Cesta k čistejším mestám a obciam: Skúsenosti v rámci zberu kuchynského odpadu z obce Veľký Biel

Cesta k čistejším mestám a obciam: Skúsenosti v rámci zberu kuchynského odpadu z obce Veľký Biel

Vedeli ste, že bežné činnosti, ako je zber a likvidácia kuchynského odpadu môžu mať veľký dopad na naše životné prostredie? Preto každý kúsok odpadu, ktorý v ESPIK-u spracujeme je krok bližšie k čistejšiemu životnému prostrediu. Nedávno sme uskutočnili prieskum v obci Veľký Biel, kde už vyše roka máme zavedený systém „vedierkového zberu“ kuchynského odpadu (zber od dverí k dverám). Prieskum realizovali naši obchodní zástupcovia priamo medzi obyvateľmi obce a doplnkovou formou prostredníctvom online formulára. Prieskumu sa zúčastnilo 131 respondentov.  Informácie nám poskytli cenný pohľad na náš systém a jeho prínosy. Navyše získali sme aj návrhy na možné zlepšenia, na ktorých budeme pracovať, aby sme mohli našim zákazníkom ponúkať kvalitné a funkčné riešenia.

 

VÝSLEDKY PRIESKUMU

Hneď z úvodu sme zistili, že veľká časť respondentov (58 %), je veľmi spokojná so systémom „vedierkového zberu“. Ďalších 29 % opýtaných sú spokojní a len 13 % obyvateľov uviedlo, že tento typ zberu im nevyhovuje. Tieto výsledky nám ukazujú, že zber je nielen efektívny, ale aj pozitívne vnímaný obyvateľmi obce  Veľký Biel.

graf spokojnosti

 

V rámci druhej otázky sme chceli zistiť či zavedenie „vedierkového zberu“ kuchynského odpadu prispelo k lepšej miere triedenia v obci. Skoro 62 % respondentov zaznamenalo zvýšenie miery triedenia a pokladajú tento krok za dobrú vec. Skoro 14 % opýtaných sa veľmi touto problematikou nezaujíma. Zvyšných 24 % sa k tejto otázke nevyjadrilo.

miera triedenia

 

60 % respondentov uviedlo, že zavedenie systému „vedierkového zberu“ im výrazne alebo aspoň mierne znížilo množstvo komunálneho odpadu. Len 11 % obyvateľov nezaznamenalo pokles z dôvodu, že kuchynský odpad napríklad triedili aj pred zavedením tohto zberu. Skoro 28 % obyvateľov na túto otázku neodpovedalo. Tento výsledok ukazuje, že tento typ zberu nielen prispieva k lepšiemu triedeniu odpadu, ale tiež pomáha redukovať celkové množstvo komunálneho odpadu, čo je veľmi prínosné.

pokles komunálneho odpadu

 

VÝHODY V ZAVEDENOM SYSTÉME VNÍMANÉ OBYVATEĽMI

Obyvatelia majú k dispozícii 10 l vedierka na zber kuchynského odpadu a frekvencia vývozu je nastavená počas letnej sezóny na 1x týždenne a v zimnej sezóne 2x mesačne.  73 % obyvateľov uviedlo, že veľkosť vedierka je dostačujúca a taktiež im vyhovuje aj frekvencia vývozu. Väčšina opýtaných vidí najväčšie výhody hlavne v tom, že je menej odpadu, odpad nezapácha, triedi sa a navyše sa s odpadom nemusí nikam chodiť (len pred dom), čo je z ich pohľadu pohodlné. A čo by zmenili/zlepšili v rámci zberu kuchynského odpadu v obci? Viac ako 53 % opýtaných uviedlo, že im nastavený systém vyhovuje a nič by na ňom nemenili. Takmer 15 % opýtaných by zmenili frekvenciu na častejší zber (hlavne v letných mesiacoch), veľkosť nádoby či  dokonca by uvítali nádobu aj na stojiskách v prípade, že z času na čas vyprodukujú viac kuchynského odpadu, než sa zmestí do vedierka.

Naša firma sa okrem iného zaoberá aj zberom a likvidáciou použitých jedlých olejov a tukov. Nakoľko v obci Veľký Biel nevykonávame zber tohto druhu odpadu, zaujímal nás možný záujem o  triedenie aj olejov. Väčšina obyvateľov má záujem o zber použitých jedlých olejov a tukov a nás tento záujem veľmi teší.  

Získajte viac informácií o zbere použitého oleja

VÝHODY PRE OBCE A MESTÁ

Na základe odpovedí od obyvateľov obce Veľký Biel a našich skúseností veríme, že zavedený systém „vedierkového zberu“ kuchynského odpadu môže priniesť mnohé výhody pre obce a mestá. Napríklad zlepšenie miery triedenia, udržiavanie čistoty, zníženie množstva komunálneho odpadu či možnosť obyvateľov aktívne sa zapojiť k ochrane životného prostredia už len tým, že táto biozložka neskončí na skládke, ale zhodnotí sa v podobe elektrickej energie a tepla v bioplynových staniciach. Aj keď je zavedenie novej služby pre nás stále výzvou, výsledky z našich prieskumov ukazujú, že to význam má a je to prínosne nielen pre obyvateľov obcí a miest, ale aj pre životné prostredie. 

 

Má aj Vaša obec záujem zapojiť sa do „vedierkového zberu“ kuchynského odpadu? Naša cesta smerom k čistejšiemu životnému prostrediu je dlhá a nie vždy ľahká, ale veríme, že spoločne môžeme dosiahnuť významné zlepšenia. Ak chcete zistiť viac informácií týkajúcich sa práve tohto systému zberu kontaktujte naše obchodné oddelenie, ktoré Vám vysvetlí všetko čo Vás bude zaujímať:  +421 950 401 402,  obchod@espik.sk.

Napíšte nám ešte dnes

Prečítajte si tiež

Envirofond prerozdeľuje finančné prostriedky mestám a obciam na zhodnocovanie kuchynského bioodpadu.

Envirofondy, ako súčasť širších environmentálnych a rozvojových programov, môžu obci alebo mestu poskytnúť finančné benefity na rôzne projekty, ktoré majú za cieľ zlepšiť životné prostredie.  Zvýšené triedenie kuchynského bioodpadu, môže mať pre obce a mestá významné pozitívne dôsledky nielen z ekologického hľadiska, ale aj vo finančnej sfére prostredníctvom prístupu k...

Triedenie odpadu: Ako prispieť k efektívnemu triedeniu kuchynského odpadu?

  V každej domácnosti prichádzajú ľudia do styku s veľkým množstvom organického odpadu, ktorý si vyžaduje správnu likvidáciu.  Málo obyvateľov domácností je dostatočne informovaných alebo majú nedostatok informácií v oblasti separácie kuchynského odpadu. Je nevyhnutné aby sa zvýšilo povedomie v tejto oblasti. Spoločnou cestou medzi občanmi, obcami a mestami môžeme...

Kuchynský odpad: Ako môžete dopomôcť k čistejšej planéte?

Prečo je dôležité správne likvidovať kuchynský bioodpad? Podľa aktuálnych štatistických zdrojov vyplýva, že v roku 2022 na Slovensku  vzniklo celkovo 2 597 457 ton komunálneho odpadu. V porovnaní s predchádzajúcim  rokom 2021, kedy sa produkcia komunálneho odpadu vyšplhala na 2 705 327 ton, to predstavuje pokles o takmer štyri percentá...

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies