Buď súčasťou firmy ESPIK

Sme rýchlo rastúca zberová firma s najväčším pokrytím poskytovaných služieb na Slovensku.
 Naším cieľom je mať prosperujúcu a rastúcu firmu, so silným a stabilným tímom s dobrou budúcnosťou. Taktiež je cieľom pomáhať zákazníkom správne evidovať a triediť bioodpad a zároveň prispievať do ekologického systému zhodnocovania oleja.
 Zabezpečujeme zber a likvidáciu biologicky rozložiteľných odpadov ako sú: potraviny po záruke, kuchynský odpad, jedlé oleje a tuky, čistenie lapačov tukov, poradenstvo v oblasti prevádzkových poriadkov a vedenie evidencie odpadov.

Ponúkame:

- prácu v stabilnej a dynamickej firme

- prácu v mladom kolektíve

- možnosť prispieť k inováciám a zlepšeniu zabehnutých procesov vo firme

- zamestnávateľom poskytované školenia za účelom ďalšieho vzdelávania sa v rámci pracovnej pozície

- firemné akcie, teambuildingy

- firemné predmety v závislosti od pracovnej pozície