Kuchynský
odpad
z domácnosti

Kuchynský odpad z domácnosti

 

S KUCHYNSKÝM A REŠTAURAČNÝM ODPADOM JEDNODUCHO, BEZ STAROSTÍ A PODĽA PREDPISOV
 

Rýchle spracovanie zmluvy do 24 hodín

Každý producent odpadu by mal dbať na to, aby si vybral silného partnera, ktorý bude spĺňať nielen jeho základné potreby, ale aj špecifické požiadavky. Rozhodujúce je, aby poskytované služby zahŕňali viac ako všeobecne akceptovaný štandard. Úroveň služieb musí zodpovedať nie len príslušnej cene, ale aj spĺňať alebo prekonávať požadovanú kvalitu a v maximálnej možnej miere vyjsť v ústrety požiadavkám zákazníka.

Rokom 2017 sme rozšírili svoju pôsobnosť a začali sme zabezpečovať vývoz kuchynského a reštauračného odpadu, použitých jedlých olejov a tukov v celej Slovenskej republike. Aktuálne sa zameriavame na skvalitnenie služieb na celom Slovensku.

Naša firma úspešne zabezpečuje systém triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné kuchynské a reštauračné odpady, použité jedlé oleje a tuky od  prevádzkovateľov kuchýň, reštaurácií, stravovacích zariadení, školských jedálni a bufetov, ďalej zberné dvory pre obce ako aj odpady  z prípravy a spracovania mäsa, rýb a ostatných potravín živočíšneho pôvodu, odpady z úpravy, a to spracovania ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých olejov, kakaa, kávy, čaju a tabaku, odvoz z konzervárenského a tabakového priemyslu, výroby kvasníc a kvasnicového extraktu, prípravy melasy a fermentácie. 

20 01 25 - použité jedlé oleje a tuky
20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
02 03 04 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad

 

Reštaurácie a stravovacie zariadenia

Reštaurácie a stravovacie zariadenia

Zber je zabezpečený na základe obchodných zmlúv, ktoré spĺňajú všetky náležitosti platnej odpadovej legislatívy. Pravidelný vývoz kuchynského, reštauračného odpadu prebieha podľa stanovenej frekvencie vývozu.

Poskytujeme vlastné čisté, dezinfikované a označené zberné nádoby zodpovedajúce platným predpisom. Zákazníkom poskytujeme jedinečný bodový systém kompenzácie, alebo finančného vyrovnania za odovzdanie odpadov 20 01 25 – rastlinné oleje a tuky.
 

Školské jedálne

Školské jedálne

Vývoz kuchynského odpadu zabezepečujeme ako pre školy a materské škôlky, tak aj pre internáty či špeciálne zariadenia. Kedže práve školy produkujú najväčšie množstvá kuchynského odpadu, je potrebné brať do úvahu vyššiu frekvenciu vývozu a viacnásobný počet zberných nádob na kuchynský odpad, nakoľko ten podlieha rozkladu. A to najmä v letnom období - ak prevádzka nemá zabezpečnú klimatizovanú miestnosť. Štandardne zabezpečujeme nádoby s objemom 60 l, s pevným uzatváraním a kovovou obručou, ktoré splňajú príslušné hygienické normy. 

Obce, zberné dvory

Obce, zberné dvory

Na základe nového zákona o odpadoch (Zákon č. 79/2015 Z. z.) vznikajú obciam nové povinnosti, a to najmä zabezpečenie zberného dvora pre triedený zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností. Pre tento účel zabezpečujeme zberné nádoby s objemom 120 l v hnedej farbe. Našou snahou je vytvoriť u občanov návyk na triedenie odpadu, ktorý svojím spôsobom znečisťuje životné prostredie. Po podpísaní zmluvy zabezpečujeme pri zbere a odvoze daného odpadu (použité jedlé oleje a tuky) pre každú obec aj letáky -  "informáčná kampaň" slúžiace na vzdelávanie občanov s popisom ako daný odpad triediť, kde ho majú odovzdať a s vysvetlením, prečo by daný odpad nemali vylievať do kanalizácie. Od roku 2021 sa obce musia pripraviť na novú legislatívnu povinnosť triedenia kuchynského odpadu z domácnosti. Viac povinnostiach a zmenách pre obce sa dočítate na našom blogu TU.

Výrobné závody

Výrobné závody

Pre výrobné závody ponúkamé špeciálne podmienky pre vývoz odpadov z prípravy a spracovania mäsa, rýb a ostatných potravín živočíšneho pôvodu, odpadov z úpravy a spracovania ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých olejov, kakaa, kávy, čaju a tabaku; odvoz z konzervárenského a tabakového priemyslu, výroby kvasníc a kvasnicového extraktu, prípravy melasy a fermentácie. 

 

Supermarkety, mäsiarne

Supermarkety, mäsiarne

Naša spoločnosť sa od svojho vzniku snaží o tzv. Prozákaznícky prístup. Venujeme maximálnu pozornosť splneniu požiadaviek našich zákazníkov s cieľom zabezpečiť najvyššiu kvalitu požadovaných služieb. Disponujeme modernou triediacou linkou na efektívne rozdeľovanie bioodpadu od obalov z balených produktov ako sú salámy, jogurty, sáčky a pod. 

Spolupráca, výkup odpadu

Spolupráca, výkup odpadu

Spoločnostiam zameraným na zber a vývoz kuchynského odpadu z kuchyne, použitých jedlých olejov a tukov ponúkame spoluprácu, výkup odpadu 20 01 25 - jedlé oleje a tuky (UCO) za najlepšie trhové ceny. Zabezpečujeme pravidelný odvoz a zapožičanie zberných nádob. 

SK     +421 950 401 401 (zákaznícka linka)
RUS  +380 504 044 070
ENG  +421 948 046 204

viac ako 5000 zákazníkov sa nemôže mýliť !

overte si kvalitu naších služieb a pridajte sa do klubu spokojných zákazníkov

Kontakty

ESPIK Group s.r.o.
IČO: 46 754 768
IČ DPH: SK202356 6666

Zákaznícka linka
+421 950 401 401
info@espik.sk

Účtovné oddelenie
+421 950 400 123
 

Logistické oddelenie
+421 948 375 781
 

Obchodný Manažér
+421 950 401 402
 

Hľadáme nové posily do tímu. Pridaj sa k nám.

Momentálne hľadáme do tímu:

Pracovník na stavbe/Murár

Košický kraj

Obchodný zástupca

Trenčiansky kraj

Obchodný zástupca

Žilinský kraj

Alebo aktuálne pozície nájdeš aj na portáloch:

V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať

infolinka: 0950 401 401