Informačná kampaň

Obce a mestá Čerpacie stanice Obchodné reťazce
O NÁS Stravovacie zariadenia Obce a mestá Výrobné a potravinové závody Obchodné reťazce Štátna sféra Čo robíme Anicka Kuchynsky odpad Informačná kampaň

Pre obce a mestá

Ako podporu pre efektívnejšie triedenie kuchynského odpadu a použitých olejov sme pripravili pre obyvateľov obce/mesta informačnú kampaň vo forme letákov, plagátov, tabúľ a videa s označením zberných miest. Letáky pripravujeme špeciálne pre mesto/obec s uvedením popisu zberných stojísk, ako správne triediť a prečo je dôležité daný odpad triediť. Prípadne po dohode vieme upraviť a nechať vytlačiť podľa požiadaviek a potrieb obce/mesta.

Poskytujeme aj grafickú podobu letákov pre zverejnenie na web stránke obce/mesta a na sociálnych sieťach, kde si informácie môžu obyvatelia kedykoľvek pozrieť.

O NÁS Stravovacie zariadenia Obce a mestá Výrobné a potravinové závody Obchodné reťazce Štátna sféra Čo robíme Anicka Kuchynsky odpad Informačná kampaň

Prečo je dôležité
šíriť osvetu?

Na základe prieskumu, ktorý sme osobne realizovali v desiatkach miest a obcí na Slovensku sa zistilo nasledovné:

  • Vyše 40 % opýtaných nevedelo o tom, že sa v ich obci/meste vykonáva triedený zber kuchynského odpadu a prepálených olejov a tukov.
  • Mnoho ľudí nemalo dostatočné a správne informácie, nerozumeli dôležitosti triedenia, nevedeli ako správne triediť kuchynský odpad a podobne.
  • Z prieskumu sme sa dozvedeli, že najefektívnejšou formou informovanosti o triedení a zbere kuchynského odpadu je podľa obyvateľov rozhlas, letáky, informačné tabule, oznamy v tlačenej a elektronickej podobe.

Práve preto sme zaviedli informačnú kampaň, ktorá pomôže obciam a mestám zvýšiť informovanosť a povedomie obyvateľov v rámci zberu kuchynského odpadu z domácností.

O NÁS Stravovacie zariadenia Obce a mestá Výrobné a potravinové závody Obchodné reťazce Štátna sféra Čo robíme Anicka Kuchynsky odpad Informačná kampaň

Prečo vznikla táto
zákonná povinnosť?

Ministerstvo životného prostredia novelou zákona o odpadoch nariadil pre obce, mestá a samosprávy povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského odpadu, pretože chce docieliť nasledovné:

  • odstránenie kuchynského odpadu zo zmesového komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach
  • zhodnocovanie a zužitkovanie kuchynského odpadu na ďalšie využitie (biopalivo, elektrická energia - teplo)
  • zlepšenie odpadového hospodárstva
  • menšia záťaž na životné prostredie

Viac informácií o poskytovaných službách pre obce a mestá sa dočítate na www.odpadyzdomacnosti.sk.

O NÁS Stravovaciezariadenia

Pre zber
použitého oleja

Ako podporu pre efektívnejšie triedenie a zber použitých olejov a tukov sme pripravili pre čerpacie stanice, obchodné reťazce a pobočky informačnú kampaň vo forme letákov, plagátov, tabúľ a nálepiek. Letáky pripravujeme špeciálne pre každého zákazníka. Prípadne po dohode vieme upraviť a nechať vytlačiť materiály podľa požiadaviek a potrieb.

Poskytujeme aj grafickú podobu letákov pre zverejnenie na web stránke a na sociálnych sieťach, kde si informácie môžu obyvatelia kedykoľvek pozrieť.

O NÁS Stravovacie zariadenia Obce a mestá Výrobné a potravinové závody Obchodné reťazce Štátna sféra Čo robíme Anicka Kuchynsky odpad Informačná kampaň

Prečo je dôležité
šíriť osvetu?

Na základe prieskumu, ktorý sme osobne realizovali v desiatkach miest a obcí na Slovensku sa zistilo nasledovné:

  • Vyše 25 % opýtaných vylieva použitý olej do výlevky alebo ho vyhadzuje do komunálneho odpadu.
  • Viacerí nemali dostatočné a správne informácie, nerozumeli dôležitosti triedenia, nevedeli kde ho môžu odovzdať a podobne.
  • Z prieskumu sme sa dozvedeli, že najefektívnejšou formou informovanosti o triedení a zbere použitého oleja je podľa ľudí rozhlas, letáky, informačné tabule, oznamy v tlačenej a elektronickej podobe.

Práve preto sme zaviedli informačnú kampaň, ktorá pomôže pri zbere použitého oleja zvýšiť informovanosť a povedomie obyvateľov o možnosti odovzdania prepálených olejov a tukov z ich domácností.

Kontaktný formulár

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies