Zber odpadu z Vašej kuchyne

Zber odpadu z Vašej kuchyne

K farebným kontajnerom na triedený zber odpadu pribudne na mnohých miestach ďalší, určený len na potravinové zvyšky z kuchyne. Práve tie tvoria väčšinu komunálneho odpadu a naše domácnosti ho produkujú denne. 

Odpad, ktorý je biologicky rozložiteľný a nemôže podľa zákona skončiť na skládke, prípadne v spaľovni, môžu špecializované firmy energeticky využiť buď v bioplynových staniciach alebo zabezpečiť jeho kompostovanie. 

Obce a mestá zbierajú a zväčša kompostujú zelený BIO odpad zo záhrad a parkov už dlhé roky. Avšak v legislatíve poznáme až 3 druhy BIO odpadov (Zákon o odpadoch TU):

Dôležité zmeny na základe novely zákona o odpadoch sa týkajú práve kuchynského odpadu. Mestá a obce od začiatku roka 2021 budú povinne vykonávať triedený zber kuchynského odpadu od občanov. Viac o zákonných zmenách pre obce a mestá sa dočítate na našom blogu TU

Existujú určité výnimky, na základe ktorých by sa mesto alebo obec mohlo vyhnúť tejto povinnosti. 

Výnimky platné od roku 2021:

Tretí bod znamená, že ide napríklad o ťažko prístupné historické centrá miest alebo riedko osídlené oblasti. No to nevylučuje, že túto povinnosť triediť kuchynský odpad začne po novom platiť pre približne 80% samospráv.

Prečo Ministerstvo životného prostredia vlastne zaviedlo túto novelu zákona o odpadoch, aby sa triedil a zhodnocoval biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti? 

Hlavným cieľom triedenia kuchynského odpadu z domácnosti je ho eliminovať, ideálne úplne odstrániť zo zmesového komunálneho odpadu a zužitkovať ho na ďalšie využitie, čím bude mať nižšiu záťaž na životné prostredie, než ukladanie odpadu na skládku. Zlepšenie odpadového hospodárstva by prinieslo pozitíva v oblasti ochrany životného prostredia, klímy, ekonomiky a verejného zdravia. 

Zber odpadu z vašej kuchyneNajlepšie by bolo, ak by sa minimalizoval vzniku tohto kuchynského odpadu. Ak už však vzniká, je najlepšie ho zhodnotiť cez kompostovanie. Ale mnoho domácnosti túto možnosť nemá a tak prichádza na rad triedený zber.  

Problémom je, ak v nádobách na kuchynský odpad skončí niečo, čo tam nepatrí a môže to spôsobiť problémy pri jeho ďalšom spracovaní a zhodnotení. 

Čo PATRÍ do nádob na kuchynský odpad? 

(potraviny bez obalov!!!)

Čo NEPATRÍ do nádob na kuchynský odpad?

Obce a mestá si uvedomujú, že tento triedený zber bioodpadu z kuchýň a jeho následné zhodnotenie nebude zadarmo. Vyššie náklady miest a obcí sa pravdepodobne odrazia aj na zvýšených poplatkoch za odpad pre samotných občanov. 

Vzniká otázka, ako tento zber, vývoz a likvidáciu kuchynského odpadu zabezpečiť? Na slovenskom trhu je viacero špecializovaných firiem, ktoré sa zaoberajú touto problematikou. 

Jednou z nich je aj naša firma ESPIK, ktorá pomôže obciam a mestám so zberom a vývozom kuchynského odpadu z domácností podľa platných predpisov a podľa individuálnych požiadaviek.
Je dôležité, aby sa obce a mestá obrátili na firmy, ktoré sú schopné zabezpečiť profesionálne služby počas celého procesu, a tým si uľahčili nábeh na túto novelu zákona.  

Viac infomácii na www.odpadyzdomacnosti.sk alebo www.kuchynskeodpady.sk

Firma ESPIK taktiež zabezpečuje zber prepálených (použitých) jedlých olejov a tukov z domácnosti, ktoré sa vkladajú výlučne v uzatvorených plastových fľašiach do nádob na to určených. Dôležité je, aby olej bol zbavený hrubých nečistôt a neobsahoval vodu, víno, kečup, strúhanku a rôzne zvyšky jedál. Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, palmový a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach po vyprážaní na panvici alebo vo fritéze, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín (napr. sušené paradajky, ryby v konzerve, syry a pod.). 

Viac informácii o spracovaní prepálených olejov nájdete tu

 

Prečítajte si tiež

Dlho očakávaný teambuilding

Aj keď má naša firma centrálu priamo v Starej Ľubovni, veľká časť tímu pôsobí v rôznych častiach Slovenska. Práve preto nemáme veľa možností stretnúť sa a vzájomne sa zoznámiť. Bolo však úsmevné priradiť tváre k hlasom, ktoré sme už poznali zo spoločných telefonátov. Bolo vidieť, že rodinnú a priateľskú atmosféru,...

Zaspomínajme si bez odpadu

Jesenné obdobie so sebou prináša aj jeden z krásnych sviatkov - sviatok Všetkých svätých alebo pre niekoho známy aj ako „dušičky“.  V tento deň máme možnosť si o niečo viac zaspomínať na svojich blízkych. Ozdobiť, upraviť a navštíviť hroby zosnulých a stráviť tú chvíľku v spomienkach s nimi.   DAJME...

S nami to nie je len na pár mesiacov

Za nás nehovoria naše sľuby, ale naše skúseností a výsledky. Záleží nám na dlhodobej spolupráci, pri ktorej sa na nás môžu zákazníci spoľahnúť v časoch aj nečasoch. Pretože firiem, ktoré ponúkajú výhody a služby len „keď sa darí“ je mnoho, my sme tu  pre Vás za každých okolností a situácie....

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies