Spolupráca pri zbere kuchynského bioodpadu

Spolupráca pri zbere kuchynského bioodpadu

"Buďme ekologickí, pomáhajme chrániť životné prostredie." Týmto sa riadia aj naši partneri pri vzájomnej spolupráci. 

V spolupráci s našou firmou sa od nového roka môžu začleniť do ekologickej myšlienky v zbere kuchynského bio odpadu mnohé mestá a obce. Našimi zákazníkmi sú aj rôzne siete potravín, čerpacích staníc, ktoré zdieľajú myšlienku ochrany životného prostredia tým, že umožňujú širokej verejnosti odovzdávať použitý olej a tuk. Tak môže tento odpad dostať druhú šancu vo forme biopaliva alebo využiteľnej energie spracovanej v bioplynových staniciach. 

Zber kuchynského odpadu z domácností v meste Trstená 

Od januára 2021 spustilo mesto Trstená zber kuchynského bio odpadu z domácností, konkrétne v bytových domoch. Na jednotlivých stanoviskách na separovaný odpad sú umiestnené 120 l nádoby hnedej farby na zber kuchynského odpadu. Postupne každá domácnosť dostane 10 litrové zberné vedierko spolu s 52 biologicky rozložiteľnými vreckami, do ktorých bude domácnosť priamo pri vzniku ukladať kuchynský odpad, napr. pri čistení a šúpaní ovocia a zeleniny, zvyšky jedál, potraviny po záruke, pokazené potraviny a podobne. Zberné vedierko je potrebné vynášať podľa potreby do hnedej 120 litrovej zbernej nádoby, ktorá je jasne označená.

Zároveň je možné separovať aj použité oleje a tuky z domácností. Pri každom stojisku na bio odpad je aj nádoba priamo určená na použité oleje a tuky, ktoré sú preliate v riadne uzatvorených plastových fľašiach. 

Viac o zbere v tomto meste sa dočítate na oficiálnej stránke mesta Trstená TU. 

Zber kuchynského odpadu z domácností v obci Sučany 

Obec Sučany taktiež nezaháľa a uzatvorila spoluprácu s našou firmou v zbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.  Na vybrané stanoviská na separovaný zber sú umiestnené nádoby hnedej farby (označené: KUCHYNSKÝ ODPAD).
V obci sú k dispozícií dve alternatívy zberu: 
a) občania môžu kuchynský odpad zbierať do vlastných vedierok, z ktorých odpad podľa potreby vysypú do hnedých nádob na určených stojiskách
b) občania si môžu zakúpiť certifikované bio sáčky, ktoré vložia, resp. vyhodia spolu s kuchynským odpadom do nádoby na stojisku, ktorá je na to určená
Rovnako ako mesto Trstená, tak aj obec Sučany umožňuje obyvateľom triediť použité prepálene oleje a tuky z domácností. 

Viac o tomto zbere sa dočítate na oficiálnej stránke obce Sučany TU. 

Spolupráca pri zbere kuchynského bioodpadu

Zber kuchynského odpadu a použitých olejov a tukov z čerpacích staníc Benzinol Slovakia, Shell, Benzina, Lukoil 

Našimi zákazníkmi vo vývoze kuchynského odpadu sú niektoré pobočky čerpacích staníc ako Benzinol Slovakia, Shell, Benzina, či Lukoil.

Najnovšie sme v spolupráci s Benzinol Slovakia umožnili zákazníkom tejto čerpacej stanice, ale aj okoloidúcim priniesť použitý jedlý olej na 26 pobočiek čerpacich staníc Benzinol po celom Slovensku. Stačí, ak sa použitý rastlinný olej vleje vychladený do čistej a suchej plastovej fľaše a odovzdá sa ho pracovníkovi čerpacej stanice, ktorý ju vloží do nádoby na to určenej.  

Zber použitých olejov a tukov v pobočkách Kaufland 

Spoločnosť Kaufland v spolupráci aj s našou firmou ESPIK dlhodobo podniká kroky k lepšej ochrane životného prostredia, a preto prináša možnosti zodpovedného prístupu nielen svojim zákazníkom ale aj širokej verejnosti. Použitý olej z kuchyne je možné odovzdávať napríklad pri najbližšom nákupe potravín v Kauflande. 

Viac o zbere prepálených olejov v sieti Kaufland sa dočítate TU. 

Pridajte sa k nám, alebo buďte aspoň v obraze a sledujte nás na našej fanpage ESPIK. 

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies