Zaviedlo sa to preto, aby sa chránilo životné prostredie. Ľudia nakupujú množstvo jedla, ktoré nestihnú spotrebovať a potom ho vyhadzujú do kontajnerov. Je potrebné viac vplývať na ľudí, aby kuchynský odpad triedili a neplytvali ním. Zbytočne nenakupovali, prípadne kupovali len to, čo treba. Neviem, aká je farba nádob, pretože v našej obci tieto nádoby chýbajú. Nemáme kuchynský odpad, snažíme sa všetko skonzumovať a so zvyškom prikrmujeme domáce zvieratá. Podľa mňa sa tam vhadzuje všetok odpad z kuchyne, ako poškodené ovocie a zelenina. Malé kosti? Neviem či tam patria,  s omáčkami je tiež problém.           Terézia   Určite je potrebné, aby sa odpad triedil, lebo vidíme ako je na tom naša Zem. Chováme sliepočky, čiže skrmujeme. Odpad ako šupky zo zemiakov dávame do koša, ktorý je na to určený. Ani sama neviem, čo by som zmenila pri triedení kuchynského odpadu. My máme dostatok nádob. Budeme sa riadiť tým, čo nariadi štát. Samozrejme, je to hnedá nádoba. Kosti tam nedávame, lebo ich dávame psíkovi.  Vincent  Robím to pre našu prírodu. Šupky z ovocia dávam do kompostoviska, ktoré som si sám urobil. Tam to zhnije a za rok – dva mám z toho kvalitné hnojivo. Okrem kuchynského odpadu odovzdávam aj prepálený olej. Ten prelejem do plastovej fľaše a  hodím do kontajnera na oleje. Pre životné prostredie by bolo prínosom, aby sa naše lesy nerúbali.      Sledujte nás aj na našom Facebooku a na Instagrame, kde nájdete zaujímavé a užitočné informácie zo sveta kuchynského odpadu. 

október 2022

Ako zostaviť funkčné verejné obstarávanie

Často sa stretávame s tým, že vyhlásiť správne a funkčné verejné obstarávanie, resp. tender je pre viacerých problém kvôli častým zmenám v zákone, vyhláškam, nepresným či nedostatočným informáciám a podobne.    Ako na to a na čo si dať pozor?   1. Možnosti    Dôležité je mať jasnú predstavu o tom, čo chcete zabezpečiť a aké máte možnosti. 2. Nastavenie súťaže Nastaviť správne súťaž, jej atribúty, podmienky účasti osobného, finančného, ekonomického či technického postavenia primerane k výške hodnoty zákazky a jej náročnosti.  3. Právo kontroly Aby to celé malo zmysel, je dôležité, aby sa odpad zhodnocoval podľa zákona. Preto odporúčame do podmienok uviesť aj možnosť kontroly, teda akým spôsobom je ďalej s odovzdaným odpadom nakladané.  4. Komunikácia  Odporúča sa pri príprave súťaže (tendra) komunikovať so zberovými firmami, ktoré majú v tejto sfére najviac skúseností.  5. Dostatočné skúsenosti  Overiť si ako zberové firmy fungujú a či majú dostatočné skúsenosti s podobným zberom môže častokrát zabrániť následným komplikáciám. Od toho závisí aj kvalita poskytovaných služieb. Firmy, ktoré so zberom ešte len začínajú – kvôli aktuálnemu trendu – nemusia vedieť flexibilne reagovať na bežné aj mimoriadne situácie v porovnaní so skúsenou zberovou firmou. Keďže predmetom našej činnosti je výlučne zber biologicky rozložiteľného odpadu už vyše 10 rokov, vieme, čo od zberu môžeme očakávať a čomu sa vyvarovať.  6. Spoľahlivosť   Zaujímajte sa o to, či zberová firma disponuje dostatočnými technologickými kapacitami (vozový park, zamestnanci, riadiaci pracovníci, kapacity a povolenia na likvidáciu u koncového spracovateľa a pod.). Dôležité je aj to, či firma spĺňa manažérske postupy, disponuje certifikátmi, má platné všetky povolenia a dodržuje postupnosť hierarchie odpadu.     Informujte sa - nestojí to absolútne nič. Ochotne Vám poradíme a pomôžeme pri nastavení transparentného a funkčného verejného obstarávania. Keďže sa zaoberáme aj marketingovou podporou a osvetou pre obyvateľov, vieme aké dôležité sú jasné a hodnotné informácie vyplývajúce z praxe.    Využite naše skúsenosti a obráťte sa na nás. Radi Vám s týmto pomôžeme +421 950 401 401 alebo info@espik.sk.      

august 2022

"Občania, čo robíte s použitým olejom z Vašej kuchyne?"

Mestá a obce od začiatku tohto roka začali so zberom použitého kuchynského oleja a tukov.   Zber prepáleného oleja za čistejšie životné prostredie Zdá sa, že občania si ešte úplne neosvojili túto myšlienku. Samosprávy riešia problém nielen s nesprávnym triedením oleja, ale aj s jeho nedostatkom v zberných nádobách. Na základe vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR je od 1. januára 2022 povinný zber a triedenie jedlých tukov a olejov z domácnosti. Za nedodržiavanie týchto opatrení hrozí pokuta až do výšky niekoľko desiatok tisíc eur.  JE TO JEDNODUCHÉ, STAČÍ CHCIEŤ Aj keď je systém zberu kuchynského odpadu v obehu už niekoľko mesiacov, nájdu sa ľudia, ktorí kuchynský odpad a oleje netriedia. Prípadne do nádob určených na použité oleje hádžu čokoľvek. To sťažuje prácu pri zbere a následnom spracovaní oleja určeného na zhodnocovanie. Pritom je to také jednoduché. „Vychladený, čiastočne vyčistený olej z panvice alebo fritézy zlejte do čistej, suchej, uzatvárateľnej plastovej fľaše. Do jednej nádoby môžete zbierať všetky druhy použitých rastlinných olejov a živočíšnych tukov, taktiež aj nálev z niektorých potravín, napr. sušených paradajok, konzervovaných rýb, či syrov,“ uviedol Matej Bondra, konateľ firmy ESPIK.  ROČNE ODOBERIEME STÁTISÍCE LITROV OLEJA Použitý olej a tuk je možné odovzdať na určených zberných miestach. Na vyhradenom priestore sú umiestnené a označené 120-litrové hnedé kuka nádoby. O čistotu nádob a zber použitých olejov sa stará naša firma ESPIK, ktorá zabezpečuje pravidelný vývoz aj prepálených olejov a tukov. Navyše, okrem týchto zberných miest je možné odovzdať kuchynský olej aj na čerpacích staniciach napríklad Benzinol, Benzina či Shell. My sa už postaráme o to, aby tento olej dostal druhú šancu vo forme plnohodnotného biopaliva.  Vedeli ste, že jeden liter prepáleného kuchynského oleja znečistí až jeden milión litrov vody? Aj napriek tomu ročne skončí v kanáloch niekoľko tisíc ton olejov, ktoré by po filtrácii bolo možné zhodnotiť na biopalivo.  A ČO HOVORÍ NÁŠ PRIESKUM? Z vyše 22 miest a obci na území celého Slovenska sme vykonali prieskum a pýtali sa okoloidúcich obyvateľov, čo robia s prepáleným použitým olejom z ich domácnosti. Na otázku nám zodpovedalo až 353 respondentov. Zistili sme, že 40 % ľudí poctivo separuje a odovzdáva použitý olej na zberný dvor alebo na rôzne zberné miesta. Naopak, takmer 18 % ľudí znečisťuje životné prostredie tým, že olej vylieva do výlevky. Ďalších 14 % ho pridávajú do krmiva pre sliepky alebo kompostuje.  Do komunálneho odpadu vyhadzuje olej a tuky vyše 5 % obyvateľov. Zvyšné percentá tvorili ľudia, ktorí nevedeli kde končí použitý olej z ich domácnosti, prípadne nevyprážali alebo malé množstvo oleja dokázali zužitkovať iným spôsobom.  Zdroj: firma ESPIK  Je potrebné si uvedomiť, že aj odovzdaním použitého kuchynského oleja chránime životné prostredie. Pretože ak sa olej vyleje do kanalizácie, upcháva sa kanalizačné potrubie, zároveň sa znečistí voda, pôda a láka to aj hlodavce. Jeho odovzdaním šetrime vodu a zároveň prispievame k znižovaniu emisií skleníkových plynov.  Sledujte nás na našom facebook účte. Nájdete tam užitočné informácie, tipy a novinky.   

máj 2022

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies