Vyhodnotenie vianočnej súťaže

Vyhodnotenie vianočnej súťaže

Vianočnú súťaž máme úspešne ukončenú. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a srdečne gratulujeme výhercom! 😊 Veľmi nás potešil záujem súťažiacich a aj množstvo správnych odpovedí. Keďže sa súťaž niesla formou viacerých otázok, pre súhrn sme si pripravili aj správne odpovede. K niektorým aj skrátené vysvetlenie. V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás kontaktujte na  media@espik.sk. 

1.12.
Naša firma sa zameriava hlavne na:
a) rozvoz a prepravné služby
b) zber a vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
c) predaj ovocia a zeleniny

2.12.
Do nádob na kuchynský odpad patrí:
a) prázdny téglik od jogurtu
b) potravina po dátume spotreby
c) tráva a lístie

Prázdny téglik od jogurtu patrí do žltej nádoby určenej na plast. Tráva a lístie patrí do hnedej nádoby, ktorá je zvyčajne označená ako Zelený bioodpad. Pokiaľ je nádoba označená ako Kuchynský odpad/bioodpad, patria tam potravinové zvyšky a iné zložky kuchynského odpadu.

3.12.
Kuchynský odpad z domácností sa vhadzuje do nádob:
a) hnedej farby
b) žltej farby
c) modrej farby 

Do nádob žltej farby sa vhadzujú plasty a do nádob modrej farby zase papier. 

4.12.
Koľko percent z vyprodukovaného odpadu za jeden rok tvorí bioodpad?
a) 15 %
b) 45 %
c) 75 %                    

5.12.
V roku 2022 naša firma oslávila:
a) 5. výročie
b) 9. výročie
c) 10. výročie

6.12.
Do nádob na kuchynský odpad nepatria
a) šupky z pomaranča
b) mäkké kosti
c) oleje a tuky z vyprážania 

Vychladený, čiastočne vyčistený olej sa zleje do čistej, suchej, uzatvárateľnej plastovej fľaše a tá sa následne vloží do nádoby určenej na prepálené oleje a tuky. 

7.12.
Recykláciou akého počtu ohryzkov z jabĺk sa vyprodukuje elektrina na hodinu sledovania televízie? (PS: mali sme príspevok na FB na túto tému 😊).
a) 12
b) 52
c) 100

8.12.
Kuchynský a potravinový odpad, ktorý naša firma vyzbiera končí:
a) na skládkach
b) v bioplynových staniciach
c) na kompostovisku 

Kuchynský a potravinový odpad, ktorý naša firma vyzbiera sa spracováva a zhodnocuje v bioplynových staniciach. Preto naši zákazníci majú istotu, že vyzbieraný odpad dostane druhú šancu v podobe elektrickej energie, plynu, hnojiva a nerozkladá sa na skládke, kde negatívne vplýva na životné prostredie.

9.12.
Do kompostu sa môže vhadzovať aj mäso a mliečne výrobky:
a) áno
b) nie

Kompostovanie je vhodné len pre zvyšky zeleniny, ovocia, šupky, čajové a kávové usadeniny, vaječné škrupiny, papierové vreckovky, zelený odpad či štiepku. 

Živočíšne produkty, ako mliečne výrobky, mäso, kosti, ryby a jedlá z nich vyrobené do kompostu nepatria. Tie sa vhadzujú do nádob určených na kuchynský odpad, ktoré sa následne energeticky zhodnotia. 

10.12.
Dokončite náš slogan „Pomáhame chrániť ...“:
a) našu planétu
b) čistú prírodu
c)  životné prostredie

Veríme, že našimi službami a krokmi sa nám podarí aspoň kúsok prispieť k ochrane životného prostredia. Nielen samotnou likvidáciou a  zhodnocovaním biologicky rozložiteľného odpadu, ale aj celkovým povedomím ľudí.

11.12.
Do nádob na kuchynský odpad kávové a čajové zvyšky ... :
a) patria
b) nepatria

Do nádob na kuchynský odpad je možné vhadzovať všetky zvyšky z kávy a čajov.   

12.12.
Pomáhame už viac ako:
a) 3 000 zákazníkom
b) 4 000 zákazníkom
c) 5 000 zákazníkom

Pomáhame už viac ako 5 000 zákazníkom na celom Slovensku a ročne vrátime do obehového hospodárstva viac ako   10 000 ton odpadu.

13.12.
Z vyzbieraného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sa v bioplynovej stanici vyrába:
a) elektrina a teplo
b) papier
c) nič

14.12.
Do nádob na kuchynský odpad patria:
a) plastové a igelitové sáčky a tašky
b) cigaretové ohorky
c) omáčky a nedojedené zvyšky jedál

Viac o triedení kuchynského odpadu z domácností sa môžete dočítať TU

15.12.
Naša história sa začala v meste:
a) Stará Ľubovňa
b) Stará Turá
c) Poprad

16.12.
Funkčný chod lapača tukov si vyžaduje pravidelnú servisnú údržbu a čistenie aspoň:
a) 1x za týždeň
b) 1x za 3 mesiace
c) 1x za rok 

Viac o čistení lapačov tukov sa dočítate TU.

17.12.
Použité oleje a tuky je potrebné odovzdávať:
a) prefiltrované od hrubých nečistôt
b) ešte horúce
c) výlučne v sklenenej fľaši

Zároveň použité oleje a tuky sa neodporúča odovzdávať v sklenených fľašiach. Pri preprave a zaobchádzaní by sa mohli rozbiť a znehodnotiť, preto je lepšie vliať ho vychladený do plastovej fľaše, ktorá sa vytriedi na recykláciu.

18.12.
Do nádob na kuchynský odpad patria:
a) triedené zložky komunálneho odpadu (plast, papier, sklo, kov, ...)
b) vajcia a vaječné škrupiny
c) použité oleje a tuky

Použité oleje a tuky je potrebné vhadzovať výlučne do nádob určených na prepálené oleje a tuky. 

19.12.
V ktorých častiach Slovenska zbiera naša firma bioodpad?
a) len na území východného Slovenska
b) na území celého Slovenska
c) nezbiera odpad na Slovensku

20.12.
Do nádob na použité jedlé oleje a tuky sa môžu vhadzovať aj oleje z nálevov potravín:
a) áno
b) nie

Do nádob na použité jedlé oleje a tuky sa vhadzujú aj olejové nálevy z potravín, ako výpek z mäsa, nálev zo sušených paradajok, konzervovaných rýb či syrov.  

21.12.
Približne koľko kíl kuchynského bioodpadu vyprodukuje priemerný Slovák za rok?
a) 300 kg
b) 100 kg
c)  30 kg

22.12.
Na ktorý deň pripadá Svetový deň Zeme?
a) 22.4
b) 14.4
c) 10.4

23.12.
V ktorom roku vznikla naša firma ESPIK?
a) 2012
b) 2013
c) 2015

24.12.
Tento deň sa nesúťažilo prostredníctvom správnych odpovedí, do žrebovania bol zaradený každý, kto pridal komentár na otázku, s kým strávi Vianoce. 😊 

Prečítajte si tiež

Dojmy a emócie počas jarných konferencií v rámci projektu Jedáleň 21. storočia

V minulom roku sme sa stali partnerom zaujímavého projektu s názvom Jedáleň 21. storočia, ktorý nám umožnil nadviazať vzťahy s ďalšími lídrami v oblasti školského stravovania. Jarná reťaz inšpirácií a riešení v rámci tohto projektu bola určená hlavne pre vedúce školských jedálni. Konferencie prebiehali počas ôsmich dní v ôsmich mestách...

Riešenia v oblasti likvidácie kuchynského odpadu z Vašej jedálne jednoducho a bez starostí

Ešte minulý rok sme sa stali partnerom zaujímavého projektu s názvom Jedáleň 21. storočia, ktorý nám umožnil nadviazať vzťahy s ďalšími lídrami v oblasti školského stravovania. Naším spoločným cieľom je okrem iného zlepšiť aj rôzne procesy a prácu, ktorá súvisí so školským stravovaním. Vďaka moderným technológiám a zaujímavým riešeniam sa...

Čo so zvyškami počas vianočného obdobia?

VIANOČNÉ DOBROTY Vianočné obdobie sa spája s nakupovaním darčekov a bezpochyby aj s pečením sladkých chutných koláčikov a dobrôt. Hlavná ingrediencia väčšiny sladkého pečiva tvorí bezpochyby vajce. Vaječné škrupiny je možné využiť viacerými spôsobmi. Napríklad ako hnojivo na izbové rastliny, odstraňovač škvŕn či dokonca ako jedlý prášok. Vaječné škrupiny posilňujú...

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies