Envirofond prerozdeľuje finančné prostriedky mestám a obciam na zhodnocovanie kuchynského bioodpadu.

Envirofond prerozdeľuje finančné prostriedky mestám a obciam na zhodnocovanie kuchynského bioodpadu.

Envirofondy, ako súčasť širších environmentálnych a rozvojových programov, môžu obci alebo mestu poskytnúť finančné benefity na rôzne projekty, ktoré majú za cieľ zlepšiť životné prostredie. 

Zvýšené triedenie kuchynského bioodpadu, môže mať pre obce a mestá významné pozitívne dôsledky nielen z ekologického hľadiska, ale aj vo finančnej sfére prostredníctvom prístupu k envirofondom.

V tomto článku sa dozviete:

·       Koľko získali obce a mestá finančných prostriedkov z Envirofondu za rok 2022?

·       Envirofond  za rok 2023

·       Za akých podmienok môže obec alebo mesto získať tieto finančné príspevky?

·       Koľko finančných prostriedkov získajú obce alebo mestá za jednu tonu vytriedeného odpadu?

 

Envirofond prerozdelil medzi mestá a obce finančné prostriedky na zhodnocovanie kuchynského bioodpadu, pričom celková suma dosiahla takmer tri milióny eur. Žiadosti podalo mnoho samospráv, z ktorých mnohé získali finančné príspevky v rozsahu od stoviek až po státisíce eur. Kľúčovým faktorom pre rozdelenie týchto prostriedkov bolo množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu ( BRKO), ktoré jednotlivé samosprávy dokázali zhodnotiť počas roku 2022.

V minulom roku Envirofond zaviedol nové pravidlá pre vyplácanie týchto príspevkov, ktoré sa po prvýkrát vzťahovali na množstvo odpadu, ktoré bolo poslané do zariadení ako sú kompostárne alebo bioplynové stanice. Okrem toho fond stále pokračuje v poskytovaní finančných prostriedkov aj pre tie obce, ktoré splnia stanovené ciele v triedení komunálneho odpadu. Leto 2023 prinieslo rozdelenie finančných príspevkov za predchádzajúci rok, pričom celková suma dosiahla deväť miliónov eur.

 

Čo je potrebné pre získanie finančného príspevku?

Samosprávy, ktoré získali od Envirofondu príspevok za recykláciu kuchynského BRKO za rok 2022, spoločne preukázali zhodnotenie 29 515 ton tohto odpadu. Tento údaj však zahŕňa iba tie obce a mestá, ktoré mali schválený príspevok, a nie celkové množstvo zhodnoteného BRKO na Slovensku. Príspevok nebol priznaný automaticky. Obce museli predložiť žiadosť pričom deväť z nich neuspelo, často kvôli oneskorenému podaniu žiadosti.

Envirofond prispieval v roku 2023 obciam a mestám sumou 98 eur za každú tonu spracovaného kuchynského odpadu, čo je viac ako v predchádzajúcom roku, keď príspevok činil približne 94 eur na tonu.

 

Benefity pri triedení odpadu:

benefity triedenie odpadu

 

 

Benefity pri triedení odpadu:

V súčasnosti komunálny odpad tvorí 45% až 50% kuchynského odpadu. Je potrebné začať už dnes s dôsledným triedením kuchynského odpadu. Sme pripravení vám pomôcť nielen so zberom a likvidáciou odpadu ale taktiež s edukáciou pre občanov prostredníctvom letákov, billboardov a vzdelávacích brožúr.

Zdroj: odpady-portal.sk

Autor článku: Ing. Annamária Kmečová

Kontaktujte nás

 

 

Prečítajte si tiež

Triedenie odpadu: Ako prispieť k efektívnemu triedeniu kuchynského odpadu?

  V každej domácnosti prichádzajú ľudia do styku s veľkým množstvom organického odpadu, ktorý si vyžaduje správnu likvidáciu.  Málo obyvateľov domácností je dostatočne informovaných alebo majú nedostatok informácií v oblasti separácie kuchynského odpadu. Je nevyhnutné aby sa zvýšilo povedomie v tejto oblasti. Spoločnou cestou medzi občanmi, obcami a mestami môžeme...

Kuchynský odpad: Ako môžete dopomôcť k čistejšej planéte?

Prečo je dôležité správne likvidovať kuchynský bioodpad? Podľa aktuálnych štatistických zdrojov vyplýva, že v roku 2022 na Slovensku  vzniklo celkovo 2 597 457 ton komunálneho odpadu. V porovnaní s predchádzajúcim  rokom 2021, kedy sa produkcia komunálneho odpadu vyšplhala na 2 705 327 ton, to predstavuje pokles o takmer štyri percentá...

Cesta k čistejším mestám a obciam: Skúsenosti v rámci zberu kuchynského odpadu z obce Veľký Biel

Vedeli ste, že bežné činnosti, ako je zber a likvidácia kuchynského odpadu môžu mať veľký dopad na naše životné prostredie? Preto každý kúsok odpadu, ktorý v ESPIK-u spracujeme je krok bližšie k čistejšiemu životnému prostrediu. Nedávno sme uskutočnili prieskum v obci Veľký Biel, kde už vyše roka máme zavedený systém...

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies