Ostáva už len pár dní do povinného zberu kuchynského odpadu

Ostáva už len pár dní do povinného zberu kuchynského odpadu

Od 1. júla musia obce a mestá začať povinne triediť aj kuchynský bio odpad z domácností. 

Slovenské mestá a obce majú už len pár dni, aby zaobstarali a zaviedli funkčný a efektívny systém zberu kuchynského odpadu z domácností. 

Celý tento systém triedenia a zberu kuchynského odpadu z domácností, inak nazývaný aj biologicky rozložiteľný odpad alebo ľudovo "pomyje", mal začať od januára tohto roka.  Na žiadosť samospráv schválilo Ministerstvo životného prostredia polročnú prechodnú fázu, počas ktorej majú mesta a obce čas pripraviť sa na zavedenie systému triedenia kuchynského bio odpadu. Počas tejto fázy síce môže inšpekcia životného prostredia kontrolovať triedenie kuchynského bio odpadu, ale s tým, že obce ušetrí od finančných pokút a udelí len napomenutia. 

Čas tejto polročnej prechodnej fázy, resp. výnimky sa kráti... 

Samosprávy musia od 1. júla 2021 pre svojich obyvateľov a občanov zabezpečovať triedenie kuchynského odpadu. To znamená, že inšpekcia po tomto dátume môže udeľovať pokuty hlavne tým samosprávam, u ktorých nebude vidieť realizovanie krokov na zber tohto odpadu. Mestám a obciam tak môže hroziť pokuta až do výšky niekoľko desiatok tisíc eur.

Tento povinný zber je stanovený v zmysle prílohy č. 10b k vyhláške č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.  Zároveň zákon aj naďalej udeľuje výnimku pre tých, ktorí majú zariadenia na energetické využitie odpadov (ZEVO). 

Prečo je dôležité triediť kuchynský odpad?

Cieľom tohto opatrenia a povinnosti je znížiť, ideálne odstrániť kuchynský odpad zo zmesového komunálneho odpadu. Prax ukázala, že triedenie takéhoto odpadu je na Slovensku slabé a väčšinu kuchynského odpadu Slováci stále vyhadzujú do nádob určených pre komunálny odpad, ktorý končí vo veľkej miere na neekologických, preplnených skládkach. To ma veľký negatívny dopad na životné prostredie, od znečistenia ovzdušia až po znečistené podzemné vody. Zvykom väčšiny populácie je, že zvyšky jedál a potravín vsypú do mikroténového sáčka či igelitovej tašky a vyhodia do komunálneho odpadu. 

IBV a KBV

Legislatíva ponecháva aj možnosť domáceho kompostovania. Túto možnosť môžu využiť najmä obce na Slovensku, kde sú zastavané rodinné domy, tzv. individuálna bytová výstavba (IBV). 
Problém s kompostovaním nastáva vo väčších obciach a mestách, kde súčasťou sú bytovky a paneláky, tzv. komplexná bytová výstavba (KBV). Sú to práve tieto mestá a obce, ktoré sa snažia o nastavenie systému triedenia a vývozu kuchynského odpadu prostredníctvom zberových firiem, ktoré majú na vývoz tohto odpadu príslušné povolenia a certifikáty.  

Pomoc a riešenia pri zbere a likvidácii kuchynského odpadu z domácností 

Naša firma ESPIK realizuje vývozy už z niekoľkých obcí a miest po celom Slovenku, kde sa podarilo zaviesť efektívny systém triedenia kuchynského odpadu od obyvateľov. V spolupráci s mestom či obcou sa tento kuchynský odpad aj na základe informačnej kampani, ktorú pre obyvateľov ponúkame môže začať triediť a vhadzovať do nádob na to určených. Zároveň ponúkame samosprávam možnosť zaobstarať si nádoby, vedierka a sáčky pre ich občanov.

Viac o našich možnostiach pre obce a mestá nájdete na www.odpadyzdomacnosti.sk

Ostáva už len pár dní do povinného zberu kuchynského odpadu

 Zdroj: ESPIK Group s.r.o.

Kuchynský a potravinový odpad, ktorý zozbiera naša firma putuje do bioplynovej stanice, kde sa z množstva odpadu stane využiteľná energia. 

🍀 Aj keď samosprávy zavedú triedenie odpadu, všetko bude závisieť aj od vôle a prístupu samotných obyvateľov. Veríme, že zavedením triedenia tohto odpadu a zabezpečenia nádob na to určených sa zvyk vyhadzovať kuchynský odpad do komunálneho odpadu vytratí a všetci tak prispejeme k ochrane životného prostredia. 🍀

Keďže ostáva už len pár dni, informujte sa ešte dnes na našej zákazníckej linke a my sa komplexne postaráme o kuchynský odpad z domácnosti vo vašom meste/obci.  

www.espik.sk -> Pomáhame chrániť životné prostredie. 🌳🦀🌿🐟☘️ 

Prečítajte si tiež

Kuchynský odpad: Ako môžete dopomôcť k čistejšej planéte?

Prečo je dôležité správne likvidovať kuchynský bioodpad? Podľa aktuálnych štatistických zdrojov vyplýva, že v roku 2022 na Slovensku  vzniklo celkovo 2 597 457 ton komunálneho odpadu. V porovnaní s predchádzajúcim  rokom 2021, kedy sa produkcia komunálneho odpadu vyšplhala na 2 705 327 ton, to predstavuje pokles o takmer štyri percentá...

"Občania, čo robíte s použitým olejom z Vašej kuchyne?"

Mestá a obce od začiatku tohto roka začali so zberom použitého kuchynského oleja a tukov.   Zber prepáleného oleja za čistejšie životné prostredie Zdá sa, že občania si ešte úplne neosvojili túto myšlienku. Samosprávy riešia problém nielen s nesprávnym triedením oleja, ale aj s jeho nedostatkom v zberných nádobách. Na základe...

Cesta k čistejším mestám a obciam: Skúsenosti v rámci zberu kuchynského odpadu z obce Veľký Biel

Vedeli ste, že bežné činnosti, ako je zber a likvidácia kuchynského odpadu môžu mať veľký dopad na naše životné prostredie? Preto každý kúsok odpadu, ktorý v ESPIK-u spracujeme je krok bližšie k čistejšiemu životnému prostrediu. Nedávno sme uskutočnili prieskum v obci Veľký Biel, kde už vyše roka máme zavedený systém...

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies