Triedenie odpadu: Ako prispieť k efektívnemu triedeniu kuchynského odpadu?

Triedenie odpadu: Ako prispieť k efektívnemu triedeniu kuchynského odpadu?
 

V každej domácnosti prichádzajú ľudia do styku s veľkým množstvom organického odpadu, ktorý si vyžaduje správnu likvidáciu. 

Málo obyvateľov domácností je dostatočne informovaných alebo majú nedostatok informácií v oblasti separácie kuchynského odpadu. Je nevyhnutné aby sa zvýšilo povedomie v tejto oblasti.

Spoločnou cestou medzi občanmi, obcami a mestami môžeme dosiahnuť zlepšenie v oblasti tejto osvety a zároveň motivovať a inšpirovať jednotlivcov k správnemu triedeniu.

Objavte naše spoľahlivé a profesionálne služby

 

Je veľmi dôležité, aby si ľudia začali uvedomovať negatívne dopady nesprávnej manipulácie s kuchynským odpadom na životné prostredie ako aj u zvierat. Nesprávne zaobchádzanie s týmto odpadom, ako napríklad jeho použitie na kŕmenie domácich zvierat môže mať nežiadúce následky. Zvieratá nemajú tráviaci systém prispôsobený na spracovanie a následné strávenie týchto odpadových produktov a zvyškov z jedál, ktoré v konečnom dôsledku môžu u zvierat viesť k vážnym zdravotným problémom.

Triedenie kuchynského odpadu je kľúčovým krokom k ochrane životného prostredia.

Organický odpad ako sú šupky z ovocia a zeleniny, kávové zrno alebo zvyšky jedla, môže byť spracovaný a využitý na produkciu obnoviteľnej energie alebo ako hnojivo pre rastliny. Správne triedenie umožňuje minimalizovať množstvo odpadu, ktoré konči na skládkach alebo spaľovňach, čím sa znižuje negatívny vplyv na životné prostredie.

čo patrí do bioodpadu?

Poďme premieňať kuchynský odpad na zelenú energiu.

Mnohé obce a mestá sa stretávajú s rastúcimi nákladmi na likvidáciu odpadu, a preto je dôležité hľadať účinné spôsoby, ako tieto náklady minimalizovať. Organický odpad, ktorý sa správne triedi a spracováva, môže byť využitý na výrobu bioplynu. 

bioplynova stanica

Foto: Biolik.sk

Bioplyn sa môže následne využiť na výrobu elektrickej energie, čím sa podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie, svetla a tepla. Pri rozklade bioplynu vzniká z biomasy aj ďalší produkt, a tým je organické hnojivo digestát, ktoré je vhodné pre poľnohospodárov. Bioplyn je šetrný k životnému prostrediu a považuje sa za obnoviteľný zdroj energie.

Uvedomujeme si, že veľa ľudí nie je dostatočne informovaných o význame správneho triedenia kuchynského odpadu a jeho vplyve na životné prostredie. 

Preto sme tu, aby sme každého zasvietili do tejto problematiky a šírili túto osvetu medzi všetkých občanov.

Sme pripravení poskytnúť vám pravidelný a spoľahlivý zber odpadu, čisté a vydenzifikované nádoby, aby sme spoločne prispeli k lepšiemu životnému prostrediu.

Našim zákazníkom pomáhame formou informačných kampaní, ktoré šíria osvetu medzi občanmi a podporujú tak vyššiu vytriedenosť kuchynského odpadu v obci.

Nezabudnite, že naše služby sú tu vždy pre vás.

Kontaktujte nás

 

 

Autor článku: Ing. Annamária Kmečová

 

 

 

Prečítajte si tiež

Kuchynský odpad: Ako môžete dopomôcť k čistejšej planéte?

Prečo je dôležité správne likvidovať kuchynský bioodpad? Podľa aktuálnych štatistických zdrojov vyplýva, že v roku 2022 na Slovensku  vzniklo celkovo 2 597 457 ton komunálneho odpadu. V porovnaní s predchádzajúcim  rokom 2021, kedy sa produkcia komunálneho odpadu vyšplhala na 2 705 327 ton, to predstavuje pokles o takmer štyri percentá...

Cesta k čistejším mestám a obciam: Skúsenosti v rámci zberu kuchynského odpadu z obce Veľký Biel

Vedeli ste, že bežné činnosti, ako je zber a likvidácia kuchynského odpadu môžu mať veľký dopad na naše životné prostredie? Preto každý kúsok odpadu, ktorý v ESPIK-u spracujeme je krok bližšie k čistejšiemu životnému prostrediu. Nedávno sme uskutočnili prieskum v obci Veľký Biel, kde už vyše roka máme zavedený systém...

Naše riešenia pomáhajú chrániť životné prostredie

Sme firma s viac ako 10-ročnými skúsenosťami v oblasti pravidelného zberu biologicky rozložiteľného odpadu na celom Slovensku. Riešenia, ktoré ponúkame, chránia životné prostredie.   Prečítajte si celý článok 

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies