Zaujímavosti

Všetko Blog Média o nás PR Aktivity

Dojmy a emócie počas jarných konferencií v rámci projektu Jedáleň 21. storočia

V minulom roku sme sa stali partnerom zaujímavého projektu s názvom Jedáleň 21. storočia, ktorý nám umožnil nadviazať vzťahy s ďalšími lídrami v oblasti školského stravovania. Jarná reťaz inšpirácií a riešení v rámci tohto projektu bola určená hlavne pre vedúce školských jedálni. Konferencie prebiehali počas ôsmich dní v ôsmich mestách na celom Slovensku, kde sa denne zúčastnilo a stretlo 100 až 150 vedúcich školských jedálni. Veríme, že naše riešenia v oblasti likvidácie kuchynského odpadu, ako aj riešenia našich partnerov pomôžu zlepšiť školský stravovací systém a celkové podmienky. Počas konania konferencií sme stretli mnohé sympatické pani vedúce školských jedálni, ktorým sme položili niekoľko otázok. Prečítajte si, aké dojmy a emócie mali priamo počas konania konferencií.                ZŠ s MŠ Vlčkovce Tejto konferencie som sa zúčastnila z dôvodu, že som na pozícii vedúcej školskej jedálne už tretí rok a rada by som sa dozvedela nové informácie. Napríklad má zaujali nové veci ohľadom verejného obstarávania, tak uvidíme ako to budeme môcť ďalej využiť. Čo sa týka kuchynského odpadu, je to zaujímavá téma a určite veľmi potrebná.   ZŠ s MŠ Topoľčany Som vedúca školskej jedálne a bola som veľmi zvedavá, aké možnosti máme a možno o nich ani nevieme. Aj z tohto dôvodu som sa zúčastnila tejto konferencie. Síce dozvedela som sa len to, čo som už vedela, ale uistilo ma to, že zatiaľ máme nastavené všetko správne. Vždy si rada všetko zopakujem. Pozitívne je aj to, že my ako vedúce jedálni si vieme informácie a skúsenosti vzájomne prezdieľať medzi sebou. Nemáme veľa možnosti sa takto spoločne stretnúť. V našej školskej jedálni využívame už dlhší čas kompostér na kuchynský odpad a sme s ním spokojní. O firme ESPIK som už počula, pretože nás navštívil obchodný zástupca, ale kompostér nám zatiaľ postačuje. Myslím si, že aj takéto triedenie kuchynského odpadu je ekologickejšie, než ako keby sa to vyhadzovalo kade-tade alebo do komunálneho odpadu.   ZŠ s MŠ Dolné Orešany Na základe tejto konferencie máme možnosť zistiť, v čom je potrebné sa zlepšiť, respektíve posunúť sa ďalej a či to, čo robíme, je správne. Ešte som nebola na všetkých prednáškach na tejto konferencii, ale zatiaľ má najviac zaujalo verejné obstarávanie. O Vašej firme ESPIK zatiaľ počujem prvýkrát, ale triedenie kuchynského odpadu vnímam ako veľmi dôležitú súčasť pri ochrane životného prostredia.            Spojená škola internátna Nitra Takejto konferencie som sa zúčastnila už minulý rok, a preto som tento rok priviedla aj kolegyňu, aby sa tiež niečo nové dozvedela. V našej škole využívame program VIS, ale o viacerých možnostiach sme nevedeli, a tak sme ich ani nevyužívali. Určite nám to teraz uľahčí prácu. Navyše nás zaujali aj stroje do školskej jedálne, o ktorých sme ani nevedeli, že existujú. Je super vidieť, ako sa dajú veci zjednodušiť či uľahčiť. Určite si to všetko prejdeme so zriaďovateľom a prehodnotíme aké máme možnosti a koľko peňazí by vedel investovať. V našej školskej jedálni potrebujeme určite nejaké veci vylepšiť a modernizovať. Snažíme sa triediť aj bioodpad aj prepálený olej, ale či to má nejaký zmysel a kde to končí, to my už  od nášho súčasného odberateľa nevieme. Preto sa teším na to, čo nové sa dozviem na workshope pri vašom ESPIK stánku.     ZŠ s MŠ Michal nad Žitavou Ako vedúca školskej jedálne som sa prvýkrát mohla zúčastniť tejto konferencie, za čo som veľmi vďačná. Kolegyňa bola na takejto konferencii minulý rok a bola nadšená, tak ma tento rok zavolala a ja som súhlasila. Keďže som tu prvýkrát, tak bolo pre mňa zaujímavé naozaj všetko. Navyše som ako vedúca školskej jedálne nová, takže mi to veľmi pomohlo a posunulo ďalej. Spoluprácu s Vašou firmou ESPIK za nás riešil zriaďovateľ, a sme spokojní. V tejto oblasti si myslím, že máme dostatočne potrebné informácie a odpad samozrejme triedime, pretože je to každopádne v dnešnej dobe nevyhnutnosť aj čo sa týka našej planéty.   MŠ Štúrovo Mám rada takéto konferencie, pretože sa na nich môžem dozvedieť niečo nové. Ja som na podobnej konferencii bola aj minulý rok a bola som veľmi prekvapená, aké možnosti máme a o nich ani nevieme. Je to veľmi prínosné pre nás a pre celú našu školskú jedáleň. Mala som veľké očakávania ohľadne limitov, verejného obstarávania, dotácií a tieto očakávania boli splnené. Dostala som potrebné usmernenia a vedela som si doplniť to, čomu som nerozumela, a to priamo aj otázkami. Na tie som dostala hneď aj odpoveď, čo je super. Predtým som pracovala na základnej škole a teraz som prestúpila na materskú školu a je to tam trošku iné. Z tohto dôvodu mi táto konferencia určite veľmi pomohla. Dozvedela som sa prečo je potrebné triediť kuchynský odpad a ako sa to má robiť správne. Taktiež už viem, kde sa tento odpad ďalej zhodnocuje. Keď som pracovala na základnej škole využívali sme služby odberateľa odpadu a boli sme veľmi spokojní, ale teraz máme v celom Štúrove zabezpečené kompostéry.                ZŠ s MŠ Nitra Minulý rok sa konala podobná konferencia a veľmi sa mi to páčilo, pretože som sa dozvedela zaujímavé informácie. Tento rok opäť nie som sklamaná, keďže som mala znovu možnosť dozvedieť sa niečo nové. Všetky vedúce sú veľmi kolegiálne a nerobia sa rozdiely či je niekto vedúca školskej jedálne rok, či dvadsať rokov. Všetci si tu ochotne poradíme a podelíme sa so skúsenosťami. Organizácia je zvládnutá na výbornú, sme rozdelení na menšie skupinky, a tak sa môžeme viac pýtať. Bola som už na konferencii, kde bolo 200 ľudí naraz, a to nemalo vôbec zmysel, nie je nič počuť a na otázky sa odpovedá pri takom počte ľudí veľmi ťažko. Čiže tento rok to bolo skvele vyriešené. Ja osobne som nevedela, kde končí kuchynský odpad, ktorý sa vyzbiera, nikto nám to predtým nepovedal. Dnes som sa na workshope firmy ESPIK dozvedela, že sa odváža do bioplynových staníc a vyrába sa energia a teplo. Je veľmi dobré niečo také vedieť.  Viac fotografií z konferencií pre vedúce ŠJ   Jarné konferencie v rámci projektu Jedáleň 21. storočia sa úspešne ukončili. Avšak projekt pokračuje ďalej a ešte počas tohto roku svoje riešenia nielen v rámci ESPIKu ale spoločne s našimi partnermi predstavíme už na jeseň. Tentokrát pozývame všetkých riaditeľov a zriaďovateľ škôl, aby prišli načerpať nové informácie a možnosti využiteľné v školských jedálňach. Bližšie informácie Jesenné konferencie pre riaditeľov a zriaďovateľov škôl.   Keďže do jesene je ešte ďaleko, svoje požiadavky a možnosti v rámci likvidácie kuchynského odpadu a olejov môžete smerovať na náš tím pôsobiaci na celom Slovensku. Radi Vám poradíme a poskytneme bezplatnú konzultáciu v prípade analýzy podmienok Vášho súčasného odberateľa odpadu.  Informujte sa na: info@espik.sk +421 950 401 401

apríl 2023

Čo si všímať pri spolupráci so zberovými firmami

V súčasnej dobe je správne nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom veľmi dôležitým faktorom. Kuchynský odpad, ktorý sa nebude správne likvidovať, výrazne vplýva na životné prostredie, a to bohužiaľ v zlom slova zmysle. Hnijúce zvyšky potravín sa podieľajú na produkcii skládkového plynu, ohrozujú podzemné vody a sú šíriteľom baktérii, čo predstavuje značné zdravotné riziká pre ľudí a zvieratá.   FÉROVÉ PODMIENKY A SPOLUPRÁCA Je podstatné vybrať si zberovú firmu, ktorá bude dbať nielen na správnu likvidáciu v rámci ochrany životného prostredia, ale záleží jej aj na tom, aby Vám ponúkla čo najefektívnejšie, najjednoduchšie a legislatívne správne riešenia v oblasti zberu a likvidácie biologicky rozložiteľných odpadov. Nielen pri výbere, ale aj počas spolupráce, je dôležité, všímať si danú firmu, jej správanie voči zákazníkom, voči plneniu stanovených podmienok, či celkový prístup k riešeniu problémov. Preto sme si pre Vás pripravili „desatoro“ v bodoch, ktoré Vám pomôžu pri výbere a spolupráci so „zberovkou“ kuchynského odpadu.   1. LICENCIA A KVALIFIKÁCIA Okrem kvalifikácie zamestnancov a pracovníkov firmy, každá zberová firma musí mať všetky potrebné a platné povolenia a dokumenty na zber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ako sú:    a) Štátna veterinárna a potravinová správa SR na prepravu a zber VŽP    b) Odbor starostlivosti o životné prostredie na prepravu odpadov    c) Odbor starostlivosti o životné prostredie na prevádzkovanie zariadenia na zber           odpadov    d) Regionálna veterinárna a potravinová správa na prevádzkareň danej činnosti                                                      e) Koncový spracovateľ odpadu   2. PROFESIONALITA Odborný prístup a zodpovednosť nemôže chýbať. Prístup zberovej firmy k spracovaniu bioodpadu by mal byť transparentný a zrozumiteľný. Okrem toho by mala dodržiavať prísne environmentálne normy a byť schopná riešiť problémy s nadhľadom a zodpovednosťou.   3. DOSTUPNOSŤ A FLEXIBILITA Je potrebné zistiť, či firma poskytuje pravidelné vývozy a dodržiavanie intervalov, ktoré vyhovujú Vašim potrebám. Kľúčové je skontrolovať, či sú schopní prispôsobiť sa prípadným zmenám či mimoriadnym situáciám, ktoré môžu vzniknúť na prevádzke. 4. SKÚSENOSTI Určite netreba zabúdať na skúsenosti firmy pri zaobchádzaní s týmto druhom odpadu. Niekoľkoročné skúsenosti sú znakom toho, že sa firma stretla s viacerými problémami a situáciami, ktoré dokázala ustáť a vyriešiť.    5. EVIDENCIA ODPADOV Evidencia odpadov Vám umožní sledovať informácie o vyvezenom množstve odpadu od firmy, zjednoduší administratívnu časť a taktiež prehľad o množstve vyprodukovaného odpadu z Vašej prevádzky, pričom Vám poskytne:              a) Reporty vývozu odpadu              b) Evidenčné listy              c) Zberné doklady              d) Vyplnené ročné ohlásenie o vzniku odpadu a iné   6. NÁDOBY NA BIOODPAD Zapožičanie nádob, ich pravidelné čistenie a dezinfekcia môže minimalizovať zápach, špinu či hlodavce, ktoré môžu kuchynský odpad lákať. Taktiež je dôležité, aby každá nádoba bola správne a jasne označená nálepkou s daným druhom a kódom odpadu.     7. HYGIENICKÉ NORMY Zberová firma nesmie v jednom vozidle zbierať odpad a zároveň z toho istého vozidla zásobovať zákazníkov napríklad jedlým olejom. Pokiaľ je olej umiestnený v tej istej časti vozidla, kde sú prevážané aj plné nádoby s odpadom, považuje sa to za porušenie hygienických noriem. 8. CENA Cena je dôležitým faktorom, ale nemala by byť jediným rozhodujúcim kritériom pri výbere firmy. Je potrebné zohľadniť skutočnosti, podľa akých je daná cena služby vyčíslená a či to výrazným spôsobom nevplýva na vyššie spomenuté body.   9. REFERENCIE Skúsenosti a referencie od iných zákazníkov sú dôležitou súčasťou pri rozhodovaní sa pre konkrétnu firmu.   10. ELEKTRONIZÁCIA Súčasťou 21. storočia je všadeprítomná elektronizácia činností, práce a celkovej dohľadateľnosti. Odporúča sa vyhľadávať firmy, ktoré v tejto oblasti nie sú zastaralé, ale vyvíjajú úsilie na zavedenie funkčných systémov, online prístupov, aplikácií, jednoduchej dohľadateľnosti informácií a podobne.   Stojíme si za našimi overenými skúsenosťami, zodpovedným prístupom a funkčnými riešeniami pri likvidácii kuchynského a potravinového odpadu. Informujte sa o možnostiach, ktoré Vám vieme ponúknuť a presvedčte sa, že spĺňame kritéria správnej zberovej firmy práve pre Vás. Kontakt: +421 950 401 401, info@espik.sk

marec 2023

Príkladná obec v triedení kuchynského odpadu

Naša zberová firma ESPIK má s obcou Hontianske Nemce uzatvorenú zmluvu už vyše rok a pol. Zber je prevažne určený pre bytové domy, ale máme informáciu, že je zaujímavý aj pre rodinné domy. Prečo? Odpovedá Renáta Matejová, súčasná starostka obce Hontianske Nemce.  V obci je umiestnených päť 120 litrových nádob na kuchynský odpad a jedna 120 litrová nádoba na použitý olej. Od začiatku našej spolupráce do dnešného dátumu sa Vám podarilo vyzbierať 21 810 kg kuchynského odpadu a 190 kg použitých jedlých olejov a tukov z domácností. Koľko domácností je zapojených do zberu kuchynského odpadu?  - Do zberu kuchynského odpadu je zapojených 70 bytov z bytových domov. Zároveň je zberná nádoba umiestnená aj pri zbernom dvore, kde majú prístup všetci obyvatelia obce, ktorí nemajú domáce zvieratá, prípadne priestor pre kompostovanie predmetného odpadu. Zhruba 100 domácností odovzdáva kuchynský odpad cez zberovú firmu ESPIK. Taktiež môže každá domácnosť odovzdať aj jedlé oleje a tuky.  Podľa našej online evidencie odpadov, do ktorej má prístup aj vaša obec sme zistili, že najväčšia vytriedenosť bola v mesiaci august. Máte informáciu, či k tomu viedli nejaké špeciálne kroky?- Nemyslím si, že to boli špeciálne kroky, jednoducho to je chuť občanov. Dnešná doba nám umožňuje viacero spôsobov ako sa dá ľudí informovať či už prostredníctvom web stránky našej obce, SMS správami, rozhlasom alebo sociálnymi sieťami. Taktiež šírime osvetu aj počas návštev obecného úradu. Vždy je cesta, ak sa chce. Ľudia sú naučení separovať. August bol silnejší mesiac pravdepodobne kvôli letným prázdninovým dňom. Rodičia, starí rodičia ako aj ZŠ a MŠ vedú deti a mládež k separovaniu.   Čo viedlo, prípadne motivovalo obyvateľov rodinných domov zapojiť sa do zberu kuchynského odpadu aj napriek tomu, že majú kompostéry? - Niektoré z domácností nedisponujú väčšou plochou záhrady alebo domácimi zvieratami, z tohto dôvodu využívajú zber kuchynského odpadu prostredníctvom zbernej nádoby pri zbernom dvore, pretože nemajú kam umiestniť kompostér.  Na základe vyššie spomenutej skutočnosti plánujete rozšíriť zber aj pre rodinné domy a umiestniť nádoby na strategické miesta?- Momentálne situáciu sledujeme, monitorujeme a je zrejmé, že nám postačuje predmetný počet nádob. Ľudia sú zvyknutí, že zberné nádoby sú prístupné hlavne pre obyvateľov bytových domov, ktorí nemajú záhradu, domáce zvieratá a možnosť ako vytriediť kuchynský odpad zo zberných nádob určených na komunálny odpad. V prvom rade je podstatné neplytvať jedlom, a tak si šetriť svoje vlastné financie. V tomto má Slovensko ešte na čom pracovať.  Máme informáciu, že vo vašej obci je dobrá disciplinovanosť občanov pri triedení kuchynského odpadu. Čo tomu napomáha? - Takto to je nielen pri triedení kuchynského odpadu. Ale pri triedení všetkých zložiek nastal veľký zvrat, ľudia si začali uvedomovať zodpovednosť aj v tejto sfére. Som na nich veľmi pyšná, pretože chcú. V roku 2021 obec prešla na množstvový zber, ak si chceli šetriť svoje vlastné peniaze, začali poctivejšie triediť a separovať. Či už papier, plast, kovy, tetrapaky, sklo, drevo a podobne. Obec má aj malú kompostáreň do 100 ton, kde obyvatelia prispievajú BIO odpadom, spracováva sa obecným drvičom a ku kompostu majú prístup po dobe skompostovania na domáce využitie. Páči sa im, že sa podieľajú na miere triedenia, sú spokojní s prístupom, postupom, v prípade potreby s vysvetlením. Každý občan dostal grátis košík na kuchynský odpad aj keď nemusí prispievať do zberu kuchynského odpadu, ale má možnosť si vynášať v košíku svoj kuchynský bioodpad do kompostéra/kompostoviska. Nielen mladí sú zodpovední, ale aj staršia populácia je úžasná.  Prečo je podľa Vás dobre triediť  kuchynský odpad z domácností? - Pretože predchádzame tvorbe odpadu. Zber kuchynského odpadu a bioodpadu je dôležité realizovať preto, lebo na Slovensku sa tento odpad štandardne dostáva na skládku. Je súčasťou zmesového komunálneho odpadu, preto ide na skládku, kde sa rozkladá bez prístupu vzduchu. Takto skládky produkujú skleníkové plyny, čim prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Myslím, že dnes už nikto nepochybuje, že klíma reaguje na počiny ľudstva. Je vidieť, že podnebie sa zásadným spôsobom mení. Samozrejme, keď nechceme, aby sa bioodpad skládkoval, musíme ho vytriediť a takpovediac vytvoriť koncovku. Je niečo, čo by ste v rámci triedenia a zberu vo vašej obci zmenili či vylepšili? - Snažíme sa stále, keď idem okolo nádob na separovaný zber, či už je to kuchynský odpad, či iné zložky, odfotím, zverejním. Chválim, upozorňujem, nasmerujem... verím, že aj to je osveta a ľudia majú radi, ak sú pochválení za to, čo robia a ešte, ak to robia správne.Aké zlepšenia, prípadne zmeny v zákone týkajúcich sa zberu kuchynského odpadu by ste uvítali do budúcna? - Toto vyjadrenie prenecháme na odborníkov v odpadovom hospodárstve. Čo si ceníte na spolupráci s našou firmou ESPIK? - Za celé obdobie spolupráce si ceníme všetko: zodpovednosť, prístup, informovanosť. S predmetnou firmou sme spravili ten správny krok vpred a verím, že naša spolupráca bude pokračovať. Prajeme veľa spokojných zákazníkov.   Aj Vaša obec je ukážková v zbere a triedení kuchynského odpadu? Podeľte sa s radami a tipmi na media@espik.sk. 

január 2023

Vyhodnotenie vianočnej súťaže

Vianočnú súťaž máme úspešne ukončenú. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a srdečne gratulujeme výhercom! 😊 Veľmi nás potešil záujem súťažiacich a aj množstvo správnych odpovedí. Keďže sa súťaž niesla formou viacerých otázok, pre súhrn sme si pripravili aj správne odpovede. K niektorým aj skrátené vysvetlenie. V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás kontaktujte na  media@espik.sk.  1.12.Naša firma sa zameriava hlavne na:a) rozvoz a prepravné služby b) zber a vývoz biologicky rozložiteľného odpaduc) predaj ovocia a zeleniny 2.12.Do nádob na kuchynský odpad patrí:a) prázdny téglik od jogurtub) potravina po dátume spotrebyc) tráva a lístie Prázdny téglik od jogurtu patrí do žltej nádoby určenej na plast. Tráva a lístie patrí do hnedej nádoby, ktorá je zvyčajne označená ako Zelený bioodpad. Pokiaľ je nádoba označená ako Kuchynský odpad/bioodpad, patria tam potravinové zvyšky a iné zložky kuchynského odpadu. 3.12.Kuchynský odpad z domácností sa vhadzuje do nádob:a) hnedej farby b) žltej farbyc) modrej farby  Do nádob žltej farby sa vhadzujú plasty a do nádob modrej farby zase papier.  4.12.Koľko percent z vyprodukovaného odpadu za jeden rok tvorí bioodpad?a) 15 %b) 45 %c) 75 %                     5.12.V roku 2022 naša firma oslávila:a) 5. výročieb) 9. výročiec) 10. výročie 6.12.Do nádob na kuchynský odpad nepatriaa) šupky z pomaranča b) mäkké kostic) oleje a tuky z vyprážania  Vychladený, čiastočne vyčistený olej sa zleje do čistej, suchej, uzatvárateľnej plastovej fľaše a tá sa následne vloží do nádoby určenej na prepálené oleje a tuky.  7.12.Recykláciou akého počtu ohryzkov z jabĺk sa vyprodukuje elektrina na hodinu sledovania televízie? (PS: mali sme príspevok na FB na túto tému 😊).a) 12b) 52c) 100 8.12.Kuchynský a potravinový odpad, ktorý naša firma vyzbiera končí:a) na skládkach b) v bioplynových staniciach c) na kompostovisku  Kuchynský a potravinový odpad, ktorý naša firma vyzbiera sa spracováva a zhodnocuje v bioplynových staniciach. Preto naši zákazníci majú istotu, že vyzbieraný odpad dostane druhú šancu v podobe elektrickej energie, plynu, hnojiva a nerozkladá sa na skládke, kde negatívne vplýva na životné prostredie. 9.12.Do kompostu sa môže vhadzovať aj mäso a mliečne výrobky:a) áno b) nie Kompostovanie je vhodné len pre zvyšky zeleniny, ovocia, šupky, čajové a kávové usadeniny, vaječné škrupiny, papierové vreckovky, zelený odpad či štiepku.  Živočíšne produkty, ako mliečne výrobky, mäso, kosti, ryby a jedlá z nich vyrobené do kompostu nepatria. Tie sa vhadzujú do nádob určených na kuchynský odpad, ktoré sa následne energeticky zhodnotia.  10.12.Dokončite náš slogan „Pomáhame chrániť ...“:a) našu planétub) čistú príroduc)  životné prostredie Veríme, že našimi službami a krokmi sa nám podarí aspoň kúsok prispieť k ochrane životného prostredia. Nielen samotnou likvidáciou a  zhodnocovaním biologicky rozložiteľného odpadu, ale aj celkovým povedomím ľudí. 11.12.Do nádob na kuchynský odpad kávové a čajové zvyšky ... :a) patriab) nepatria Do nádob na kuchynský odpad je možné vhadzovať všetky zvyšky z kávy a čajov.    12.12.Pomáhame už viac ako:a) 3 000 zákazníkomb) 4 000 zákazníkomc) 5 000 zákazníkom Pomáhame už viac ako 5 000 zákazníkom na celom Slovensku a ročne vrátime do obehového hospodárstva viac ako   10 000 ton odpadu. 13.12.Z vyzbieraného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sa v bioplynovej stanici vyrába:a) elektrina a teplob) papierc) nič 14.12.Do nádob na kuchynský odpad patria:a) plastové a igelitové sáčky a taškyb) cigaretové ohorkyc) omáčky a nedojedené zvyšky jedál Viac o triedení kuchynského odpadu z domácností sa môžete dočítať TU.  15.12.Naša história sa začala v meste:a) Stará Ľubovňab) Stará Turác) Poprad 16.12.Funkčný chod lapača tukov si vyžaduje pravidelnú servisnú údržbu a čistenie aspoň:a) 1x za týždeňb) 1x za 3 mesiacec) 1x za rok  Viac o čistení lapačov tukov sa dočítate TU. 17.12.Použité oleje a tuky je potrebné odovzdávať:a) prefiltrované od hrubých nečistôtb) ešte horúcec) výlučne v sklenenej fľaši Zároveň použité oleje a tuky sa neodporúča odovzdávať v sklenených fľašiach. Pri preprave a zaobchádzaní by sa mohli rozbiť a znehodnotiť, preto je lepšie vliať ho vychladený do plastovej fľaše, ktorá sa vytriedi na recykláciu. 18.12.Do nádob na kuchynský odpad patria:a) triedené zložky komunálneho odpadu (plast, papier, sklo, kov, ...)b) vajcia a vaječné škrupinyc) použité oleje a tuky Použité oleje a tuky je potrebné vhadzovať výlučne do nádob určených na prepálené oleje a tuky.  19.12.V ktorých častiach Slovenska zbiera naša firma bioodpad?a) len na území východného Slovenskab) na území celého Slovenskac) nezbiera odpad na Slovensku 20.12.Do nádob na použité jedlé oleje a tuky sa môžu vhadzovať aj oleje z nálevov potravín:a) ánob) nie Do nádob na použité jedlé oleje a tuky sa vhadzujú aj olejové nálevy z potravín, ako výpek z mäsa, nálev zo sušených paradajok, konzervovaných rýb či syrov.   21.12.Približne koľko kíl kuchynského bioodpadu vyprodukuje priemerný Slovák za rok?a) 300 kgb) 100 kgc)  30 kg 22.12.Na ktorý deň pripadá Svetový deň Zeme?a) 22.4b) 14.4c) 10.4 23.12.V ktorom roku vznikla naša firma ESPIK?a) 2012b) 2013c) 2015 24.12.Tento deň sa nesúťažilo prostredníctvom správnych odpovedí, do žrebovania bol zaradený každý, kto pridal komentár na otázku, s kým strávi Vianoce. 😊 

december 2022

Čo so zvyškami počas vianočného obdobia?

VIANOČNÉ DOBROTY Vianočné obdobie sa spája s nakupovaním darčekov a bezpochyby aj s pečením sladkých chutných koláčikov a dobrôt. Hlavná ingrediencia väčšiny sladkého pečiva tvorí bezpochyby vajce. Vaječné škrupiny je možné využiť viacerými spôsobmi. Napríklad ako hnojivo na izbové rastliny, odstraňovač škvŕn či dokonca ako jedlý prášok. Vaječné škrupiny posilňujú kosti, pretože obsahujú veľký podiel vápnika. Avšak aj tak väčšina ľudí vyhadzuje škrupiny do koša na komunálny odpad. Pritom vaječné škrupiny je možné separovať a vhodiť do nádob na kuchynský odpad, ktoré sú rozmiestnené vo väčšine obcí a miest. Takto správne vytriedený kuchynský odpad sa následne využíva v bioplynových staniciach na výrobu elektriny a tepla. Do tejto nádoby patria aj škrupiny z orechov, ktoré dodajú sladkým dobrotám vianočný nádych.   VIANOČNÁ PRÍPRAVA (VIANOČNÝ ZHON)  Nie vždy nám ide všetko podľa plánu a kde tu sa nám v predvianočnom zhone podarí niečo pripiecť alebo sa jednoducho nevydarí tak ako by sme chceli. Aj v tomto prípade sa dajú rôzne potravinové nepodarky zmysluplne využiť jednoduchým triedením do tej správnej nádoby.   NAOZAJ ŠTEDRÁ VEČERA  Do nádoby na kuchynský odpad sa môžu vhadzovať aj všetky nedojedené zvyšky, ktoré sa počas sviatkov nezužitkovali. Napríklad aj také kosti z kapra, na ktorom sme si pochutnali počas štedrej večere. Počas sviatkov zvyčajne platí, že zemiakového šalátu a kapustnice nikdy nie je dosť. Ak sa Vám ale predsa zvýši kapustnica, ktorá už po pár dňoch nie je vhodná na konzum, stačí ju scediť a do nádoby vhodiť len tuhé zvyšky.  Prepálený olej alebo tuk, ktorý zostal po vyprážaní kapra či rybieho filé nechajte vychladnúť, následne ho očistite od hrubých nečistôt (ideálne cez sitko), ako je strúhanka či múka a vlejte do čistej plastovej fľaše, ktorú vložíte do nádoby na prepálený olej a tuk.   "Jeden z najkrajších neporiadkov na svete je ten, ktorý vznikne v obývačke na Vianoce. Nepracte ho príliš rýchlo“ – Andy Rooney Celý tím firmy ESPIK praje Vám a Vašim blízkym pokojne a láskou naplnené vianočné sviatky. Vychutnajte si tento čarovný okamih s tými, ktorých máte najradšej. Sledujte našu FB stránku a Instagram a už Vám neujde nič z oblasti triedenia a spracovania kuchynského odpadu a prepálených olejov či tukov.

december 2022

Zaspomínajme si bez odpadu

Jesenné obdobie so sebou prináša aj jeden z krásnych sviatkov - sviatok Všetkých svätých alebo pre niekoho známy aj ako „dušičky“.  V tento deň máme možnosť si o niečo viac zaspomínať na svojich blízkych. Ozdobiť, upraviť a navštíviť hroby zosnulých a stráviť tú chvíľku v spomienkach s nimi.   DAJME ŠANCU ODPADU  Väčšina z nás príde na cintorín s krásnou kytičkou, vencom či sviečkami. Avšak, čo so starými vencami a kyticami, ktoré je potrebné vyhodiť? Počas týchto sviatkov zvyknú byť pri cintorínoch veľkokapacitné kontajnery, do ktorých sa vhadzuje všetok odpad, ako sú umelé kvety, vence, sviečky, sklenené kahance, a dokonca aj živé kvety v plastových kvetináčoch. Tento kontajner sa vyvezie na skládku s odpadom, kde sa vysype a ďalej sa tomuto odpadu nevenuje žiadna pozornosť. Napríklad taký plast, z ktorého sú vyrobené náhrobné ozdoby sa v prírode rozkladá stovky rokov. Okrem neho, ozdoby obsahujú aj iné materiály, ktoré na tom nie sú o nič lepšie. Sklo z náhrobných kahancov sa rozkladá na skládke až 1 milión rokov. Všetok odpad, ktorý vznikne pri cintorínoch počas týchto sviatkov by sa mal triediť. Niektoré mestá a obce zaviedli separovaný zber, čo znamená, že pri cintorínoch majú koše na separovanie. Takto vytriedený odpad môže dostať druhú šancu, ale na skládkach túto možnosť nemá. Okrem toho, že zaťažuje naše životné prostredie, navyše zvyšuje náklady samospráv, ktoré musia zaplatiť za jeho odvoz na skládku.   NEZABÚDAJME NA ZELENÝ ODPAD Veľmi dôležitý je aj zelený odpad, ktorý vznikne pri hroboch. Či už ide o vytrhanú burinu, živé kvety, prírodné vence, lístie alebo pokosenú trávu okolo hrobových miest. Treba si však dať pozor, aby sa živé kvety hádzali do nádoby na zelený odpad bez črepníkov a iných ozdobných, umelých a sklenených predmetov. Tento vytriedený zelený odpad sa vyvezie priamo do kompostárne na ekologickú likvidáciu. Odvoz správne vytriedeného zeleného odpadu bez iných zložiek, ktoré tam nepatria vie zabezpečiť aj naša firma. MYSLÍME EKOLOGICKY Tento čas je časom spomienok na našich blízkych. Nejde tu o najkrajší alebo najväčší veniec. Naopak, skúsme si niečo vyrobiť doma. Príroda je mocná čarodejnica a ponúka nám rôzne prírodné materiály, z ktorých môžeme vyrobiť naozaj krásne vence. Budú jedinečné, zároveň nezaťažia prírodu odpadom a dokonca ušetria vašu peňaženku. A čo je najdôležitejšie, budú vyrobené od srdca.   Takže na záver, dbajme na naše životné prostredie a dajme možnosť odpadu využiť svoj potenciál, nech to všetko nezaťažuje životné prostredie viac než doteraz. Trieďme všetko, čo sa dá, lebo len tak vieme z odpadu ešte niečo zmysluplné vyťažiť.     Informujte sa o možnostiach, ktoré Vám naša firma ESPIK vie ponúknuť. Kontaktujte našu zákaznícku linku +421 950 401 401 alebo info@espik.sk.

október 2022

Váš názor na triedenie kuchynského odpadu

Povinné triedenie kuchynského odpadu z domácností je vo väčšine samospráv zavedené už takmer dva roky a ľudia si postupne osvojili myšlienku triedenia aj tohto druhu odpadu. Aj keď viacerí už vedia do akých nádob patrí kuchynský odpad, no z praxe vidíme, že nie vždy v nádobách končí to, čo má. Preto nás zaujímalo, aký názor majú na to ľudia, prečo je triedenie bioodpadu podľa nich potrebné a aké zlepšenia by v rámci triedenia biologicky rozložiteľného odpadu uvítali. Pýtali sme sa v uliciach.     Dominika  Určite je dobre, že sa odpad triedi. Myslím si, že je väčší poriadok a nie je taká špina a bordel, keď sa odpad nedáva len do jednej nádoby. Je to prospešné pre nás, pre našu Zem a hlavne aj vzduch je čistejší. Určite by som zabezpečila viac nádob. Čo patrí do nádob na kuchynský odpad? Zvyšky z jedál, ako napríklad šupky z banánov, uhoriek, ale aj balené potraviny ako slanina. Sú ľudia, ktorí do kontajnerov na kuchynský odpad hádžu čokoľvek a potom to tak aj vyzerá.   Igor  Triedením odpadu bude čistejšie životné prostredie. To je dôvod, prečo sa to zaviedlo. Na školách by sa mohli organizovať prednášky a hlavne deti viesť k tomu, aby odpad separovali. Nedojedený obed dávam do vlastného vedierka, následne ho vysypem do vreca, ktoré odovzdám do hnedého kontajnera. Čo tam patrí? Patria tam aj kosti z kurčaťa, omáčky či ohryzky z jablka. Lucia  Je to dobrá vec, pretože triedením šetríme našu planétu. Preto, aby sme o desať-dvadsať rokov neľutovali to, čo robíme dnes. Možno by som uvítala viac informácii pre ľudí a viac kontajnerov. Ale jednoznačne osvetu v školách, škôlkach aj v stravovacích zariadeniach. Do hnedých nádob hádžem šupky z ovocia, zeleniny a chlieb, ktorý už nikto nevyužije. Taktiež potraviny, ktoré sú rozložiteľné a netreba ich spracovávať. Kosti z kurčaťa by som do bioodpadu nedala, ale omáčku z obeda áno.   Magdaléna  Kuchynský odpad je potrebné triediť. Ideálne je, ak ho dáte do sáčku určeného na tento druh odpadu. Chráni sa tým životné prostredie. Uvítala by som, aby myšlienku triedenia zachovávalo viac ľudí. Neviem si však spomenúť na farbu nádoby. Do kuchynského odpadu dávam šupky z ovocia a zeleniny, a tiež zvyšky z jedla. Silvia Separovanie považujem za veľmi dobré a prospešné pre našu budúcnosť. Niektorý druh odpadu sa v prírode rozkladá rýchlo, naopak iný tam kysne, hnije a zapácha.  Prijala by som, aby sa do kuchýň pridávali nádoby aj na tento odpad. V rodinných domoch je to jednoduchšie, pretože ľudia kompostujú a bioodpad vysypávajú na záhradu. V bytových jednotiek je s tým problém. Nemáme to kde dávať, hádžeme ho do sáčkov, ktoré smrdia a z ktorých vzniká ďalší odpad. Len malé percento ľudí vie, že kuchynský odpad sa triedi alebo tak nerobia z lenivosti, alebo že to smrdí. Pre človeka je to väčšia záťaž, pretože musí odpad častejšie vynášať. My pri paneláku nemáme nádobu na bioodpad, ale viem, že tam patria šupky z ovocia, zeleniny a pečivo.    Marcela  Škoda je všetko vyhodiť. Odpad, ktorý je ešte využiteľný do kontajnerov nepatrí. Doma produkujeme veľmi málo kuchynského odpadu, ale buď ho využijeme do kompostu alebo ho dávame sliepkam a tie to zužitkujú. Aj susedia nám nosia tento odpad. Priala by som si, aby to každý dodržiaval. Bývam v neďalekej dedine, kde nádoby na kuchynský odpad nemáme. Viem, že v meste takéto nádoby sú ale nejako to nesledujem. Mali by sa tam dávať všelijaké šupky, či už od zemiakov, zeleniny, ale aj zvyšky z obeda. Vraj tam kosti nepatria. Omáčky? Neviem povedať či tam patrí aj tekutý odpad.     Štefan  Zaviedlo sa to preto, aby sa chránilo životné prostredie. Ľudia nakupujú množstvo jedla, ktoré nestihnú spotrebovať a potom ho vyhadzujú do kontajnerov. Je potrebné viac vplývať na ľudí, aby kuchynský odpad triedili a neplytvali ním. Zbytočne nenakupovali, prípadne kupovali len to, čo treba. Neviem, aká je farba nádob, pretože v našej obci tieto nádoby chýbajú. Nemáme kuchynský odpad, snažíme sa všetko skonzumovať a so zvyškom prikrmujeme domáce zvieratá. Podľa mňa sa tam vhadzuje všetok odpad z kuchyne, ako poškodené ovocie a zelenina. Malé kosti? Neviem či tam patria,  s omáčkami je tiež problém.           Terézia   Určite je potrebné, aby sa odpad triedil, lebo vidíme ako je na tom naša Zem. Chováme sliepočky, čiže skrmujeme. Odpad ako šupky zo zemiakov dávame do koša, ktorý je na to určený. Ani sama neviem, čo by som zmenila pri triedení kuchynského odpadu. My máme dostatok nádob. Budeme sa riadiť tým, čo nariadi štát. Samozrejme, je to hnedá nádoba. Kosti tam nedávame, lebo ich dávame psíkovi.  Vincent  Robím to pre našu prírodu. Šupky z ovocia dávam do kompostoviska, ktoré som si sám urobil. Tam to zhnije a za rok – dva mám z toho kvalitné hnojivo. Okrem kuchynského odpadu odovzdávam aj prepálený olej. Ten prelejem do plastovej fľaše a  hodím do kontajnera na oleje. Pre životné prostredie by bolo prínosom, aby sa naše lesy nerúbali.      Sledujte nás aj na našom Facebooku a na Instagrame, kde nájdete zaujímavé a užitočné informácie zo sveta kuchynského odpadu. 

október 2022

Vedeli ste, že 780 miliónov ľudí nemá prístup k čistej vode?

Voda je najrozšírenejšia a zároveň nenahraditeľná látka v prírode. Pokrýva až 70 % zemského povrchu. Je neuveriteľné všestranná: je nevyhnutná pre život, je domovom pre rastliny a živočíchy, slúži ako dopravná cesta na prepravu tovarov a taktiež ovplyvňuje klímu. V priebehu posledných rokov sa začala voda pomaly strácať. Je jej čoraz menej a menej. Navyše sa voda stala miestom, kde sa vhadzujú alebo priamo vylievajú rôzne látky, ktoré vodu znečisťujú. Ak si chceme užívať čistú vodu, zdravé rieky a oceány je nevyhnutné zmeniť svoje správanie.   ZBER PREPALENÉHO OLEJA Prepálený/použitý olej vzniká všade tam, kde sa zhotovujú jedlá prostredníctvom kuchynského oleja, či sú to domácností, reštaurácie, bufety, jedálne a podobne. Firma Espik realizuje vývozy prepáleného oleja, a to na celom Slovensku bez ohľadu na to, či ste domácnosť alebo gastro prevádzka. Podľa našich prieskumov vidieť, že obyvatelia miest a obcí si zatiaľ túto novú povinnosť úplne neosvojili, prípadne nie sú si vedomí významu prečo to robiť. A tak sa zbavujú oleja vylievaním do drezu alebo kanalizácie. To má za následok nielen zahltenie potrubia, ale najmä negatívny dopad na čistotu a kvalitu vody.   1 LITER OLEJA ZNEČISTÍ 1 MILIÓN LITROV VODY Prepálený kuchynský olej, ktorý sa priamo alebo nepriamo do vody dostane, dokáže napáchať veľké škody. V 1 milióne litrov vody dokáže nájsť domov vyše 1 500 druhov živočíchov. Voda je ľahšia ako olej, preto sa na jej povrchu vytvára olejový film. Olej zabraňuje prechodu kyslíka, a tým spôsobuje udusenie vodných organizmov a rastlín.  Za jeden rok sa na Slovensku vyprodukuje približne 30 000 ton použitého kuchynského oleja. Ak budeme prepálený olej vylievať do výlevky alebo prírody, predstavuje to značné riziko nielen pre vodu, ale aj pre pôdu. Tvorba tenkej olejovej vrstvy medzi časticami pôdy a koreňovými systémami rastlín znižuje ich schopnosť prijímať živiny zo zeme. Navyše sa znečisťujú aj podzemné vrstvy a podložia vôd, čo značne ovplyvňuje kvalitu pitnej vody.    Z 1 LITRA OLEJA SA VYROBÍ 1 LITER BIONAFTY Bionafta sa považuje za obnoviteľný zdroj energie, uvoľňuje menej emisií skleníkových plynov, a tým je omnoho lepšia pre naše životné prostredie. Jednou z kľúčových výhod bionafty je používanie v existujúcich dieselových motoroch s malými zmenami.  Môže sa použiť ako 100 % palivo (B100) alebo ako zmes s naftou z ropy. Napríklad zmes B20 je tvorená z 20 % bionafty a 80 % ropnej nafty. Skvalitňuje mazanie motora a predlžuje jeho životnosť.    Nie sme len firma, ktorá zbiera kuchynský odpad, ale záleží nám aj na čistejšom životnom prostredí. Buďme ohľaduplní k sebe aj k životnému prostrediu a chráňme si to, čoho je málo. Informujte sa ešte dnes, ako Vám vieme so zberom prepáleného oleja pomôcť. Kontaktujte nás na našej zákazníckej linke +421 950 401 401 alebo e-mailom info@espik.sk.    

október 2022

Ako zostaviť funkčné verejné obstarávanie

Často sa stretávame s tým, že vyhlásiť správne a funkčné verejné obstarávanie, resp. tender je pre viacerých problém kvôli častým zmenám v zákone, vyhláškam, nepresným či nedostatočným informáciám a podobne.    Ako na to a na čo si dať pozor?   1. Možnosti    Dôležité je mať jasnú predstavu o tom, čo chcete zabezpečiť a aké máte možnosti. 2. Nastavenie súťaže Nastaviť správne súťaž, jej atribúty, podmienky účasti osobného, finančného, ekonomického či technického postavenia primerane k výške hodnoty zákazky a jej náročnosti.  3. Právo kontroly Aby to celé malo zmysel, je dôležité, aby sa odpad zhodnocoval podľa zákona. Preto odporúčame do podmienok uviesť aj možnosť kontroly, teda akým spôsobom je ďalej s odovzdaným odpadom nakladané.  4. Komunikácia  Odporúča sa pri príprave súťaže (tendra) komunikovať so zberovými firmami, ktoré majú v tejto sfére najviac skúseností.  5. Dostatočné skúsenosti  Overiť si ako zberové firmy fungujú a či majú dostatočné skúsenosti s podobným zberom môže častokrát zabrániť následným komplikáciám. Od toho závisí aj kvalita poskytovaných služieb. Firmy, ktoré so zberom ešte len začínajú – kvôli aktuálnemu trendu – nemusia vedieť flexibilne reagovať na bežné aj mimoriadne situácie v porovnaní so skúsenou zberovou firmou. Keďže predmetom našej činnosti je výlučne zber biologicky rozložiteľného odpadu už vyše 10 rokov, vieme, čo od zberu môžeme očakávať a čomu sa vyvarovať.  6. Spoľahlivosť   Zaujímajte sa o to, či zberová firma disponuje dostatočnými technologickými kapacitami (vozový park, zamestnanci, riadiaci pracovníci, kapacity a povolenia na likvidáciu u koncového spracovateľa a pod.). Dôležité je aj to, či firma spĺňa manažérske postupy, disponuje certifikátmi, má platné všetky povolenia a dodržuje postupnosť hierarchie odpadu.     Informujte sa - nestojí to absolútne nič. Ochotne Vám poradíme a pomôžeme pri nastavení transparentného a funkčného verejného obstarávania. Keďže sa zaoberáme aj marketingovou podporou a osvetou pre obyvateľov, vieme aké dôležité sú jasné a hodnotné informácie vyplývajúce z praxe.    Využite naše skúsenosti a obráťte sa na nás. Radi Vám s týmto pomôžeme +421 950 401 401 alebo info@espik.sk.      

august 2022

"Občania, čo robíte s použitým olejom z Vašej kuchyne?"

Mestá a obce od začiatku tohto roka začali so zberom použitého kuchynského oleja a tukov.   Zber prepáleného oleja za čistejšie životné prostredie Zdá sa, že občania si ešte úplne neosvojili túto myšlienku. Samosprávy riešia problém nielen s nesprávnym triedením oleja, ale aj s jeho nedostatkom v zberných nádobách. Na základe vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR je od 1. januára 2022 povinný zber a triedenie jedlých tukov a olejov z domácnosti. Za nedodržiavanie týchto opatrení hrozí pokuta až do výšky niekoľko desiatok tisíc eur.  JE TO JEDNODUCHÉ, STAČÍ CHCIEŤ Aj keď je systém zberu kuchynského odpadu v obehu už niekoľko mesiacov, nájdu sa ľudia, ktorí kuchynský odpad a oleje netriedia. Prípadne do nádob určených na použité oleje hádžu čokoľvek. To sťažuje prácu pri zbere a následnom spracovaní oleja určeného na zhodnocovanie. Pritom je to také jednoduché. „Vychladený, čiastočne vyčistený olej z panvice alebo fritézy zlejte do čistej, suchej, uzatvárateľnej plastovej fľaše. Do jednej nádoby môžete zbierať všetky druhy použitých rastlinných olejov a živočíšnych tukov, taktiež aj nálev z niektorých potravín, napr. sušených paradajok, konzervovaných rýb, či syrov,“ uviedol Matej Bondra, konateľ firmy ESPIK.  ROČNE ODOBERIEME STÁTISÍCE LITROV OLEJA Použitý olej a tuk je možné odovzdať na určených zberných miestach. Na vyhradenom priestore sú umiestnené a označené 120-litrové hnedé kuka nádoby. O čistotu nádob a zber použitých olejov sa stará naša firma ESPIK, ktorá zabezpečuje pravidelný vývoz aj prepálených olejov a tukov. Navyše, okrem týchto zberných miest je možné odovzdať kuchynský olej aj na čerpacích staniciach napríklad Benzinol, Benzina či Shell. My sa už postaráme o to, aby tento olej dostal druhú šancu vo forme plnohodnotného biopaliva.  Vedeli ste, že jeden liter prepáleného kuchynského oleja znečistí až jeden milión litrov vody? Aj napriek tomu ročne skončí v kanáloch niekoľko tisíc ton olejov, ktoré by po filtrácii bolo možné zhodnotiť na biopalivo.  A ČO HOVORÍ NÁŠ PRIESKUM? Z vyše 22 miest a obci na území celého Slovenska sme vykonali prieskum a pýtali sa okoloidúcich obyvateľov, čo robia s prepáleným použitým olejom z ich domácnosti. Na otázku nám zodpovedalo až 353 respondentov. Zistili sme, že 40 % ľudí poctivo separuje a odovzdáva použitý olej na zberný dvor alebo na rôzne zberné miesta. Naopak, takmer 18 % ľudí znečisťuje životné prostredie tým, že olej vylieva do výlevky. Ďalších 14 % ho pridávajú do krmiva pre sliepky alebo kompostuje.  Do komunálneho odpadu vyhadzuje olej a tuky vyše 5 % obyvateľov. Zvyšné percentá tvorili ľudia, ktorí nevedeli kde končí použitý olej z ich domácnosti, prípadne nevyprážali alebo malé množstvo oleja dokázali zužitkovať iným spôsobom.  Zdroj: firma ESPIK  Je potrebné si uvedomiť, že aj odovzdaním použitého kuchynského oleja chránime životné prostredie. Pretože ak sa olej vyleje do kanalizácie, upcháva sa kanalizačné potrubie, zároveň sa znečistí voda, pôda a láka to aj hlodavce. Jeho odovzdaním šetrime vodu a zároveň prispievame k znižovaniu emisií skleníkových plynov.  Sledujte nás na našom facebook účte. Nájdete tam užitočné informácie, tipy a novinky.   

máj 2022

Ostáva už len pár dní do povinného zberu kuchynského odpadu

Od 1. júla musia obce a mestá začať povinne triediť aj kuchynský bio odpad z domácností.  Slovenské mestá a obce majú už len pár dni, aby zaobstarali a zaviedli funkčný a efektívny systém zberu kuchynského odpadu z domácností.  Celý tento systém triedenia a zberu kuchynského odpadu z domácností, inak nazývaný aj biologicky rozložiteľný odpad alebo ľudovo "pomyje", mal začať od januára tohto roka.  Na žiadosť samospráv schválilo Ministerstvo životného prostredia polročnú prechodnú fázu, počas ktorej majú mesta a obce čas pripraviť sa na zavedenie systému triedenia kuchynského bio odpadu. Počas tejto fázy síce môže inšpekcia životného prostredia kontrolovať triedenie kuchynského bio odpadu, ale s tým, že obce ušetrí od finančných pokút a udelí len napomenutia.  Čas tejto polročnej prechodnej fázy, resp. výnimky sa kráti...  Samosprávy musia od 1. júla 2021 pre svojich obyvateľov a občanov zabezpečovať triedenie kuchynského odpadu. To znamená, že inšpekcia po tomto dátume môže udeľovať pokuty hlavne tým samosprávam, u ktorých nebude vidieť realizovanie krokov na zber tohto odpadu. Mestám a obciam tak môže hroziť pokuta až do výšky niekoľko desiatok tisíc eur. Tento povinný zber je stanovený v zmysle prílohy č. 10b k vyhláške č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.  Zároveň zákon aj naďalej udeľuje výnimku pre tých, ktorí majú zariadenia na energetické využitie odpadov (ZEVO).  Prečo je dôležité triediť kuchynský odpad? Cieľom tohto opatrenia a povinnosti je znížiť, ideálne odstrániť kuchynský odpad zo zmesového komunálneho odpadu. Prax ukázala, že triedenie takéhoto odpadu je na Slovensku slabé a väčšinu kuchynského odpadu Slováci stále vyhadzujú do nádob určených pre komunálny odpad, ktorý končí vo veľkej miere na neekologických, preplnených skládkach. To ma veľký negatívny dopad na životné prostredie, od znečistenia ovzdušia až po znečistené podzemné vody. Zvykom väčšiny populácie je, že zvyšky jedál a potravín vsypú do mikroténového sáčka či igelitovej tašky a vyhodia do komunálneho odpadu.  IBV a KBV Legislatíva ponecháva aj možnosť domáceho kompostovania. Túto možnosť môžu využiť najmä obce na Slovensku, kde sú zastavané rodinné domy, tzv. individuálna bytová výstavba (IBV). Problém s kompostovaním nastáva vo väčších obciach a mestách, kde súčasťou sú bytovky a paneláky, tzv. komplexná bytová výstavba (KBV). Sú to práve tieto mestá a obce, ktoré sa snažia o nastavenie systému triedenia a vývozu kuchynského odpadu prostredníctvom zberových firiem, ktoré majú na vývoz tohto odpadu príslušné povolenia a certifikáty.   Pomoc a riešenia pri zbere a likvidácii kuchynského odpadu z domácností  Naša firma ESPIK realizuje vývozy už z niekoľkých obcí a miest po celom Slovenku, kde sa podarilo zaviesť efektívny systém triedenia kuchynského odpadu od obyvateľov. V spolupráci s mestom či obcou sa tento kuchynský odpad aj na základe informačnej kampani, ktorú pre obyvateľov ponúkame môže začať triediť a vhadzovať do nádob na to určených. Zároveň ponúkame samosprávam možnosť zaobstarať si nádoby, vedierka a sáčky pre ich občanov. Viac o našich možnostiach pre obce a mestá nájdete na www.odpadyzdomacnosti.sk.   Zdroj: ESPIK Group s.r.o. Kuchynský a potravinový odpad, ktorý zozbiera naša firma putuje do bioplynovej stanice, kde sa z množstva odpadu stane využiteľná energia.  🍀 Aj keď samosprávy zavedú triedenie odpadu, všetko bude závisieť aj od vôle a prístupu samotných obyvateľov. Veríme, že zavedením triedenia tohto odpadu a zabezpečenia nádob na to určených sa zvyk vyhadzovať kuchynský odpad do komunálneho odpadu vytratí a všetci tak prispejeme k ochrane životného prostredia. 🍀 Keďže ostáva už len pár dni, informujte sa ešte dnes na našej zákazníckej linke a my sa komplexne postaráme o kuchynský odpad z domácnosti vo vašom meste/obci.   www.espik.sk -> Pomáhame chrániť životné prostredie. 🌳🦀🌿🐟☘️ 

jún 2021

ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva

Hlavnou úlohou informačného systému má byť zjednodušenie vykazovania produkcie a nakladania s odpadom.  Od začiatku roka 2021 mal byť spustený nový informačný systém odpadového hospodárstva. Pre viaceré okolnosti a nejasnosti sa úplne spustenie tohto systému zatiaľ posúva na rok 2022.  Napriek tomu faktom ostáva, že elektronizácia odpadového hospodárstva a spustenie ISOH je dobrou správou pre posun k jeho modernejšiemu a prehľadnejšiemu fungovaniu.  Čo je vlastne ISOH?  ISOH (informačný systém odpadového hospodárstva) je centrálny informačný systém zriadený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Jeho úlohou je prispieť k elektronizácii služieb v oblasti odpadového hospodárstva, zjednotiť a nahradiť už existujúce informačné systémy. Zároveň vytvoriť spôsob efektívnej elektronickej komunikácie medzi jednotlivými povinnými osobami a orgánmi štátnej správy, najmä zabezpečiť sledovanie celého procesu nakladania s odpadom, a to od jeho vzniku až po zneškodnenie alebo prípadné zhodnotenie.  Aký účel má ISOH?  Jedným z hlavných cieľov ISOH je prostredníctvom sledovania tokov minimalizovať nelegálne nakladanie s odpadom. Používa sa na elektronickú evidenciu existujúceho odpadu a všetkých subjektov, ktoré sú v kontakte s odpadom, t. j. od pôvodcov až po spracovateľov. Zároveň zhromažďuje všetky dáta, ktoré sú s tým spojené, čo má za následok dostupnosť a zjednodušenie spracovania údajov. Prinesie to väčší prehľad o nakladaní s odpadom a tým sa môže skvalitniť plánovanie budúcej stratégie odpadového hodspodárstva. Vytvára registre, ktorých informácie sú prístupné k nahliadnutiu aj verejnosti, ako napríklad informácie o druhoch odpadov, možnostiach a kapacitách na spracovanie odpadov, subjektoch a orgánoch štátnej správy odpadového hospodárstva, vydaných povoleniach, autorizáciách a podobne. Elektronizuje úkony orgánov štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva ako registráciu, udeľovanie rôznych súhlasov, vydávanie vyjadrení a osvedčení a iné. Povinnosti v súvislosti s ISOH Jednou zo zmien je povinnosť povinných osôb elektronicky odovzdávať priebežnú evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadom prostredníctvom evidenčného listu odpadu. Takéto ohlasovanie doposiaľ prebiehalo raz ročne, ale s prichádzajúcou zmenou by sa to malo zmeniť na raz mesačne. Negatívum je, že táto novinka zvýši administratívnu záťaž všetkým firmám a obciam, ktoré budú musieť dáta do ISOH odovzdávať. Problém môže nastať pri odosielaní evidencie prostredníctvom štruktúrovaných formulárov, kde môže dôjsť k odmietaniu prijatia podania. A to z dôvodu, že tieto formuláre budú automaticky kontrolované a ak sa uvedú neplatné, či chybné odpadové kódy alebo číselníkové údaje, môže dochádzať k odmietaniu podaní. Priebežné evidencie by mali byť tiež bilančne kontrolované, to znamená, že doklady o pohybe odpadov ako doklad o prijatí a odovzdaní odpadu či iné sa musí zhodovať u obidvoch subjektov. Týmto chcú docieliť riadnu a správnu evidenciu odpadov a jeho pohybu. Tieto kontroly majú však aj väčšie rizika pokút pri nesprávnom vedení evidencie, pri neplatných oprávneniach a pri prekročení limitov zariadenia. Zdroj: https://www.isoh.gov.sk/uvod.html  Termíny jednotlivých úkonov v rámci ISOH  Vzhľadom na časový posun úplného spustenia ISOH boli termíny jednotlivých úkonov rozčlenené na 3 fázy. 1. fáza: Január 2021 Prostredníctvom ISOH sa elektronicky podávajú žiadosti o zápis do registrov podľa zákona o odpadoch. Jedná sa napríklad o register výrobcov vyhradeného odpadu, register zariadení na zber odpadov, register zariadení na zhodnocovanie odpadu alebo register zberných dvorov a podobne. 2. fáza: Júl 2021 Od tohto dátumu bude možné podávať elektronicky prostredníctvom ISOH aj žiadosti o vydanie rozhodnutia, predĺženie platnosti rozhodnutia alebo žiadosť o zmenu rozhodnutia podľa zákona o odpadoch. 3. fáza: Január 2022 Od 1. 1. 2022 by mal ISOH fungovať naplno aj so spustenou priebežnou evidenčnou a ohlasovacou povinnosťou. To znamená, že povinnosť priebežnej elektronickej evidencie odpadov cez ISOH bude účinná začiatkom roka 2022.  Výhody ISOH podľa ministerstva ŽP  Komplexná online evidencia (register) všetkých subjektov, ktoré prichádzajú do kontaktu s odpadmi, ktorá bude obsahovať informácie pre verejnosť o kapacitách na spracovanie odpadov, možnosti odovzdávania jednotlivých druhov odpadov, povolenia a pod. Výrazné urýchlenie spracovania údajov o materiálovom toku odpadov a skvalitnenie zberaných údajov pre účely medzinárodného reportingu ako aj plánovania odpadového hospodárstva. Zjednodušenie nahlasovania údajov pre všetky subjekty nakladajúce s odpadom, ktoré musia momentálne nahlasovať údaje „papierovou“ formou. Nový systém má byť len o zodpovednosti za odovzdanie odpadu, pričom žiadateľ si v systéme bude môcť overiť, či odpad odovzdáva osobe oprávnenej. Odstránenie papierových hlásení bude mať prínos aj pre životné prostredie. Online systém umožní menším subjektom evidovať odpad on-line bez potreby vlastného informačného systému, pričom tieto údaje bude mať neustále k dispozícii, čo mu umožní v prípade potreby prezerať a porovnávať údaje o vzniku odpadu z minulosti. Systém bude pri evidovaní odpadov priebežne vyhodnocovať, či sa nejedná napr. o chybné množstvo, chybný spôsob nakladania a pod. Zlepšenie prehľadu informácií zadaných z registra výrobcov, či si plnia povinností o recyklácii (prepojenie registra výrobcov a evidencie nakladania s odpadmi) – zabezpečí sa, aby systém sledoval limity a kapacity recyklačných spoločností a vykazovanie voči OZV. Jednou z výhod ISOH je aj zefektívnenie činnosti pre Slovenskú inšpekciu ŽP (SIŽP) v oblasti odpadového hospodárstva.  Ak Vám niečo nie je jasné, ozvite sa na info@espik.sk alebo volajte na +421 950 401 401.  Zdroj: web 

máj 2021

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies