S KUCHYNSKÝM, REŠTAURAČNÝM ODPADOM JEDNODUCHO BEZ STAROSTÍ A PODĽA PREDPISOV
 

Každý pôvodca odpadu by mal dbať na to, aby si vybral silného partnera ktorý bude stáť pri požiadavkách a základných potrebách. Základ je, aby poskytované služby spĺňali viac než len štandard a pritom zodpovedali aj príslušnej cene, požadovanej kvalite a požiadavkám zákazníka.

Naša spoločnosť zabezpečuje systém triedeného zberu výlučne pre biologicky rozložiteľné kuchynské a reštauračné odpady, použité jedlé oleje a tuky od  prevádzkovateľov kuchýň, reštaurácií, stravovacích zariadení, školských jedálni a bufetov, zberné dvory pre obce ako aj odpady  z prípavy a spracovania mäsa, rýb a ostatných potravín živočíšneho pôvodu, odpady z úpravy a to spracovania ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých olejov. kakaa. kávy, čaju a tabáku, odvoz z konzervárenského a tabakového priemyslu, výroby kvasníc, a kvasnicového extraktu, prípravy melasy a fermentácie. 

20 01 25 - použité jedlé oleje a tuky
20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
02 03 04 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 02 03 – materiál nevhodný na spotrebu, alebo spracovanie
20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad

 

Reštaurácie a stravovacie zariadenia

Reštaurácie a stravovacie zariadenia

Zber je zabezpečený prostredníctvom obchodných zmlúv, ktoré spĺňajú všetky náležitosti platnej odpadovej legislatívy. Pravidelný vývoz kuchynského, reštauračného odpadu podľa stanovenej frekvencií vývozu.

Poskytujeme  vlastné, čisté, dezinfikované a označené zberné nádoby zodpovedajúce platným predpisom. Zákazníkom poskytujeme jedinečný bodový systém kompenzácie, alebo finančného vyrovnania za odovzdanie odpadov 20 01 25 – rastlinné oleje a tuky.
 

Školské jedálne

Školské jedálne

Vývoz kuchynského odpadu zabzepečujeme ako pre základné školy, materské škôlky, internáty, tak aj pre špeciálne zariadenia. Nakoľko práve školy produkujú najviac kuchynského odpadu treba brať v úvahu vyššiu frekvenciu vývozu a viac násobný počet zberných nádob na kuchynský odpad nakoľko daný odpad podlieha rozkladu, hlavne v letnom obdobý pokiaľ prevádzka nemá zabezpečnú klimatizovanú miestnosť. Štandardne zabezpečujeme nádoby o objeme 60 l s pevným uzatváraním a kovovou obručou ktoré splňajú príslušnú hygienizáciu. 

Obce, zberné dvory

Obce, zberné dvory

V rámci nového zákona o odpadoch (Zákon č. 79/2015 Z. z.) vznikajú pre obec nové povinnosti a to hlavne zabezpečenie zberného dvora pre triedený zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností. V tomto smere zabezpečujeme zberné nádoby 120l v hnedej farbe podľa potrieb obce. Našou snahou je u občanov vypracovať návyk pre triedenie daného odpadu  ktorý svojím spôsobom znečisťuje životné prostredie. Pri podpísaní zmluvy pri zbere a odvoze daného odpadu (použité jedlé oleje a tuky) zabezpečujeme pre každú obec letáky "informáčná kampaň" na vzdelávanie občanov s vyrozumením ako daný odpad  triediť, kde ho majú odovzdať a z princípu prečo by daný odpad nemali vylievať do kanalizácie.

Výrobné závody

Výrobné závody

Pre výrobné závody ponúkamé špeciálne podmienky pri vývoze  odpadov  z prípravy a spracovania mäsa, rýb a ostatných potravín živočíšneho pôvodu, odpady z úpravy a to spracovania ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých olejov, kakaa, kávy, čaju a tabáku, odvoz z konzervárenského a tabakového priemyslu, výroby kvasníc, a kvasnicového extraktu, prípravy melasy a fermentácie. 

 

Supermarkety, mäsiarne

Supermarkety, mäsiarne

Od spustenia spolupráce sa snažíme uplatňovať tzv. Zákaznícky prístup, venujeme maximálnu pozornosť splneniu požiadaviek našich zákazníkov s cieľom zabezpečiť najvyššiu kvalitu požadovaných služieb. Disponujeme modernou triediacou linkou na efektívne rozdeľovanie bioodpadu od obalov z balených produktov ako sú salámy, jogurty, sáčky a pod. 

Spolupráca, výkup odpadu

Spolupráca, výkup odpadu

Spoločnostiam zameraným na zber a vývoz kuchynského odpadu z kuchyne, použitých jedlých olejov a tukov ponúkame spoluprácu, výkup odpadu 20 01 25 - jedlé oleje a tuky za trhové ceny. Zabezpečujeme pravidelný odvoz a zapožičanie zberných nádob. 

SK   +421 948 016 046
RUS +380 504 044 070
DE    +421 907 356 209
ENG  +421 950 429 429 

viac ako tisíc zákazníkov sa nemôže mýliť !

overte si kvalitu naších služieb a pridajte sa do klubu spokojných zákazníkov

Kontakty

ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
065 43 Orlov
IČO: 46 754 768
IČ DPH: SK2023566666

INFOLINKA - office
Zuzana Ženčuchová
0950 401 401
info@espik.sk
Námestie sv. Mikuláša 37
Stará Ľubovňa

Účtovné oddelenie
Zuzana Gondová
0950 400 123
fakturacne@espik.sk

Obchodný zástupca
Beata Vaňová
0950 403 403
oz@espik.sk

Obchodný riaditeľ
Matej Bondra
0950 429 429
bondra@espik.sk

Technické oddelenie
Peter Jaržembovský
0950 402 402
jarzembovsky@espik.sk

V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať

infolinka: 0950 401 401