Čo si všímať pri spolupráci so zberovými firmami

Čo si všímať pri spolupráci so zberovými firmami

V súčasnej dobe je správne nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom veľmi dôležitým faktorom. Kuchynský odpad, ktorý sa nebude správne likvidovať, výrazne vplýva na životné prostredie, a to bohužiaľ v zlom slova zmysle. Hnijúce zvyšky potravín sa podieľajú na produkcii skládkového plynu, ohrozujú podzemné vody a šíriteľom baktérii, čo predstavuje značné zdravotné riziká pre ľudí a zvieratá.

 

FÉROVÉ PODMIENKY A SPOLUPRÁCA

Je podstatné vybrať si zberovú firmu, ktorá bude dbať nielen na správnu likvidáciu v rámci ochrany životného prostredia, ale záleží jej aj na tom, aby Vám ponúkla čo najefektívnejšie, najjednoduchšie a legislatívne správne riešenia v oblasti zberu a likvidácie biologicky rozložiteľných odpadov.

Nielen pri výbere, ale aj počas spolupráce, je dôležité, všímať si danú firmu, jej správanie voči zákazníkom, voči plneniu stanovených podmienok, či celkový prístup k riešeniu problémov.

Preto sme si pre Vás pripravili „desatoro“ v bodoch, ktoré Vám pomôžu pri výbere a spolupráci so „zberovkou“ kuchynského odpadu.

 

1. LICENCIA A KVALIFIKÁCIA

Licencia a kvalifikácia Okrem kvalifikácie zamestnancov a pracovníkov firmy, každá zberová firma musí mať všetky potrebné a platné povolenia a dokumenty na zber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ako sú:
    a) Štátna veterinárna a potravinová správa SR na prepravu a zber VŽP
    b) Odbor starostlivosti o životné prostredie na prepravu odpadov
    c) Odbor starostlivosti o životné prostredie na prevádzkovanie zariadenia na zber           odpadov
    d) Regionálna veterinárna a potravinová správa na prevádzkareň danej činnosti
                                                      e) Koncový spracovateľ odpadu

 

2. PROFESIONALITA

Odborný prístup a zodpovednosť nemôže chýbať. Prístup zberovej firmy k spracovaniu bioodpadu by mal byť transparentný a zrozumiteľný. Okrem toho by mala dodržiavať prísne environmentálne normy a byť schopná riešiť problémy s nadhľadom a zodpovednosťou.

 

3. DOSTUPNOSŤ A FLEXIBILITA

Pravidelné vývozy

Je potrebné zistiť, či firma poskytuje pravidelné vývozy a dodržiavanie intervalov, ktoré vyhovujú Vašim potrebám. Kľúčové je skontrolovať, či sú schopní prispôsobiť sa prípadným zmenám či mimoriadnym situáciám, ktoré môžu vzniknúť na prevádzke.

4. SKÚSENOSTI

Určite netreba zabúdať na skúsenosti firmy pri zaobchádzaní s týmto druhom odpadu. Niekoľkoročné skúsenosti sú znakom toho, že sa firma stretla s viacerými problémami a situáciami, ktoré dokázala ustáť a vyriešiť. 

 

5. EVIDENCIA ODPADOV

Evidencia odpadov Evidencia odpadov Vám umožní sledovať informácie o vyvezenom množstve odpadu od firmy, zjednoduší administratívnu časť a taktiež prehľad o množstve vyprodukovaného odpadu z Vašej prevádzky, pričom Vám poskytne:
              a) Reporty vývozu odpadu
              b) Evidenčné listy
              c) Zberné doklady
              d) Vyplnené ročné ohlásenie o vzniku odpadu a iné

 

6. NÁDOBY NA BIOODPAD

Zapožičanie nádob, ich pravidelné čistenie a dezinfekcia môže minimalizovať zápach, špinu či hlodavce, ktoré môžu kuchynský odpad lákať. Taktiež je dôležité, aby každá nádoba bola správne a jasne označená nálepkou s daným druhom a kódom odpadu.  

 

7. HYGIENICKÉ NORMY

Hygienické normy

Zberová firma nesmie v jednom vozidle zbierať odpad a zároveň z toho istého vozidla zásobovať zákazníkov napríklad jedlým olejom. Pokiaľ je olej umiestnený v tej istej časti vozidla, kde sú prevážané aj plné nádoby s odpadom, považuje sa to za porušenie hygienických noriem.

8. CENA

Cena je dôležitým faktorom, ale nemala by byť jediným rozhodujúcim kritériom pri výbere firmy. Je potrebné zohľadniť skutočnosti, podľa akých je daná cena služby vyčíslená a či to výrazným spôsobom nevplýva na vyššie spomenuté body.

 

9. REFERENCIE

Referencie


Skúsenosti a referencie od iných zákazníkov sú dôležitou súčasťou pri rozhodovaní sa pre konkrétnu firmu.

 

10. ELEKTRONIZÁCIA

Súčasťou 21. storočia je všadeprítomná elektronizácia činností, práce a celkovej dohľadateľnosti. Odporúča sa vyhľadávať firmy, ktoré v tejto oblasti nie sú zastaralé, ale vyvíjajú úsilie na zavedenie funkčných systémov, online prístupov, aplikácií, jednoduchej dohľadateľnosti informácií a podobne.

 

Stojíme si za našimi overenými skúsenosťami, zodpovedným prístupom a funkčnými riešeniami pri likvidácii kuchynského a potravinového odpadu.


Informujte sa o možnostiach, ktoré Vám vieme ponúknuť a presvedčte sa, že spĺňame kritéria správnej zberovej firmy práve pre Vás.

Kontakt: +421 950 401 401, info@espik.sk

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies