Keď odpad končí tam, kde NEMÁ

Keď odpad končí tam, kde NEMÁ

Pred časom sa zaviedla nová povinnosť triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
z domácností a mnohé miestne samosprávy čelili veľkej výzve. Pri tejto zodpovednej úlohe sa ukázalo, že výber správneho partnera na zber a likvidáciu kuchynského odpadu je naozaj kľúčový.

 

KEĎ SA KUCHYNSKÝ ODPAD STANE VÝZVOU

S novou povinnosťou vstúpili na trh aj nové spoločnosti, ktoré v tomto videli možnosť zbohatnúť, a to na úkor životného prostredia, zdravia a zákona. Hoci to pre samosprávy často znamená nemalé náklady, výber zodpovedného a spoľahlivého partnera môže z dlhodobého hľadiska priniesť úspory. Výber zberovej firmy si samosprávy uľahčujú a využívajú systém verejného obstarávania, kde je hlavným meradlom ponúkaná cena. Avšak zvoliť si zberovú firmu len na základe najnižšej ceny môže byť naozaj rizikové. Nižšia cena nemusí vždy znamenať lepšie služby a v mnohých prípadoch môže viesť k rôznym komplikáciám.

 

KEĎ ZÁVÄZKY SÚ LEN NA PAPIERI

Na vlastnej koži si to mohla vyskúšať nie jedna samospráva. Nemenová sieť Občianskych združení ponúkala služby zberu kuchynského odpadu za veľmi výhodnú cenu, čo však so sebou prinieslo niekoľko komplikácií. Mestá a obce skončili bez jasných informácii o tom, kam ich vyzbieraný kuchynský odpad smeruje. Predstavte si, že vložíte svoju dôveru do firmy, ktorá sľubuje správne nakladanie s vyzbieraným odpadom a neskôr zistíte, že v skutočnosti nikto nevie, kam váš odpad skončil. Aj dodržiavanie termínov vývozov a následná komunikácia sa stali kameňom úrazu. V niektorých prípadoch dokonca samosprávy museli čeliť problémom s nedostatočným vybavením firmy, ako napríklad nedostatkom špeciálnych vozidiel na odvoz odpadu alebo absencia potrebných technických parametrov, potrebných na vývoz tohto druhu odpadu. Nakoniec po tejto „zberovej firme“ zostalo množstvo neuhradených faktúr a nezodpovedaných otázok.

 

AKO MÔŽE ZLÝ VÝBER OVPLYVNIŤ SAMOSPRÁVY

Dodržiavanie zmluvných podmienok je veľmi podstatné. V praxi sa stalo, že niektoré samosprávy museli ukončiť spoluprácu s touto firmou kvôli nedostatočnej schopnosti plniť zmluvné záväzky. Takéto skúsenosti môžu významne ovplyvniť reputáciu samosprávy a v konečnom dôsledku môžu viesť k vyšším nákladom spojeným s opravami alebo hľadaním nového partnera. Aj keď má zberová firma povolenia na prácu s odpadom, je dôležité, aby mestá či obce vykonávali dohľad a kontrolovali kvalitu poskytovaných služieb, čím sa vyhnú mnohým problémom.

 

DÔLEŽITÉ ASPEKTY PRI VÝBERE ZBEROVEJ FIRMY

Kým je cena často dôležitým faktorom pri výbere partnera v oblasti zberu a likvidácie odpadu, kvalita služieb, spoľahlivosť a komunikácia by mali byť na rovnakej úrovni dôležitosti. Vždy je lepšie venovať čas a úsilie správnemu výberu zberovej firmy, ako neskôr riešiť problémy, ktoré môžu mať negatívny dopad na komunitu a životné prostredie.

kontaktujte nás

Informujte sa o možnostiach, ktoré Vám vieme ponúknuť v zbere a likvidácii kuchynského odpadu. Služby, ktoré poskytujeme sú synonymom spoľahlivosti a zodpovednosti. Tieto hodnoty spolu s našou tradíciou a skúsenosťami vytvárajú základ pre dlhodobú a bezstarostnú spoluprácu s našimi zákazníkmi. Zákaznícka linka: +421 950 401 401, info@espik.sk

 

Zaujímavú reportáž týkajúcu sa nekalých praktík pri zbere kuchynského odpadu si môžete prečítať v reportáži Radovana Potočára. 

Reportáž Radovana Potočára

 

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies